Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
RSS Titulka > Modul články > Články s klíčovým slovem "žákovská samospráva"

Zobrazit na úvodní stránce článků

RSS Titulka > Modul články > Články s klíčovým slovem "žákovská samospráva"

Seřadit dle: Podle názvu, Vzestupně
Podle názvu:
Podle autora:
Počet komentářů:
Datum publikace:
Počet zobrazení:

Josef Bartoň (1865 - 1945)

Základní vzdělávání
Teoretický příspěvek
odborný příspěvek
O českém pedagogovi a zastánci reformního pedagogického hnutí na Moravě.
Autor Magdaléna Turková

Školní parlament

Základní vzdělávání
Teoretický příspěvek
odborný příspěvek
Možnosti využití školních (žákovských) parlamentů k aktivizaci žáků a jejich seznámení s demokratickými zásadami života ve společnosti.
Autor Jan Hoštička

Školní parlament - přípravný výbor

Základní vzdělávání
Teoretický příspěvek
odborný příspěvek
Jakým způsobem je možné připravit školu na volby a vlastní ustanovení školního parlamentu?
Autor Jan Hoštička

Školní parlament - proč ano?

Základní vzdělávání
Teoretický příspěvek
odborný příspěvek
Proč na základních školách vytvářet školní parlamenty? Kterými znalostmi, dovednostmi a postoji můžeme žáky ve školním parlamentu vybavit?
Autor Jan Hoštička

Školní parlament - ustavující schůze

Základní vzdělávání
Teoretický příspěvek
odborný příspěvek
Ukázka toho, jak je možné zahájit činnost školního parlamentu.
Autor Jan Hoštička

Školní parlament - úvodní jednání výborů

Základní vzdělávání
Teoretický příspěvek
odborný příspěvek
Jak probíhalo úvodní jednání jednotlivých výborů školního parlamentu?
Autor Jan Hoštička

Školní parlament - volby

Základní vzdělávání
Teoretický příspěvek
odborný příspěvek
Detailní popis toho, jakým způsobem je možné uskutečnit volby do školního parlamentu.
Autor Jan Hoštička

Školní parlament - volební kampaň

Základní vzdělávání
Teoretický příspěvek
odborný příspěvek
Ukázka možného způsobu uskutečnění volební kampaně pro volby do školního parlamentu v podmínkách školy.
Autor Jan Hoštička

Školní parlament jako nepovinný vyučovací předmět

Základní vzdělávání
Teoretický příspěvek
odborný příspěvek
Existuje několik forem realizace školní demokracie. Nepovinný vyučovací předmět patří k jedné z nich.
Autor Jan Hoštička

Výchova demokratického občana – Paragraf 11/55

Základní vzdělávání
Praktický příspěvek
inspirace
projekt
V rámci projektu Paragraf 11/55 pro podporu zvyšování právního vědomí dětí a mládeže vznikl v občanském sdružení AISIS materiál věnující se problematice průřezového tématu Výchova demokratického občana. Jeho součástí je rozbor průřezového tématu VDO, dále pak metodická podpora pro učitele, která obsahuje velmi zajímavé hypertextové odkazy na internetové stránky, nebo i metody práce. Důležitou součástí je historie a metodika založení školního parlamentu a žákovské samosprávy. Materiál se může stát inspirací učitelům vzdělávacích oborů Výchova k občanství, Občanský a společenskovědní základ a Člověk a svět práce.
Autor Aisis o.s.
Celkem: 17