Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
RSS Titulka > Modul články > Předškolní vzdělávání > Kurikulum

Zobrazit na úvodní stránce článků

Seřadit dle: Datum publikace, Nejnovější
Podle názvu:
Podle autora:
Počet komentářů:
Datum publikace:
Počet zobrazení:

K souladu ŠVP s RVP PV

Předškolní vzdělávání
Informativní příspěvek
Příspěvek se vyjadřuje k ŠVP z pohledu ČŠI. Autorka na základě svých dlouhodobých zkušeností a znalostí práce mateřských škol upozorňuje na nejčastější chyby a nedostatky v tvorbě ŠVP. Ukazuje, co je možné udělat proto, aby se problémům v kvalitě ŠVP předešlo.
Autor Zuzana Bečvářová

Uspokojování potřeb dítěte v podmínkách současné mateřské školy

Předškolní vzdělávání
Informativní příspěvek
Příspěvek se zabývá problematikou základních potřeb dítěte v mateřské škole s připomenutím známých teorií o potřebách jedince.
Autor Ivana Bečková

Česká brána – ukázka ze ŠVP

Předškolní vzdělávání
Teoretický příspěvek
odborný příspěvek
Autorka se zabývá přístupem školy k naplňování rámcových cílů. Poskytuje i částečnou charakteristiku ŠVP. Ve vybraném integrovaném bloku demonstruje uplatňování metod prožitkového učení, které vychází z přímých zážitků dětí. Nabízené činnosti jsou námětově dětem blízké a předpokládají jejich aktivní spoluúčast v procesu učení.
Autor Jitka Blechová

Doplňkové projekty ŠVP

Předškolní vzdělávání
Teoretický příspěvek
odborný příspěvek
Příklady projektů, které lze začlenit do vzdělávacího obsahu ŠVP.
Autor Irena Brandejská

Týdenní plán Zdravé MŠ

Předškolní vzdělávání
Teoretický příspěvek
odborný příspěvek
Týdenní plán Zdravé MŠ usilující o vytváření respektu k přirozeným lidským potřebám jednotlivce v celku společnosti a světa, o vytváření pozitivního vztahu dětí v kolektivu s důrazem na spolupráci a komunikaci ve skupině.
Autor Jana Malenovská

Cesta je cíl, aneb školní vzdělávací program není napořád

Předškolní vzdělávání
Informativní příspěvek
Příspěvek představuje osobní pohled na zkušenost s tvorbou školního vzdělávacího programu. Poskytuje nejen vlastní zkušenosti autorky, ale i doporučení čeho se při tvorbě ŠVP vyvarovat.
Autor Renata Ležalová

Ukázka třídního vzdělávacího plánu

Předškolní vzdělávání
Teoretický příspěvek
odborný příspěvek
Ukázka třídního plánu ukazuje možnost nejen jak obsahově zpracovat vzdělávací nabídku, ale i jak ji pojmout z formálního hlediska.
Autor Hana Malá

ŠVP - Rok v mateřské škole

Předškolní vzdělávání
Teoretický příspěvek
odborný příspěvek
Příklad zpracování charakteristiky ŠVP
Autor Jarmila Kadlecová

Panáček Čin

Předškolní vzdělávání
Teoretický příspěvek
odborný příspěvek
Ukázka části vzdělávacího obsahu ŠVP dané MŠ představuje možnost, jak využít postavu Panáčka Čina, která děti přirozeně motivuje k nabízeným činnostem. Ústřední motiv je dětem blízký, váže se k prostředí, kde žijí. Motivace panáčkem usnadňuje návaznost mezi integrovanými bloky i plynulé přechody k činnostem v rámci jednoho tématu.
Autor Zdena Janstová

Jaro, jaro už je tu!

Předškolní vzdělávání
Teoretický příspěvek
odborný příspěvek
Autorka příspěvku stručně uvádí průběh tvorby ŠVP po vstupu do právní subjektivity, která s sebou přinesla sloučení čtyř mateřských škol. Z prezentovaných bloků je zřejmé sjednocení plánování po stránce formální. Obsah vzdělávací nabídky je ponechán na možnostech každé jednotlivé školy.
Autor Dagmar Domalípová
Celkem: 71