Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
RSS Titulka > Modul články > Předškolní vzdělávání > Kurikulum > Tvorba Školních vzdělávacích programů

Zobrazit na úvodní stránce článků

Dostupné záložky

Tato kategorie nemá podřazené záložky.
Seřadit dle: Datum publikace, Nejnovější
Podle názvu:
Podle autora:
Počet komentářů:
Datum publikace:
Počet zobrazení:

Předškolní pedagogika - ŠVP, TVP, IVP, práva dítěte

Předškolní vzdělávání
Teoretický příspěvek
odborný příspěvek
Úryvek vymezující pedagogické termíny jako školní vzdělávací program, třídní vzdělávací program a individuální vzdělávací program je z knihy Předškolní pedagogika.
Autor J. Průcha, S. Koťátková

Jak zpracovat vzdělávací obsah ve školním vzdělávacím programu přípravného stupně základní školy speciální

Speciální vzdělávání
Teoretický příspěvek
odborný příspěvek
Materiál byl vytvořen v rámci metodické podpory nabízené školám v souvislosti se zaváděním školské reformy do každodenní praxe. Zabývá se vzděláváním dětí v přípravném stupni základní školy speciální, respektive tvorbou školního vzdělávacího programu, podle kterého má vzdělávání probíhat. Je určen pedagogům přípravného stupně. Měl by jim napomoci vytvořit kvalitní školní vzdělávací program, na jehož základě budou moci připravit děti se středně těžkým, těžkým mentálním postižením, souběžným postižením více vadami a autismem na vstup do základní školy speciální podle jejich možností a schopností.
Autor Výzkumný ústav pedagogický v Praze

Specifika tvorby ŠVP pro přípravné třídy základní školy

Předškolní vzdělávání
Informativní příspěvek
V příloze uveřejňujeme publikaci Specifika tvorby školního vzdělávacího programu pro přípravné třídy základní školy, která vznikla ve Výzkumném ústavu pedagogickém v Praze.
Autor Výzkumný ústav pedagogický v Praze

Česká brána – ukázka ze ŠVP

Předškolní vzdělávání
Teoretický příspěvek
odborný příspěvek
Autorka se zabývá přístupem školy k naplňování rámcových cílů. Poskytuje i částečnou charakteristiku ŠVP. Ve vybraném integrovaném bloku demonstruje uplatňování metod prožitkového učení, které vychází z přímých zážitků dětí. Nabízené činnosti jsou námětově dětem blízké a předpokládají jejich aktivní spoluúčast v procesu učení.
Autor Jitka Blechová

Doplňkové projekty ŠVP

Předškolní vzdělávání
Teoretický příspěvek
odborný příspěvek
Příklady projektů, které lze začlenit do vzdělávacího obsahu ŠVP.
Autor Irena Brandejská

ŠVP - Rok v mateřské škole

Předškolní vzdělávání
Teoretický příspěvek
odborný příspěvek
Příklad zpracování charakteristiky ŠVP
Autor Jarmila Kadlecová

Panáček Čin

Předškolní vzdělávání
Teoretický příspěvek
odborný příspěvek
Ukázka části vzdělávacího obsahu ŠVP dané MŠ představuje možnost, jak využít postavu Panáčka Čina, která děti přirozeně motivuje k nabízeným činnostem. Ústřední motiv je dětem blízký, váže se k prostředí, kde žijí. Motivace panáčkem usnadňuje návaznost mezi integrovanými bloky i plynulé přechody k činnostem v rámci jednoho tématu.
Autor Zdena Janstová

Jaro, jaro už je tu!

Předškolní vzdělávání
Teoretický příspěvek
odborný příspěvek
Autorka příspěvku stručně uvádí průběh tvorby ŠVP po vstupu do právní subjektivity, která s sebou přinesla sloučení čtyř mateřských škol. Z prezentovaných bloků je zřejmé sjednocení plánování po stránce formální. Obsah vzdělávací nabídky je ponechán na možnostech každé jednotlivé školy.
Autor Dagmar Domalípová

Jede vláček přes náš most, pojeď s námi, času dost ...

Předškolní vzdělávání
Teoretický příspěvek
odborný příspěvek
ŠVP jednotřídní mateřské školy vypracovaly pedagogické pracovnice v souladu s požadavky RVP PV a s ohledem na konkrétní podmínky. Ucelený programový dokument má vypovídající hodnotou a jasnou vizi o práci MŠ. Vzdělávací obsah není odtržen od okolního života a navazuje na stanovené vzdělávací cíle. Kladně lze hodnotit přehlednost, jasnou strukturu i obsah ŠVP.
Autor Eva Podolská

Jede vláček přes náš most, pojeď s námi, času dost

Předškolní vzdělávání
Informativní příspěvek
Ukázky činností, které mohou být v průběhu celého roku prováděny ve vesnické mateřské škole - důraz na přírodu a na její ochranu.
Autor Eva Podolská
Celkem: 16