Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
RSS Titulka > Modul články > Speciální vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Seřadit dle: Datum publikace, Nejstarší
Podle názvu:
Podle autora:
Počet komentářů:
Datum publikace:
Počet zobrazení:

Sebeobhajování

Speciální vzdělávání
Teoretický příspěvek
odborný příspěvek
Článek se zabývá hnutím sebeobhájců, jeho vznikem a jeho současnými aktivitami. Také nastiňuje situaci v České republice v oblasti přístupu k lidem s mentálním postižením.
Autor Marcela Šnajdrová

Řečová výchova pro základní školy vzdělávající žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

Speciální vzdělávání
Teoretický příspěvek
odborný příspěvek
Metodická podpora a praktické náměty pro výuku řečové výchovy spolu s ukázkami zpracování některých lekcí.
Autor Marcela Šnajdrová

Tvorba ŠVP na ZŠ samostatně zřízených pro žáky se zdravotním postižením

Speciální vzdělávání
Teoretický příspěvek
odborný příspěvek
Ukázky z pracovních verzí ŠVP.
Autor VÚP Praha

Altíkův slovník

Speciální vzdělávání
Informativní příspěvek
Altíkův slovník je multimediální výukový software, který sjednocuje systémy alternativní a augmentativní komunikace (AAK) a slouží jako komplexní nástroj pro usnadnění výuky žáků s kombinovaným postižením jak pomocí forem AAK, tak i metodou globálního čtení. Program je variabilní, lze jej přizpůsobit individuálním potřebám jednotlivých uživatelů.
Autor Miroslav Marek

E-learning pro sluchově postižené žáky

Speciální vzdělávání
Teoretický příspěvek
odborný příspěvek
Informace o projektu sdružení Labyrint Brno určený pro sluchově postižené.
Autor Helena Burianová

Sdělení MŠMT č.j. 8225/2006-24 k prodloužení základního vzdělávání žáků se zdravotním postižením na deset ročníků

Speciální vzdělávání
Informativní příspěvek
Sdělení MŠMT.
Autor MŠMT

Možnosti využití e-learningu ve vzdělávání neslyšících

Speciální vzdělávání
Informativní příspěvek
Federace rodičů pořádá seminář, jehož cílem je s pomocí moderních informačních technologií zvýšit kompetence neslyšících v psané a čtené češtině a rozšířit jejich znalosti v oblastech, které by jim mohly pomoci najít si vhodnou práci.
Autor VÚP Praha

ŠVP podle Přílohy RVP ZV-LMP

Speciální vzdělávání
Teoretický příspěvek
odborný příspěvek
Seznam 10 vybraných škol vzdělávajících žáky s LMP, které v minulém roce tvořily své ŠVP za metodické podpory VÚP a letos zahajují ověřování prvků ŠVP ve výuce.
Autor VÚP Praha

Pilotní školy vzdělávají

Speciální vzdělávání
Teoretický příspěvek
odborný příspěvek
Zkušenosti a názory účastníků vzdělávacích seminářů na pilotní škole ZŠ Lysice.
Autor Anna Skoupá

Informace redakce

Speciální vzdělávání
Informativní příspěvek
Informace k Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (č.j. 24 653/2006-24).
Autor VÚP Praha
Celkem: 491