Pozor! Jste na staveništi. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
RSS Titulka > Modul články > Články s klíčovým slovem "Iniciativy ve vzdělávání"

Zobrazit na úvodní stránce článků

RSS Titulka > Modul články > Články s klíčovým slovem "Iniciativy ve vzdělávání"

Seřadit dle: Datum publikace, Nejnovější
Podle názvu:
Podle autora:
Počet komentářů:
Datum publikace:
Počet zobrazení:

SGUN - Spolek germanistů a učitelů němčiny

Základní vzdělávání
Informativní příspěvek
Spolek germanistů a učitelů němčiny (SGUN) se zabývá dalším vzděláváním učitelů němčiny všech typů škol, vydáváme metodický časopis a spolupracujeme s dalšími organizacemi na různých projektech (např. Goethe-Institut Praha).
Autor VÚP Praha

Iniciativy ve vzdělávání - Certifikát Férová škola nediskriminuje

Základní vzdělávání
Informativní příspěvek
Standardy certifikátu Férová škola obsahují informace pro pedagogy o tom, jaké jsou základní zásady Certifikátu, jak je možné se přihlásit a jaké úsilí je nutné vynaložit, aby školy získaly titul „Férová škola“.
Autor Michal Čermák

Iniciativy ve vzdělávání - Elektronický učitel matematiky

Základní vzdělávání
Informativní příspěvek
Využití e-learningu jako přirozené součásti výuky matematiky a informačních technologií v základní škole.
Autor Irena Machalová

Iniciativy ve vzdělávání - Active Learning – Škola hrou

Základní vzdělávání
Informativní příspěvek
Projekt „Active learning“ je úspěšný evropský projekt založený na tradiční myšlence, že děti ve věku šest až dvanáct let budou hrát aktivní roli v udržitelném životě, a tím se více naučí a vědomosti si déle zapamatují. Hlavním nástrojem projektu je aktivní zapojení žáků do monitorování a vyhodnocování spotřeb energie.
Autor VÚP Praha

Iniciativy ve vzdělávání - Společnost pro talent a nadání (STaN)

Základní vzdělávání
Informativní příspěvek
Sdružuje odborníky a další zájemce o problematiku rozvoje nadání v ČR. Vznikla v r. 1989 jako pobočka ECHA.
Autor VÚP Praha

Iniciativy ve vzdělávání - Projekt Odyssea - metodiky osobnostní a sociální výchovy

Základní vzdělávání
Informativní příspěvek
Zavádění Osobnostní a sociální výchovy do školních vzdělávacích programů
Autor Vladimír Srb

Iniciativy ve vzdělávání - Czechkid

Základní vzdělávání
Informativní příspěvek
Projekt Czechkid je moderní pomůcka pro výuku Multikulturní výchovy, pro žáky a pedagogy základních i středních škol. Předobrazem Czechkidu se stal obdobný britský projekt; český model ovšem vychází z našeho prostředí, a odpovídá tudíž i zdejším podmínkám a potřebám.
Autor VÚP Praha

Iniciativy ve vzdělávání - SKAV

Základní vzdělávání
Informativní příspěvek
Stálá konference asociací ve vzdělávání (SKAV) je dobrovolné seskupení pedagogických asociací, programů a občanských sdružení usilující o podporu a ochranu progresivních změn ve vzdělávání a o zprostředkování výměny informací a komunikace mezi pedagogickými iniciativami, neziskovým sektorem, státní správou, samosprávou a veřejností.
Autor VÚP Praha

Asociace pro domácí vzdělávání

Základní vzdělávání
Informativní příspěvek
Dobrovolné sdružení rodičů doma vzdělávaných dětí, kmenových škol a sympatizantů domácího vzdělávání. Prosazuje právo rodičů zvolit jak, kde a jakým způsobem budou jejich děti vzdělávány a usiluje o to, aby domácí vzdělávání bylo jedním z mnoha způsobů, jak lze v naší zemi naplnit právo dětí na vzdělání, a aby se stalo standardní a nedílnou součástí českého vzdělávacího systému.
Autor VÚP Praha

Iniciativy ve vzdělávání - Unie školských asociací ČR – CZESHA

Základní vzdělávání
Informativní příspěvek
Unie školských asociací je nezávislým, dobrovolným a nepolitickým sdružením asociací, svazů a sdružení škol, školských zařízení a fyzických osob na území České republiky. Spolupracuje se zahraničními subjekty zejména v získávání inovativních a koncepčních informací o rozvoji ostatních národních vzdělávacích systémů.
Autor VÚP Praha
Celkem: 50