Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání - středně těžké mentální... > Týden pro inkluzi - výtvarná a pracovní výchova,...

Ikona prakticky

Týden pro inkluzi - výtvarná a pracovní výchova, prvouka a canisterapie

Ikona inspirace
Autor: Michaela Krajská
Anotace: Námět na inkluzivní vyučování - 1. stupeň, vyučovací předměty výtvarná a pracovní výchova, prvouka a canisterapie.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
 1. Základní vzdělávání - středně těžké mentální postižení » Kompetence sociální a personální » navazuje a udržuje vztahy s vrstevníky, respektuje druhé lidi
 2. Základní vzdělávání - těžké mentální postižení » Kompetence sociální a personální » navazuje kontakt a adekvátně se dorozumívá s okolím
Očekávaný výstup:
 1. základní vzdělávání - těžké mentální postižení » Člověk a svět práce » Pracovní výchova » Práce s drobným materiálem » vytvářet jednoduchými postupy různé předměty z tradičních i netradičních materiálů
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:
 1. Základní vzdělávání - středně těžké mentální postižení » Osobnostní a sociální výchova » Sociální rozvoj
Organizace řízení učební činnosti: Skupinová
Organizace prostorová: Školní třída
Nutné pomůcky:
pracovní výchova - barevné listy, brambory, vykrajovátka, lepidlo, pastelky, čtvrtka
výtvarná výchova - vodové barvy, čtvrtka
prvouka - obrázky člověka, pastelky, velký formát papíru

Týden pro inkluzi ve školách 2013

První listopadový týden je vyhlášen jako Týden pro inkluzi ve školách.

Naše škola je základní škola se všemi ročníky a třemi speciálními třídami. V nich se vzdělávají žáci se středně těžkým až těžkým mentálním postižením a dále žáci s více vadami a autismem.

V loňském školním roce jsme v rámci projektu o inkluzi začali inkluzivní vyučovací hodiny zařazovat do rozvrhu, a protože se osvědčily, pokračujeme v nich i letos.

Do vyhlášeného Týdne pro inkluzi 2013 se tedy naše škola také zapojí. Bude se jednat o vyučovací hodiny na 1. stupni základní školy, věk žáků je 6 – 10 let. Některé aktivity se jeví i pro tento věk příliš jednoduché, ale je to z toho důvodu, že jsou určeny pro inkluzivní vyučovací hodiny, kde se musí brát zřetel na schopnosti a zvláštnosti každého konkrétního jedince. 

Výtvarná výchova

Náměty na práci

 1. Zapouštění  barev

Namočit vodou celou čtvrtku a potom do ní zapouštět různé barvy, v případě podzimních barev zapouštíme červenou, žlutou, hnědou, oranžovou a zelenou barvu. Podobně jako do vody lze barvy zapouštět do lepidla klovatiny, obrázky jsou velice pěkné. Ze čtvrtky potom vystřihujeme různé listy.

 1. Barevné dlaně

Ruku žáka pomalujeme temperou a otiskneme ji na čtvrtku. Obrys potom vystřihneme.Tyto vystříhané dlaně můžeme použít na různá přáníčka, můžeme z nich vytvořit podzimní strom, jarní louku apod.

 1. Tiskání prstem

Předkreslíme dětem obrázek (šablonu) podzimního námětu – ovoce, ježka apod., žáci do ní tiskají prstem. Stejným způsobem tiskají žáci korkovou zátkou nebo houbičkou namočenou v barvě. Tato se především žákům s tělesným postižením dobře uchopuje.

       4. Rozfoukávání barev

Žáci si nanesou kaňku z černé vodové barvy na čtvrtku a foukají do ní, aby vytvořila tvar stromu. Po zaschnutí na strom nalepí vystřižené barevné listy (obrázek č. 1).

