Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
RSS Titulka > Modul články > Články s klíčovým slovem "ECVET"

Zobrazit na úvodní stránce článků

RSS Titulka > Modul články > Články s klíčovým slovem "ECVET"

Seřadit dle: Datum publikace, Nejnovější
Podle názvu:
Podle autora:
Počet komentářů:
Datum publikace:
Počet zobrazení:

Vzdělávací jednotky a mobility studentů zmodernizují výuku na středních odborných školách

Odborné vzdělávání
Informativní příspěvek
Mobility studentů jsou ve školství poměrně známým pojmem, a to zejména na vysokých školách, kde k výměnným pobytům dochází již delší dobu díky různým grantovým programům. Střední školy tuto možnost využívají zatím méně často, většinou v rámci specializovaných projektů. Jedním z projektů, který podpořil modernizaci vzdělávání i prostřednictvím výměnných studentských stáží, je projekt s názvem ECVET Tour II, financovaný s podporou Evropské komise – konkrétně podprogramu Leonardo da Vinci. Jeho hlavním posláním bylo uvést do středního odborného školství nástroje ECVET s cílem podpořit transparentnost vzdělávacích výsledků profesí kuchař a recepční napříč Evropskou unií a přispět ke zlepšení kvality vzdělávání v těchto oborech. S tím úzce souvisí rozvíjení kompetencí studentů – budoucích kuchařů a recepčních. Hlavním nástrojem k dosažení tohoto cíle se stal systém ECVET, a podle jeho principů uskutečněný přenos vybraných vzdělávacích jednotek do slovenských a českých škol (podle rakouského know-how) včetně organizace pilotních studentských mobilit.
Autor Inspire /APEL

Střední odborné školství můžeme zlepšit přímo na školách - díky spolupráci se zaměstnavateli a dobře připraveným mobilitám

Odborné vzdělávání
Informativní příspěvek
Jak reaguje trh práce na nové absolventy, jaké jsou nové trendy ve středoškolském odborném vzdělávání, proč mají při výuce spolupracovat učitelé se zaměstnavateli a jak zorganizovat studentské mobility na podporu úspěchu v praxi? To byla některá ze živě diskutovaných témat na mezinárodní konferenci ECVET - Středoškolské vzdělávání v praxi v Bratislavě. Pro střední odborné školství představují tato témata aktuální výzvy. Nabízíme vám některé zajímavé postřehy odborníků k problematice odborného vzdělávání, které na konferenci zazněly.
Autor Inspire /APEL

Jak efektivně zvládnout středoškolské mobility

Odborné vzdělávání
Informativní příspěvek
Mobility studentů jsou ve školství oblíbené díky své atraktivitě pro studenty, ale i pro školy, které je organizují. Studentům přinesou nové znalosti a dovednosti, ukážou jim nový pohled na svět, motivují je k odpovědnosti a pracovní kázni, zajišťují jim prvotní kontakty v zahraničí. Školám vylepšují vlastní know-how a zvyšují jim reputaci, protože jsou zvenku vnímány jako moderní instituce ve spojení s okolním světem. Jejich absolventi se nezřídka lépe uplatňují na trhu práce doma i v zahraničí.
Autor Inspire /APEL

Hodnocení k rozvíjení kompetencí žáka

Odborné vzdělávání
Teoretický příspěvek
odborný příspěvek
Článek Petra Koubka (odborný pracovník NÚV) obsahuje vysvětlení požadavku na novou kulturu vyučování a učení ve škole na počátku 21. století. Nová, produktivní kultura vyučování a učení vychází důsledně z poznání o tom, jak se člověk učí. Text proto shrnuje rozdíly a styčné plochy mezi dřívějším a současným pojetím cílů školního vzdělávání – zaměření na rozvíjení kompetencí žáka, resp. zaměření na zprostředkování učiva. V tomto kontextu vysvětluje článek úlohu hodnocení jako zásadního prvku nové kultury vyučování a učení a shrnuje závěry a doporučení pro učitele a veřejnost z dostupné domácí a zahraniční literatury týkající se validního hodnocení, které podporuje učení žáků. Právě pojetí procesu učení založeného na výsledcích učení (tzv. learning outcomes approach) a zaměření na žáka a jeho učení (learner centred approach) jsou základními a společnými prvky evropské vzdělávací politiky, což je vyjádřeno v doporučeních, sděleních a komuniké. Využívání tohoto pojetí je také společné všem evropským nástrojům pro transparentnost kvalifikací (tj. ověřených výsledků učení) a mobilitu. Mezi tyto nástroje patří národní rámce kvalifikací, Evropský rámec kvalifikací (EQF), rámec pro zajišťování kvality (EQAVET), systém pro přenos kreditů (ECVET) a další.
Autor Petr Koubek

Óda na aplikované modely

Odborné vzdělávání
Teoretický příspěvek
odborný příspěvek
Článek pojednává o aplikovaných modelech spolupráce škol a firem. Cílem článku je seznámit odbornou pedagogickou veřejnost s tím, co je to aplikovaný model spolupráce z pohledu žáka a školy a z pohledu firem. Článek poskytuje informace, k čemu je možné aplikovaný model využít v praxi.
Autor PhDr. Helena Denková

EU podporuje stáže v odborném vzdělávání

Odborné vzdělávání
Informativní příspěvek
Studijní nebo pracovní zkušenost ze zahraničí se ukazuje jako výrazné plus při hledání práce. Zaměstnavatelé oceňují jazykové i odborné dovednosti uchazeče, stejně jako jeho samostatnost a určitý nadhled. Studenti vysokých a vyšších odborných škol absolvují již 25 let zahraniční stáže v rámci programu Erasmus. Do zahraničí však mohou na stáž vycestovat i studenti a absolventi středních odborných škol a učilišť. Ke zvýšení kvality i počtu stáží přispívá ECVET - Evropský systém kreditů pro odborné vzdělávání a přípravu.
Autor Lenka Chvátalová

Evropský systém kreditů pro odborné vzdělávání a přípravu v České republice

Odborné vzdělávání
Teoretický příspěvek
odborný příspěvek
Článek pojednává o evropském nástroji ECVET a přípravě pro jeho implementaci v České republice. Je určen pegagogické veřejnosti s cílem informovat a připravovat prostředí pro praktické zavedení nástroje ECVET.
Autor Miroslav Kadlec
Celkem: 7