Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
RSS Titulka > Modul články > Speciální vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Seřadit dle: Počet komentářů, Nejvíce
Podle názvu:
Podle autora:
Počet komentářů:
Datum publikace:
Počet zobrazení:

Výuka anglického jazyka u těžce sluchově postižených žáků

Speciální vzdělávání
Teoretický příspěvek
odborný příspěvek
Článek pojednává o zkušenostech s výukou anglického jazyka u sluchově postižených žáků v základní škole.
Autor RNDr. Josef Brožík

Výuka anglického jazyka v 7. ročníku ZŠ pro sluchově postižené žáky

Speciální vzdělávání
Teoretický příspěvek
odborný příspěvek
Zkušenosti z prvního roku povinné výuky cizího jazyka v základní škole pro sluchově postižené žáky.
Autor Mgr. Iveta Vidímová

O výuce neslyšících

Speciální vzdělávání
Teoretický příspěvek
odborný příspěvek
Autor upozorňuje na hlavní problémy při výuce neslyšících žáků. Zaměřuje se zejména na komplikace související s výukou českého jazyka.
Autor Václav Chmelíř

Výuka k různosti aneb Diverzita vůči osobám se zdravotním postižením ve školní výuce

Speciální vzdělávání
Teoretický příspěvek
odborný příspěvek
Příspěvek řeší problematiku výuky vztahu majoritní společnosti k osobám se zdravotním postižením, ale i opačně: problematiku vztahu osob se zdravotním postižením vůči majoritní společnosti.
Autor Ing. Tomáš Sokolovský, CSc.

Pomůcka pro rozvoj koordinace ruka - oko, orientace.

Speciální vzdělávání
Praktický příspěvek
příklad
uč.hodina
Tato pomůcka slouží k procvičování koordinace ruka – oko, jemné motoriky, orientace v prostoru i na ploše, k procvičování matematických pojmů: všechno – nic, více – méně, vedle, před – za.
Autor Helena Belatková

Systém vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v našich podmínkách

Speciální vzdělávání
Teoretický příspěvek
odborný příspěvek
Příspěvek popisuje východiska současné koncepce speciálního vzdělávání v České republice.
Autor Jiří Pilař

Využití bazální stimulace ve vyučovacím procesu

Speciální vzdělávání
Praktický příspěvek
inspirace
blok hodin
Základní seznámení s konceptem bazální stimulace.
Autor Daniela Tájková

Využití alternativní a augmentativní komunikace u žáků základní školy speciální

Speciální vzdělávání
Praktický příspěvek
příklad
modul
Příspěvek pojednává o formách alternativní a augmentativní komunikace v prostředí základní školy speciální a o jejím využití při výuce mentálně postižených žáků.
Autor Dagmar Duničková

Jak nás ovlivňují média

Speciální vzdělávání
Praktický příspěvek
inspirace
blok hodin
V příspěvku je uveden příklad výuky mediální výchovy na základní škole speciální. Jsou zde volené metody, jak mediální výuku přiblížit žákům se středně těžkou a těžkou mentální retardací.
Autor Miroslava Prchalová

Pedagogická intervence u žáka s kortikálním postižením zraku a mentálním postižením

Speciální vzdělávání
Praktický příspěvek
inspirace
modul
V tomto příspěvku je popsáno kortikální postižení zraku v kombinaci s mentálním postižením. Naleznete zde praktické pomůcky, které používáme při výuce žáků s takovýmto postižením.
Autor Lenka Džambiková
Celkem: 491