Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
RSS Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Informujeme > Aktuální témata

Zobrazit na úvodní stránce článků

Dostupné záložky

Tato kategorie nemá podřazené záložky.
Seřadit dle: Hodnocení RVP.CZ, Nejlépe hodnocené
Podle názvu:
Podle autora:
Počet komentářů:
Datum publikace:
Počet zobrazení:

Co je hra a kdy je soutěž hrou?

Základní vzdělávání
Teoretický příspěvek
odborný příspěvek
Druhý díl seriálu příspěvků, hledající odpovědi na otázky: Co je soutěž, co je hra a kdy je soutěž hrou? Co přináší soutěž do života žáků?
Autor Lenka Prýmasová

Co přináší soutěž do života žáků?

Základní vzdělávání
Teoretický příspěvek
odborný příspěvek
Třetí díl seriálu příspěvků, hledající odpovědi na otázky: Co je soutěž, co je hra a kdy je soutěž hrou? Co přináší soutěž do života žáků?
Autor Lenka Prýmasová

Vyhodnocení I. etapy diskuse k filmové výchově

Základní vzdělávání
Informativní příspěvek
Od října loňského roku probíhá na stránkách Metodického portálu diskuse na téma Filmová výchova www.rvp.cz/clanek/1654. Vzhledem k tomu, že v současné době obsahuje 19 podnětných příspěvků od lidí, kteří se touto problematikou dlouhodobě zabývají, rozhodli jsme se udělat diskusní předěl a utřídit do okruhů to, co považujeme za podstatné pro její další směrování. Podrobnější obsahová reflexe je v závěru ještě shrnuta do několika bodů, které se snaží pojmenovat v obecné poloze to, k čemu diskuse prozatím dospěla. Formulace, které jsou přímou citací z textů příspěvků jsou psány kurzívou.
Autor VÚP Praha

Norové mají jiné zázemí, ale podobné problémy. Můžeme se inspirovat?

Základní vzdělávání
Informativní příspěvek
Podobnosti mezi problémy se čtenářskou gramotností u českých a norských žáků, které vyplynuly z mezinárodních testů PISA.
Autor Anna Valouchová

Co nabízí spolupráce s Britskou radou & AMATE českému vzdělávání

Základní vzdělávání
Informativní příspěvek
Článek inspirující k využití cizích jazyků a podpoře studia angličtiny v základních i středních školách.
Autor Jana Jílková

Kudy vede cesta k efektivnímu vedení školy

Základní vzdělávání
Informativní příspěvek
Na konci srpna vyšla nová publikace Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD), která uvádí, že jedním z nejdůležitějších faktorů ve vzdělávání žáků je kvalitní vedení školy.
Autor Jana Kindlmannová

Vizualizace výsledků první etapy diskuse k filmové výchově

Základní vzdělávání
Informativní příspěvek
První etapa diskuse k filmové výchově přinesla řadu názorů, které jsme se pokusili strukturovat a následně zobrazit v prostředí myšlenkové mapy.
Autor Markéta Pastorová

Jak poslední zjištění z TIMSSu (ne)souvisí s kurikulární reformou?

Základní vzdělávání
Informativní příspěvek
Reakce na zveřejněné výsledky mezinárodního výzkumu TIMSS 2007 (Trends in International Mathematics and Science Study), který zjišťoval v 59 zemích úroveň vědomostí a dovedností žáků v matematice a přírodovědných oborech.
Autor Jan Maršák

Etická výchova

Základní vzdělávání
Informativní příspěvek
Návrh doplňujícího vzdělávacího oboru Etická výchova
Autor Pavel Motyčka

Etická výchova – jaké má být její postavení v systému vzdělávání na základní škole?

Základní vzdělávání
Informativní příspěvek
Nedílnou součástí Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (RVP ZV) jsou doplňující vzdělávací obory (DVO). Tyto obory nejsou povinnou součástí základního vzdělávání, jeho vzdělávací obsah pouze doplňují a rozšiřují. Doplňující vzdělávací obory je možné využít pro všechny nebo jen pro některé žáky, mohou být proto do ŠVP zařazeny jako povinné, ale i jako volitelné či nepovinné vyučovací předměty.
Autor VÚP Praha
Celkem: 218