Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
RSS Titulka > Modul články > Odborné vzdělávání > Výuka > Zpracování surovin a materiálů

Zobrazit na úvodní stránce článků

Seřadit dle: Datum publikace, Nejnovější
Podle názvu:
Podle autora:
Počet komentářů:
Datum publikace:
Počet zobrazení:

Využití principu pravoúhlého promítání a kooperativní činnosti studentů

Odborné vzdělávání
Praktický příspěvek
inspirace
uč.hodina
Článek se zabývá procvičováním rýsování pravoúhlých průmětů těles podle modelů během vyučování při hodinách deskriptivní geometrie nebo konstrukce v prvních ročnících oboru interiérová tvorba, navrhování nábytku a dřevěné konstrukce. Využívá se metody zobrazování lidské hlavy na fotografiích z různých pohledů (profilů), například při policejním pátrání po pohřešovaných osobách.
Autor Ing. Luboš Koudelka

Problémové vyučování v nauce o materiálech

Odborné vzdělávání
Praktický příspěvek
příklad
uč.hodina
Příklad dobré praxe je ukázkou využití metody problémového vyučování v hodině nauky o materiálech, při níž žáci 1. ročníku společně hledají souvislosti mezi vadami dřeva a tím, jaké problémy mohou nastat při jeho ručním a strojním opracování.
Autor Ing. Hana Klímová

Nábytkářská a dřevařská výroba - situace oboru v regionu

Odborné vzdělávání
Informativní příspěvek
Uvažovaný školní vzdělávací program oboru Nábytkářská a dřevařská výroba zahrnuje dvě základní specializace – nábytkářství a dřevěné konstrukce. Pro správnou skladbu učebního plánu oboru bylo třeba zmapovat rozložení podle velikosti firem a podle užšího zaměření jednotlivých firem, aby absolventi byli maximálně uplatnitelní a škola byla schopna pružně reagovat na případné změny ve struktuře firem a jejich velikosti.
Autor Ing. Petr Červený

Měření hygienických podmínek v oblasti osvětlení a návrh k jejich zlepšení

Odborné vzdělávání
Praktický příspěvek
příklad
uč.hodina
Jedná se o ukázkovou hodinu při využití problémového vyučování v hodině technologie. Žáci 3. ročníku oboru „Umělecký kovář“, v rámci výuky o osvětlování a osvětlovacích tělesech, dostávají za úkol naměřit jednoduchou metodou a všeobecně dostupnými prostředky, bez použití speciálních měřících přístrojů hodnoty osvětlení a některé další parametry vybraných pracovišť školních dílen a tříd, a pokud zjistí nedostatky v hygienických podmínkách osvětlení pracoviště, navrhnout opatření ke zlepšení. Výsledky budou zpracovány formou výsledné zprávy (referátu) a prezentovány osobním přednesem. Výsledkem bude rozvíjení kompetencí žáků k řešení praktických úloh jednoduchými prostředky bez specielních přístrojů a jejich využití v oblasti bezpečnosti práce.
Autor Mojmír Mazánek

Realizace mimoškolních projektů

Odborné vzdělávání
Teoretický příspěvek
odborný příspěvek
Příklad dobré praxe je ukázkou spolupráce školy se sociálními partnery v regionu i mimo něj, zapojení školy v mezinárodních projektech Libereckého kraje i místních organizací.
Autor Mgr. Jaroslav Kodejš

Teorie v dílenském prostředí

Odborné vzdělávání
Praktický příspěvek
inspirace
blok hodin
Příkladem dobré praxe je přesunutí výuky teoretických odborných předmětů ve druhém a třetím ročníku do specializované praktické učebny. Tato učebna je vybavena jak pro výuku teoretickou, tak i pro výuku praktickou. Smyslem je žákům umožnit využití třírozměrných učebních pomůcek a práce na nich v teoretických odborných předmětech. Při výuce dochází k propojení výuky o systémech, jejich funkci, oprav a údržby s praktickými ukázkami na třírozměrných učebních pomůckách.
Autor Bc. Libor Machát
Celkem: 6