Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
RSS Titulka > Modul články > Články s klíčovým slovem "škola přátelská dětem"

Zobrazit na úvodní stránce článků

RSS Titulka > Modul články > Články s klíčovým slovem "škola přátelská dětem"

Seřadit dle: Datum publikace, Nejnovější
Podle názvu:
Podle autora:
Počet komentářů:
Datum publikace:
Počet zobrazení:

Cesty k uplatňování práv dítěte ve školní praxi

Základní vzdělávání
Informativní příspěvek
Článek se snaží reflektovat výstupy projektu Práva dítěte ve školské praxi, které byly publikovány v publikaci Cesty ke škole respektující a naplňující práva dítěte. Problematiku práv dítěte pojímá jak z hlediska obecných práv, tak i v možnostech a limitech jejich prolínání do výchovy a vzdělávání ve školním prostředí. Jednu z klíčových složek naplňování práv dítěte nachází v konceptu komunitní školy, který považuje za syntézu participativních a přátelsky orientovaných přístupů školy k dítěti a jeho právům.
Autor Marek Lauermann

Participace dětí

Základní vzdělávání
Teoretický příspěvek
odborný příspěvek
Manuál UNICEF „Škola přátelská dětem“ je výsledkem dlouhodobé práce týmu odborníků pod vedením Creama Wrighta. Základním východiskem dětem přátelské školy je respekt nejlepšího zájmu dětí, který je průsečíkem všech determinant kvality života dítěte. Řekne-li se PARTICIPACE dětí, ve škole, mnoho dospělých ať už pedagogů nebo rodičů se vyděsí či pohorší. Přitom v demokratickém státě jako je Česká republika, se očekává, že každý občan bude aktivně participovat na svém životě, bude chodit k volbám, orientovat se v dění ve svém městě či státě, vyjádří se k případné výstavbě nové dálnice či bude umět diskutovat se starostou při předání petice na rekonstrukci dětského hřiště. A kde jinde, než ve škole se tomuto mají děti, občané České republiky, naučit.
Autor MUDr. Eva Vaníčková, CSc. a kol.

Výchova ke zdravému životnímu stylu

Základní vzdělávání
Teoretický příspěvek
odborný příspěvek
Manuál UNICEF „Škola přátelská dětem“ je výsledkem dlouhodobé práce týmu odborníků pod vedením Creama Wrighta. Základním východiskem dětem přátelské školy je respekt nejlepšího zájmu dětí, který je průsečíkem všech determinant kvality života dítěte. Snad všichni lidé na světě se shodnou na tom, že zdraví je pro každého člověka favorizovaná hodnota a proto není divu, že nejen dětský fond OSN, ale většina států věnuje podpoře a ochraně zdraví vysokou pozornost.
Autor MUDr. Eva Vaníčková, CSc. a kol.

Škola jako ochraňující prostředí

Základní vzdělávání
Teoretický příspěvek
odborný příspěvek
Manuál UNICEF „Škola přátelská dětem“ je výsledkem dlouhodobé práce týmu odborníků pod vedením Creama Wrighta. Základním východiskem dětem přátelské školy je respekt nejlepšího zájmu dětí, který je průsečíkem všech determinant kvality života dítěte. Článek představuje jednoznačný příspěvek k naplnění základní potřeby dětí a jejich práva na ochranu.
Autor MUDr. Eva Vaníčková, CSc. a kol.

Škola a komunita

Základní vzdělávání
Teoretický příspěvek
odborný příspěvek
Manuál UNICEF „Škola přátelská dětem“ je výsledkem dlouhodobé práce týmu odborníků pod vedením Creama Wrighta. Základním východiskem dětem přátelské školy je respekt nejlepšího zájmu dětí, který je průsečíkem všech determinant kvality života dítěte. Je třeba si uvědomit, že žádná škola neexistuje v izolaci, ale naopak významně ovlivňuje citlivost komunity. To je důvod, pro který škole přináleží role kultivace vztahů s komunitou, rodiči.
Autor MUDr. Eva Vaníčková, CSc. a kol.

Nejlepší zájem dítěte a základní potřeby dětí

Základní vzdělávání
Teoretický příspěvek
odborný příspěvek
Manuál UNICEF „Škola přátelská dětem“ je výsledkem dlouhodobé práce týmu odborníků pod vedením Creama Wrighta. Základním východiskem dětem přátelské školy je respekt nejlepšího zájmu dětí, který je průsečíkem všech determinant kvality života dítěte. Je třeba si uvědomit, že ačkoli je dítě subjektem práv, vyžaduje zejména pro svou zranitelnost a bezbrannost zvláštní péči a podporu. Odborníci nad pojmem nejlepší zájem dítěte diskutují a pro pochopení a zasazení do kontextu, uvedeme v článku konkrétní příspěvek, který se dotýká tří aspektů.
Autor MUDr. Eva Vaníčková, CSc. a kol.

Klíčové principy modelu UNICEF

Základní vzdělávání
Teoretický příspěvek
odborný příspěvek
Manuál UNICEF „Škola přátelská dětem“ je výsledkem dlouhodobé práce týmu odborníků pod vedením Creama Wrighta. Základním východiskem dětem přátelské školy je respekt nejlepšího zájmu dětí, který je průsečíkem všech determinant kvality života dítěte. Článek předkládá klíčové principy modelu UNICEF Škola přátelská dětem.
Autor MUDr. Eva Vaníčková, CSc. a kol.

Škola přátelská dětem - úvod

Základní vzdělávání
Teoretický příspěvek
odborný příspěvek
Manuál UNICEF „Škola přátelská dětem“ je výsledkem dlouhodobé práce týmu odborníků pod vedením Creama Wrighta. Základním východiskem dětem přátelské školy je respekt nejlepšího zájmu dětí, který je průsečíkem všech determinant kvality života dítěte. Článek nabízí shrnutí cílů příručky a nástin obsahu, tj. témat dalších článků v seriálu, včetně seznamu literatury a celé příručky ke stažení.
Autor MUDr. Eva Vaníčková, CSc. a kol.
Celkem: 8