Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
RSS Titulka > Modul články > Předškolní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Seřadit dle: Podle autora, Vzestupně
Podle názvu:
Podle autora:
Počet komentářů:
Datum publikace:
Počet zobrazení:

Často kladené dotazy

Předškolní vzdělávání
Teoretický příspěvek
odborný příspěvek
Zde naleznete odpovědi na velké množství otázek, které ve spojitosti se zaváděním RVP a ŠVP kladou učitelé a ředitelé škol. Otázky a odpovědi jsou členěny do několika kategorií.
Autor VÚP Praha

Klíčové kompetence

Předškolní vzdělávání
Teoretický příspěvek
odborný příspěvek
Lisabonský proces v EU předpokládá zvýšení efektivity vzdělávání, mj. rozvíjení klíčových kompetencí. Autorka uvádí krátký nástin geneze pojmu „klíčové kompetence.“
Autor VÚP Praha

Norské kurikulum (role institucí denní péče ve společnosti)

Předškolní vzdělávání
Teoretický příspěvek
odborný příspěvek
Předškolní vzdělávání je v Norsku reprezentováno institucemi denní péče. Ty chápou péči o děti, jejich vzdělávání a vývoj jako jeden celek. Instituce denní péče musí v plánování činností počítat s výraznými změnami ve společnosti. Instituce musí věnovat zvýšenou pozornost některým faktorům: aby ve školkách nepracovaly pouze ženy, aby se budovaly vztahy mezi lokální a minoritní (laponskou) kulturou, aby byla věnována dostatečná pozornost vlastním představám a zájmům dětí. Příspěvek seznamuje s důležitými kapitolami norského kurikula a se základními pojmy rámcového plánu.
Autor VÚP Praha

Projektování, plánování v rámci třídního plánu

Předškolní vzdělávání
Informativní příspěvek
Jak si vytvořit integrovaný blok a jak s ním v TVP pracovat.
Autor VÚP Praha

Co přinesl sněhulák?

Předškolní vzdělávání
Praktický příspěvek
inspirace
lekce
Pracovní list a obrázky.
Autor VÚP Praha

Poznámky k tvorbě školního vzdělávacího programu ve speciální mateřské škole.

Předškolní vzdělávání
Teoretický příspěvek
odborný příspěvek
Speciální mateřské školy pro děti s postižením a stejně tak i mateřské školy při zdravotnických zařízeních mají za povinnost vytvořit si své vzdělávací programy. Odlišnosti v práci těchto zařízení vyžadují určité úpravy školních vzdělávacích programů.
Autor VÚP Praha

Základy pro vytvoření rámcového vzdělávacího programu předškolní výchovy - Finsko

Předškolní vzdělávání
Informativní příspěvek
Zkrácený překlad z finštiny "Esiopetuksen opetussunnitelman perusteet 2000".
Autor VUP Praha

Sledování a hodnocení dětí

Předškolní vzdělávání
Teoretický příspěvek
odborný příspěvek
Každá učitelka v MŠ by měla vést o dětech písemnou dokumentaci, která by měla zachycovat vývoj dětí v průběhu docházky do školky. Záleží na každém předškolním zařízení, jakou formu dokumentace zvolí.
Autor VÚP Praha

Systém předškolního vzdělávání v Německu (region Severní Porýní-Vestfálsko)

Předškolní vzdělávání
Informativní příspěvek
Příspěvek je překladem třetího dílu publikace "Vzdělávání začíná narozením" od Gerd E. Schäfera.
Autor VUP Praha

Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Předškolní vzdělávání
Teoretický příspěvek
odborný příspěvek
Úvodní sekce prezentuje klíčový dokument, se kterým by se měla povinně seznámit každá učitelka mateřské školy - Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání (2004) -, a nabízí jej ke stažení. Další příspěvky informují o úpravách první verze dokumentu z r. 2001, upozorňují na možnost zakoupení výtisků RVP PV.
Autor VÚP Praha
Celkem: 1290