Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
RSS Titulka > Modul články > Články s klíčovým slovem "Židé"

Zobrazit na úvodní stránce článků

RSS Titulka > Modul články > Články s klíčovým slovem "Židé"

Seřadit dle: Datum publikace, Nejnovější
Podle názvu:
Podle autora:
Počet komentářů:
Datum publikace:
Počet zobrazení:

Uri Orlev: Běž, chlapče, běž (čtenářská dílna)

Základní vzdělávání
Praktický příspěvek
inspirace
S příběhem Srulika/Jurka se žáci přenesou do válečného Polska a spolu s ním zažívají dobrodružný boj o přežití. Dílna je zaměřena na příklady obětavé pomoci různých lidí – od Poláků po Němce. A zároveň ukazuje na to, že mnozí neměli problém dítě prodat či mu jinak ublížit. O textech diskutujeme, pokoušíme se o báseň (která je zároveň reflexí přečteného), tvoříme mapu příběhu, chvíli píšeme technikou volného psaní, které nám pomůže příběh uzavřít.
Autor Marcela Svejkovská

Uri Orlev: Ostrov v Ptačí ulici (čtenářská dílna)

Základní vzdělávání
Praktický příspěvek
inspirace
Čtenářská dílna se různými aktivitami vztahuje k textům z knihy „Ostrov v Ptačí ulici“. Žáky vede k přemýšlení nad osudem Alexe. Proč se musel skrývat? Jakou roli hraje v knize zeď? (Zde využíváme i dobové fotografie.) Co je to statečnost? Co nesmí chybět ve skrýši – co je a co není pro život důležité? Jakou roli hrají kamarádi? Co pro člověka znamená naděje?
Autor Marcela Svejkovská

„Ničí lidé“

Základní vzdělávání
Teoretický příspěvek
odborný příspěvek
Kdo rozhoduje o tom, do jaké země patříme? Je možné, aby někdy lidé nepatřili vůbec nikam? Jsou takoví lidé ještě vůbec lidé? Kdo je odpovědný za uprchlíky a vyhnance?
Autor Naši nebo cizí?

Dva světy se srazily, židovští uprchlíci v českých zemích za první světové války

Základní vzdělávání
Teoretický příspěvek
odborný příspěvek
Jak konfrontace s lidmi odlišujícími se svou kulturou a vzhledem ovlivňuje pojetí naší vlastní identity? Kdo a kdy se zabývá tím, zda je někdo Žid či nikoliv? Chápali se Židé jako jednotné společenství? Jaká byla reakce Židů žijících v českých zemích na příchod židovských uprchlíků z Haliče a Bukoviny za první světové války?
Autor Naši nebo cizí?

Škola základ života

Základní vzdělávání
Teoretický příspěvek
odborný příspěvek
Škola základ národa. Školství a národní identita v době židovské emancipace.
Autor Naši nebo cizí?

Sčítání lidu

Základní vzdělávání
Teoretický příspěvek
odborný příspěvek
Co je to vlastně národnost? Jak se člověk k národnosti hlásí? Jaké byly národnostní podmínky a poměry ve 20. století?
Autor Naši nebo cizí?

Kým vlastně jsme

Základní vzdělávání
Teoretický příspěvek
odborný příspěvek
Další z článků v seriálu \"Naši nebo Cizí?\" o českých Židech. Tématem je identita a její střet s okolím.
Autor Naši nebo cizí?

Příběhy identit

Základní vzdělávání
Teoretický příspěvek
odborný příspěvek
Co určuje, kým se cítíme být? Jak lze uvažovat o Židovské identitě?
Autor Naši nebo cizí?

Album života

Základní vzdělávání
Teoretický příspěvek
odborný příspěvek
Jak se identifikuje člověk sám se sebou a svým původem? Jaký důsledek má historický a společenský kontext na formování člověka?
Autor Naši nebo cizí?

Perzekuce Židů v Protektorátu Čechy a Morava

Základní vzdělávání
Praktický příspěvek
inspirace
uč.hodina
Žáci hledají odpovědi na otázky spojené s perzekucí Židů v Protektorátu Čechy a Morava, zamýšlí se nad širšími souvislostmi a projevy rasové nesnášenlivosti v současnosti.
Autor Marie Zahradníková
Celkem: 15