Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
RSS Titulka > Modul články > Články s klíčovým slovem "Pilot Z"

Zobrazit na úvodní stránce článků

RSS Titulka > Modul články > Články s klíčovým slovem "Pilot Z"

Seřadit dle: Datum publikace, Nejnovější
Podle názvu:
Podle autora:
Počet komentářů:
Datum publikace:
Počet zobrazení:

Průřezová témata ve školním vzdělávacím programu – zkušenosti z pilotních škol

Základní vzdělávání
Teoretický příspěvek
odborný příspěvek
Článek je úvodní kapitolou k dalším pěti příspěvkům, které přinášejí inspiraci pro zapracování některých průřezových témat do ŠVP. Ukázky byly vybrány ze ŠVP pilotních škol, které se účastnily projektu ESF PILOT Z.
Autor Markéta Pastorová

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech – ukázka zpracování

Základní vzdělávání
Teoretický příspěvek
odborný příspěvek
Příspěvek popisuje příklad začlenění průřezového tématu Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech do ŠVP. Ukázky byly získány z ŠVP pilotních základních škol, které se účastnily projektu ESF PILOT Z.
Autor Jan Boněk

Multikulturní výchova – ukázka zpracování

Základní vzdělávání
Teoretický příspěvek
odborný příspěvek
Příspěvek popisuje příklad začlenění průřezového tématu Multikulturní výchova do ŠVP. Ukázky byly získány z ŠVP pilotních základních škol, které se účastnily projektu ESF Pilot Z.
Autor Marie Rokosová

Environmentální výchova – ukázka zpracování

Základní vzdělávání
Teoretický příspěvek
odborný příspěvek
Příspěvek popisuje příklad začlenění průřezového tématu Environmentální výchova do ŠVP. Ukázky byly získány z ŠVP pilotních základních škol, které se účastnily projektu ESF Pilot Z.
Autor Svatava Janoušková

Mediální výchova – ukázka zpracování

Základní vzdělávání
Teoretický příspěvek
odborný příspěvek
Příspěvek popisuje příklad začlenění průřezového tématu Mediální výchova do ŠVP. Ukázky byly získány z ŠVP pilotních základních škol, které se účastnily projektu ESF Pilot Z.
Autor Markéta Pastorová

Výchova demokratického občana – ukázka zpracování

Základní vzdělávání
Teoretický příspěvek
odborný příspěvek
Příspěvek popisuje příklad začlenění průřezového tématu Výchova demokratického občana do ŠVP. Ukázky byly získány z ŠVP pilotních základních škol, které se účastnily projektu ESF PILOT Z.
Autor Viola Horská

Pracovní skupina klíčových kompetencí

Základní vzdělávání
Teoretický příspěvek
odborný příspěvek
V rámci projektu Pilot Z, který byl zaměřen na ověření možností výuky podle vlastních školních vzdělávacích programů, bylo vytvořeno několik pracovních skupin sestavených z pracovníků Výzkumného ústavu pedagogického i externích odborníků. Jednu z těchto pracovních skupin tvořili odborníci zabývající se problematikou klíčových kompetencí.
Autor Romana Lisnerová

Analýza výchovných a vzdělávacích strategií (2. pololetí školního roku 2005/2006)

Základní vzdělávání
Teoretický příspěvek
odborný příspěvek
V článku je podrobně rozpracován postup pilotních škol při vytváření výchovných a vzdělávacích strategií směrem ke klíčovým kompetencím - uvedeny jsou nejčastější chyby, kterých se školy dopouštěly, ale i pozitivní příklady rozpracování. Přestože článek vznikl na základě pilotního ověřování na ZŠ, informace v něm uvedené jsou obecně použitelné i na gymnáziích.
Autor Romana Lisnerová
Celkem: 8