Pozor! Jste na staveništi. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
RSS Titulka > Modul články > Články s klíčovým slovem "Ochrana člověka za mimořádných událostí"

Zobrazit na úvodní stránce článků

RSS Titulka > Modul články > Články s klíčovým slovem "Ochrana člověka za mimořádných událostí"

Seřadit dle: Datum publikace, Nejnovější
Podle názvu:
Podle autora:
Počet komentářů:
Datum publikace:
Počet zobrazení:

OČMU pro střední školy – bezpečnostní systém v ČR

Gymnaziální vzdělávání
Teoretický příspěvek
odborný příspěvek
Od zavedení nových kurikulárních dokumentů se problematika Ochrany člověka za běžných rizik a mimořádných událostí (OČMU) stala nedílnou součástí vzdělávání od mateřských až po střední školy. V roce 2013 v rámci revize rámcových vzdělávacích programů pro základní vzdělávání navíc došlo k větší specifikaci a rozšíření této problematiky. Hasičský záchranný sbor ČR jako odborný garant si velice dobře uvědomuje náročnost koncepční přípravy na výuku a snaží se v maximální možné míře podporovat vyučující v jejich náročné práci.
Autor Martina Talichová

Ochrana člověka za mimořádných událostí: 4. díl - Postup jak ZÁPOLÍM naplno

Základní vzdělávání
Teoretický příspěvek
odborný příspěvek
Každá mimořádná událost je jedinečná a není možné žáky připravit na všechny situace. Veškeré postupy, jak při mimořádné události, tak při ošetřování raněných, proto zobecňujeme do postupu ZÁPOLÍM. Je to obecný postup, který je zaměřen na priority při mimořádné události. Hlavní důraz je kladen na bezpečnost, žáci se především naučí nevrhat se bezmyšlenkovitě do záchrany. Dále zajišťuje, aby se při záchraně na nic nezapomnělo. Postup ZÁPOLÍM je spolu s čísly tísňových linek tím nejzákladnějším, co si všichni žáci mají odnést do života.
Autor Daniel Lessner

Ochrana člověka za mimořádných událostí: 3. díl - Metodika simulací

Základní vzdělávání
Praktický příspěvek
zkušenost
Jak jsme uvedli již v předchozích dílech tohoto seriálu, snažíme se při výuce umožnit žákům co možná nejvíc nácviku, aby si upevnili probranou teorii. Vrcholem takové výuky jsou simulace. Jde o napodobení reálné mimořádné události, při které žáci hrají jak osoby zasažené mimořádnou událostí, tak osoby tuto událost řešící. Po skončení simulace následuje reflexe a vyhodnocení jejího průběhu.
Autor Daniel Lessner

Ochrana člověka za mimořádných událostí: 2. díl - Teoretická východiska

Základní vzdělávání
Teoretický příspěvek
odborný příspěvek
Uvést ještě tenhle detail? Zopakovat probrané, nebo přejít k nácviku? Použít správný odborný termín a řádně ho vysvětlit, nebo situaci zjednodušit? Mám věnovat větší pozornost nepravděpodobné katastrofě, nebo častější, ale ne tak vážné události? Pokrýt raději více látky méně důkladně, nebo naučit nejdůležitější základy, ale pořádně? A které jsou ty základy? Co je tím jádrem, které si má žák udržet, když zapomene vše ostatní?
Autor Daniel Lessner

Ochrana člověka za mimořádných událostí: 1. díl - Vyučujeme NAPLNO

Základní vzdělávání
Informativní příspěvek
Od září 2013 začal na základních školách platit revidovaný RVP. Jednou ze změn je natolik silné zdůraznění problematiky Ochrany člověka za mimořádných událostí (OČMU), že ji mnozí považují za novou. V této souvislosti by bylo vhodné připomenout starší, ale stále relevantní projekt NAPLNO. Jeho hlavním výstupem je metodická příručka pro ty učitele, kteří potřebují s výukou dané problematiky pomoci. Na základě této příručky vzniká krátký seriál článků, právě čtete jeho úvodní díl. Soustředíme se na několik nejzákladnějších oblastí výuky OČMU. Cílem je nabídnout výstupy projektu, podnítit činorodost těch učitelů, kteří si dosud nebyli jisti, a pomoci jim vyučovat OČMU kvalitně. Leccos zajímavého se snad dočtou i ti, kdo mají výuku o OČMU už přehled.
Autor Daniel Lessner
Celkem: 5