Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
RSS Titulka > Modul články > Speciální vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Seřadit dle: Podle autora, Vzestupně
Podle názvu:
Podle autora:
Počet komentářů:
Datum publikace:
Počet zobrazení:

Veselé cestování s pastelkou

Speciální vzdělávání
Informativní příspěvek
Při netradičním výletu žáků s mentálním postižením se potvrdilo, že dítě je schopno mnohem lépe a intenzivněji sledovat události probíhající v jeho okolí, než si někdy myslíme.
Autor Dana Vršecká

Individuální integrace žáka s tělesným postižením v Masarykově jubilejní ZŠ Hřebeč

Speciální vzdělávání
Informativní příspěvek
Individuální integrace žáka s tělesným postižením do podmínek běžné ZŠ; úprava výuky jednotlivých předmětů; zhodnocení zkušeností s integrací
Autor Dana Vršecká

Výchova a vzdělávání žáků s Aspergerovým syndromem (AS)

Speciální vzdělávání
Teoretický příspěvek
odborný příspěvek
Učitelé se mohou ve své praxi stále častěji setkávat se žáky s Aspergerovým syndromem. Příspěvek přináší konkrétní informace, které jsou vodítkem a pomocníkem při školní práci s těmito žáky. V přílohách autorka popisuje vlastní zkušenosti s prácí se žákem s AS a předkládá ukázku žákovské práce, která pomůže čtenáři přiblížit prožívání žáků s AS.
Autor Eva Pospíšilová

ŠVP ve školách při zdravotnických zařízeních

Speciální vzdělávání
Informativní příspěvek
Stručná informace k tvorbě ŠVP na základě opakujících se dotazů.
Autor Eva Brychnáčová

Integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v běžné základní škole

Speciální vzdělávání
Informativní příspěvek
Informace o integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.
Autor Eva Brychnáčová

Integrace v mateřské škole

Speciální vzdělávání
Teoretický příspěvek
odborný příspěvek
Příspěvek zahrnuje výňatky závěrečné práce s názvem Integrace v mateřské škole, kterou autorka zpracovala v rámci absolvování vzdělávacího programu Studium pro ředitele škol a školských zařízení realizovaného NIDV (krajské pracoviště Praha a Střední Čechy) v období od 6. září 2006 do 18. května 2007. Práce je zaměřena na problematiku zařazení dětí s postižením do dětského kolektivu běžné mateřské školy a vychází z vlastní zkušenosti autorky a konkrétní příběh chlapce (od 4 let do nástupu v ZŠ), který prochází postupnou integrací v této mateřské škole.
Autor Eva Černá

Čertovský týden

Speciální vzdělávání
Praktický příspěvek
inspirace
projekt
Výuka zaměřená na prožitky se zapojením všech smyslů. Poukazuje na udržování našich tradic.
Autor Eva Jerusalémová

SWOT analýza jako nástroj kvalifikované sebereflexe učitele

Speciální vzdělávání
Teoretický příspěvek
odborný příspěvek
Příspěvek popisuje využití SWOT analýzy jako nástroje umožňujícího hodnocení práce učitele. SWOT analýza tak napomáhá k případným pozitivním změnám v pedagogické práci.
Autor Eva Kašparová

Učitel a jeho žák – 3. část - učitelka Daniela Řebíčková

Speciální vzdělávání
Informativní příspěvek
Rozhovor s dr. Danielou Řebíčkovou, bývalou ředitelkou Základní školy Uhelný trh v Praze.
Autor Eva Zelendová

Učitel a jeho žák – 3. část – žák Ondřej Pokorný

Speciální vzdělávání
Informativní příspěvek
Rozhovor s Ondřejem Pokorným, studentem třetího ročníku medicíny.
Autor Eva Zelendová
Celkem: 491