Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
RSS Titulka > Modul články > Speciální vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Seřadit dle: Datum publikace, Nejstarší
Podle názvu:
Podle autora:
Počet komentářů:
Datum publikace:
Počet zobrazení:

Jak usnadnit integrovaným žákům přechod na střední školu?

Speciální vzdělávání
Informativní příspěvek
Základním záměrem projektu bylo na jednom místě přehledně shromáždit a zpřístupnit informace pro výuku a rady potřebné k překonávání obtíží plynoucích ze specifických poruch učení a chování integrovaných žáků. Tvůrci projektu si kladou za cíl vytvořit do roku 2008 přes dvě stě prezentací s přehledy učiva pro žáky se SVP dostupných na nových webových stránkách www.sos-souhtyn.cz/esf/.
Autor Milan Hanuš

Rozvíjíme mentální dovednosti žáků

Speciální vzdělávání
Informativní příspěvek
Jak do vyučování začlenit žáky, kteří nedosahují odpovídajících školních výkonů? Dokážeme dnes podnětně rozvíjet myšlení žáků na různé úrovni jejich vývoje? Odpovědi na tyto otázky předkládá Jo Lebeer se svými spolupracovníky ve společné knize "Programy pro rozvoj myšlení dětí s odchylkami vývoje", kterou na podporu začleňování znevýhodněných dětí do běžného vzdělávání letos vydalo nakladatelství Portál. V knize Jo Lebeer představuje několik moderních metodik k rozvoji poznávacích funkcí a rozšiřování mentálních dovedností žáků. Autor sám se jako neurolog specializoval na plasticitu mozku a ekologii vývoje dětí s neurologickým postižením a v současnosti je propagátorem Feuersteinovy metody a vede projekty na rozšíření inkluzívního vzdělávání v několika zemích.
Autor Dagmar Kapustová

Začínáme s angličtinou

Speciální vzdělávání
Teoretický příspěvek
odborný příspěvek
Seznámení s výukou AJ, specifika počátků výuky pro děti s vadami řeči
Autor Dagmar Kapustová

Dopravní výchova v základní škole praktické - II

Speciální vzdělávání
Praktický příspěvek
inspirace
projekt
Série článků zdůrazňuje důležitost dopravní výchovy a první předlékařské pomoci v základních školách, a to v široké škále učebních předmětů.
Autor Romana Tůmová

Dopravní výchova v základní škole praktické - III

Speciální vzdělávání
Teoretický příspěvek
odborný příspěvek
Série článků zdůrazňuje důležitost dopravní výchovy a první předlékařské pomoci v základních školách, a to v široké škále učebních předmětů
Autor Romana Tůmová

Počáteční čtení - metoda Macquarie (1. část)

Speciální vzdělávání
Teoretický příspěvek
odborný příspěvek
Příspěvek se zabývá popisem Macquarie metody, jejím využitím a pedagogickými cíli, které sleduje. Popisuje podmínky a požadavky na dítě, pracovní místo a pomůcky potřebné k učení, nácvik přiřazování obrázků a práci s písmeny.
Autor Zuzana Malecká

Počáteční čtení - metoda Macquarie (2. část)

Speciální vzdělávání
Teoretický příspěvek
odborný příspěvek
Druhá část příspěvku. Zabývá se dalšími stupni výuky počátečního čtení - prací se slovy a slabikami. Uvádí pedagogické zásady, které je třeba při práci s žáky dodržet.
Autor Zuzana Malecká

Využití ICT při přirozené integraci žáků se specifickými poruchami učení

Speciální vzdělávání
Teoretický příspěvek
odborný příspěvek
Učitele prvého i druhého stupně Základní školy T. G. Masaryka Zastávka, okres Brno-venkov vytvořili ve svém projektu SIPVZ metodickou pomůcku pro využití výukového softwaru zaměřeného na výuku ČJ žáků se specifickými poruchami učení. Příspěvek obsahuje rozbor 9 počítačových programů, které byly v tomto projektu využity. Dále předkládá přehled použitelného softwaru k jednotlivým bodům učiva v tabulkách.
Autor Alžběta Lukasová

Řečová výchova promyšleně a hravě - 5. díl

Speciální vzdělávání
Teoretický příspěvek
odborný příspěvek
Nakladatelství Compacta Brno právě přináší poslední část ucelené řady pracovních sešitů k výuce jazyka a jazykové komunikace pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami ŘEČOVÁ VÝCHOVA. Autorky Hana Jadvidžáková, Leona Reitterová a Jana Vaňková v ní nabízejí další zajímavé náměty pro činnost v hodinách. Pracovní sešit byl zpracován v souladu s přílohou Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělání upravující vzdělání žáků s lehkým mentálním postižením a jak samy autorky uvádějí, "zaměřuje se na rozvoj znalostí a dovedností ve vzdělávacích oblastech Jazyk a jazyková komunikace a Člověk a jeho svět. Vzdělávací obsah směřuje k utváření a rozvíjení především komunikativních, občanských, sociálních a personálních kompetencí."
Autor Dagmar Kapustová

Počítač - náš pomocník

Speciální vzdělávání
Teoretický příspěvek
odborný příspěvek
Hlavním cílem projektu Počítač - náš pomocník, který vznikl v ZŠ praktické a ZŠ speciální Chodov, je zpřístupnit a rozšířit využívání výukového software žákům s těžším mentálním a kombinovaným postižením a poskytnout učitelům těchto žáků metodický materiál zaměřený na možnosti využití speciálních výukových programů.
Autor Iva Jurnečková
Celkem: 491