Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
RSS Titulka > Modul články > Odborné vzdělávání > Kurikulum

Zobrazit na úvodní stránce článků

Seřadit dle: Datum publikace, Nejnovější
Podle názvu:
Podle autora:
Počet komentářů:
Datum publikace:
Počet zobrazení:

Sebehodnocení školy a školní vzdělávací program

Odborné vzdělávání
Teoretický příspěvek
odborný příspěvek
Příklad dobré praxe je ukázkou vzájemného propojení připravenosti a stavu školy vzhledem ke kurikulární reformě.
Autor Mgr. František Lufinka

Výběr a motivace týmu pro tvorbu ŠVP

Odborné vzdělávání
Informativní příspěvek
Příkladem dobré praxe je ukázka „výběr a motivace týmu pro tvorbu ŠVP“. Protože management školy má provést kvalifikovaný výběr týmu pro tvorbu ŠVP, je velmi důležité najit nejvhodnější způsob, jak motivovat pedagoga. Pedagogové musí pracovat tak, že se u nich rozvíjejí klíčové kompetence k řešení problémů, kompetence sociální a personální, kompetence k učení a kompetence komunikativní, důležité pro týmovou práci.
Autor Ing. Bc. Jan Hodničák

Zkušenosti z práce koordinátora tvorby ŠVP

Odborné vzdělávání
Teoretický příspěvek
odborný příspěvek
Zkušenosti koordinátora z přípravného období a ze samotné tvorby školního vzdělávacího programu.
Autor Ing. Miroslav Červený

Jak jsme přistupovali k tvorbě ŠVP

Odborné vzdělávání
Teoretický příspěvek
odborný příspěvek
Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola, patří ke středním odborným školám, které byly osloveny v souvislosti se zpracováním svého školního vzdělávacího programu v rámci projektu Pilot S.V tomto příspěvku uvádím některé zkušenosti s tvorbou ŠVP pro obor agropodnikání.
Autor Jan Michálek

Spolupráce školy a sociálních partnerů při tvorbě ŠVP

Odborné vzdělávání
Teoretický příspěvek
odborný příspěvek
Cílem tvorby nových školních vzdělávacích programů je zkvalitnění přípravy budoucích odborných pracovníků pro výkon širokého spektra ekonomických, obchodně podnikatelských, administrativních a organizačních činností ve všech typech organizací. Pro kvalitní školní vzdělávací program je bezpodmínečně nutné sledovat faktor uplatnitelnosti absolventů na trhu práce. Při tvorbě školních vzdělávacích programů jsme proto úzce spolupracovali se sociálními partnery školy. Škola má ve spolupráci s partnery již dlouhodobou tradici.
Autor Mgr. Dana Votrubcová

Nemysli jen na sebe aneb tvorba ŠVP v týmu

Odborné vzdělávání
Teoretický příspěvek
odborný příspěvek
Tento příklad dobré praxe je ukázkou řízení a práce týmu při tvorbě ŠVP pro obor Aplikovaná chemie na SPŠCH Brno, a to především ve fázi tvorby učebního plánu. Představuje doporučení pro správné sestavení týmu a řešení situací v různých fázích vývoje skupiny (týmu).
Autor Ing. Irena Pavlíčková

Úloha ředitele školy a koordinátora při zavádění kurikulární reformy

Odborné vzdělávání
Teoretický příspěvek
odborný příspěvek
Tento příklad dobré praxe objasňuje problematiku řídící činnosti koordinátora při realizaci kurikulární reformy v odborném vzdělávání.
Autor Ing. Pavla Stejskalová

Zkušenosti z práce vedoucího týmu při tvorbě a ověřování ŠVP

Odborné vzdělávání
Teoretický příspěvek
aplikační příspěvek
Příklad dobré praxe je návodem, jak postupovat při tvorbě školních vzdělávacích programů efektivně, bez zbytečných chyb, časových ztrát, pokusů a omylů. Současně je ukázkou účelného využití času v době konání maturitních zkoušek - zařazení projektových týdnů do výuky - uplatňování týmové práce pedagogického sboru, partnerství, naplňování průřezových témat (vytváření dovedností, postojů, chování a hodnotové orientace žáků), rozvíjení klíčových kompetencí.
Autor Ing. Lenka Dohnalová
Celkem: 38