Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
RSS Titulka > Modul články > Základní umělecké vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Seřadit dle: Datum publikace, Nejnovější
Podle názvu:
Podle autora:
Počet komentářů:
Datum publikace:
Počet zobrazení:

Putování za podmalbou na skle – 2. část

Základní umělecké vzdělávání
Teoretický příspěvek
odborný příspěvek
Příspěvek přináší praktická východiska pro oživování zaniklé výtvarné techniky – podmalby na skle, a to v návaznosti na svůj teoretický vstup v první části tohoto článku.
Autor Petr Drkula

Putování za podmalbou na skle – 1. část

Základní umělecké vzdělávání
Teoretický příspěvek
odborný příspěvek
Příspěvek je věcným vstupem do oblasti zaniklé výtvarné techniky – podmalby na skle, která může být oživována také vlastní tvůrčí invencí žáků. Chápání tohoto fenoménu jakožto mnohotvárného a místně zasazeného specifika nalezne také své praktické vyústění v další části článku.
Autor Petr Drkula

Reforma přináší větší autonomii, ale …

Základní umělecké vzdělávání
Informativní příspěvek
O tom, co by měla přinést reforma v základních uměleckých školách, jsme mluvili s Jiřím Stárkem, který je hlavním manažerem projektu Pilot ZUŠ a současně ředitelem ZUŠ Praha 10 – Hostivař.
Autor Zoja Franklová

Tři králové ve škole - poselství současnosti

Základní vzdělávání
Teoretický příspěvek
odborný příspěvek
Příspěvek přináší několik podnětů pro začlenění nedostatečně přítomného tématu Tří králů do výuky, a to převážně na podkladě prvků tradiční lidové zpěvnosti a s nimi souvisejících zvyklostí.
Autor Petr Drkula

Videostudie ve výtvarné výchově – metodologické otázky

Gymnaziální vzdělávání
Teoretický příspěvek
odborný příspěvek
Využívání videozáznamu jako metody výzkumu a jako metody a nástroje pedagogické reflexe je trend, který je v současné době učitelům pro reflexi jejich práce nabízen. Otázkou ale zůstává, do jaké míry může mít záznam výpovědní hodnotu pro diváky-odběratele, kteří jsou „ve čtení“ vizuálního záznamu nezkušení. Nestane se pouhou ilustrací doprovodného textu? Co může náš obor konkrétně učinit? Jak například ukázky videohospitací „posunout“ za běžný rozbor dál, na rozbor vizuální? Co čtenářům sdělovat, pokud není definována vizuální gramotnost, tedy to, k čemu je třeba se vztahovat? Lze shrnout, že text nabízí argumenty pro využívání videozáznamů. Avšak jak podněty, jistě cenné, uvést do praxe za hranice našeho oboru? A pokud zůstáváme ve výtvarném oboru, tak by bylo potřebné právě třeba na videostudiích pojmenovávat postupy a metody, se kterými videozáznamy pracují a které mohou přinést pedagogické reflexi další cenné informace. Znamenalo by to učit videozáznamy číst i kolegy z jiných oborů. Text je podnětný právě tím, kolik dalších otázek nastoluje.
Autor Lucie Hajdušková

Feministický akční výzkum – Jak studovat na umělkyni?

Gymnaziální vzdělávání
Teoretický příspěvek
odborný příspěvek
Text se zabývá širokým pojetím edukace v souvislostech sociologicko-pedagogicko-uměleckých. Umění a umělecké vzdělávání netvoří enklávu nezávislou na ideologicko-ekonomickém tlaku na ostatní segmenty vzdělávání, ale podobně jako ostatní edukace se podílí na utváření sociální nadvlády. Pro odlehčení závažného tématu si dovoluji položit otázku, možná jen pro sebe: Napomůže definování vizuální gramotnosti sociální změně?
Autor Lenka Vráblíková

Labeling jako zdroj stereotypu a možnosti, jak s ním pracovat

Základní vzdělávání
Teoretický příspěvek
odborný příspěvek
Příspěvek poukazuje na důležitost labelingu ve vztahu k výtvarné výchově, mapuje a kategorizuje překážky bránící výtvarné tvorbě a způsobující únik od autentického výrazu k výtvarnému klišé. Zaměřuje se na možnosti koučinku v odstraňování překážek a klade si za cíl zahájit diskuzi na téma, jak techniky koučování přenést a uplatnit v praxi výtvarné výchovy.
Autor Kateřina Štěpánková

E-learning na Metodickém portálu

Základní vzdělávání
Informativní příspěvek
Příspěvek popisuje způsob a možnosti dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků ve virtuální škole Metodického portálu, která vznikla v projektu Metodika II.
Autor Daniela Růžičková

Jak se budovala komunita na Metodickém portálu

Základní vzdělávání
Informativní příspěvek
Během projektu Metodika II se na pozici manažerky aktivity Komunita vystřídaly Stanislava Andršová a Pavlína Hublová. Každá měla možnost sledovat dění v komunitě na Metodickém portálu RVP.CZ ze svého úhlu pohledu, o který se s vámi rády podělí. Příspěvek si klade za cíl seznámit vás s kroky, které bylo třeba učinit, aby se vybudovalo funkční a bezpečné prostředí pro uživatele a z náhodných návštěvníků Metodického portálu RVP.CZ se stali mentoři II. řádu.
Autor Stanislava Andršová

Pokračování Metodiky hry na elektrofonickou kytaru, část 4 + 5

Základní umělecké vzdělávání
Teoretický příspěvek
odborný příspěvek
Pokračování rozpracované Metodiky hry na elektrofonickou kytaru. Část 4: Hudební nástroj – elektrofonická kytara se zabývá odlišnostmi od akustické kytary. Část 5 popisuje jednotlivé techniky hry a jejich rozdělení do kategorií.
Autor Marek Šimůnek
Celkem: 180