 Pracovní výchova

  obr. 1   Autor díla: Michaela Krajská

Pracovní výchova

Náměty na práci:

 1. Strom z listí

Nejprve si v podzimní přírodě nasbíráme barevné listy. Tyto listy vylisujeme. Kmen stromu si mohou žáci sami namalovat nebo ho dostanou již předtištěný a pouze ho omalují pastelkou nebo voskovkou. Na závěr přilepí na korunu stromů vylisované listy. Vše závisí na fantazii každého žáka. Pokud žáci budou vyrábět podzimní strom na běžnou velikost A4, jeví se vhodnější přinesení listů menších, pokud bude mít strom velikost většího formátu, listy se zvolí větší.

 1. Otiskování  listů

Opět si nasbíráme barevné listy. Dobré je vybrat listy různých tvarů. Na rubovou stranu listu naneseme podzimní vodové barvy a na čtvrtku list otiskneme.

 1. Razítka  z brambor

Přineseme si do školy větší brambory, které opatrně rozpůlíme. Do rozpůlené části brambory vmáčkneme vykrajovátko. Podél vykrajovátka odkrojíme kousek brambory, aby vzniklo tiskátko. Vykrajovátko sundáme, tiskátko namočíme do barvy a tiskáme na čtvrtku.

     4. Navlékání listů - zvířátka

Větší množství barevných listů žáci po jednom navlékají na drát. Když je navlečená část dost dlouhá, přiděláme hlavu podle fantazie. Takto jsme již vyráběli housenku, sovu, myš, psa apod.(obrázek č. 2).

Pracovní výchova
obr. 2
Autor díla: Michaela Krajská

Canisterapie

Canisterapie probíhá na naší škole několikrát do roka. I tato terapie má inkluzivní charakter.

Na samém začátku se sejdou vždy žáci jedné třídy běžné školy a žáci jedné třídy speciální. Spolu s dvěma pejsky k nám jezdí i jedna kočička.

 1. Seznámení  s pejskem

Nejdříve se děti seznámí s pejsky. Vždy je kladen důraz na výchovu k zodpovědnému vztahu ke psům: zopakujeme si, jak se k pejskům chováme, co jim určitě neděláme a jaké nebezpečí zase hrozí od pejsků nám. Povídáme si, kde všude můžeme služby pejsků využívat a jak se o pejsky starat, aby byli našimi dobrými pomocníky a kamarády. Dozvíme se také, jak vypadá pejsek, který si chce hrát a chová se přátelsky, a naopak jak se chová pes, který je zlý a mohl by nás pokousat. Děti jsou poučeny, že k cizím pejskům nechodíme a už vůbec na ně nesaháme, nekřičíme v jeho blízkosti, ani před ním neutíkáme.

 1. Vodění psa na  vodítku

Děti vodí postupně psy na vodítku kolem místnosti a dávají jim spolu s jeho „páníčkem“ povely. Pejsek si tedy sedne, lehne, stojí, jde dopředu apod. Pejskovi můžeme také připravit překážkovou dráhu, kterou spolu s námi potom zdolává.

 1. Hlazení a dotýkání  se psů

Další činností je dotýkání se a hlazení psa; a to od zad až po krk. Pejsky mohou děti také česat, kartáčovat, nasazovat a sundavat mu obojky, připínat a odepínat vodítka, čímž si procvičují jemnou motoriku. (obrázek č. 3)

 Pracovní výchovaPracovní výchova

                                        obr. 3                                                                     obr. 4     

Autor díla: Michaela Krajská

 

      4. Překračování a  podlézání psa

Děti se postaví do řady a jedno za druhým psa podlézají. Pokud je pejsek malý, lehne si na zem a děti ho překračují. Při podlézání psa můžeme kombinovat lezení po břiše nebo po zádech. Po splnění úkolů dávají děti psovi pamlsky za odměnu.

Po skončení tohoto programu děti z běžných tříd odchází a zůstávají pouze žáci ze třídy speciální. Tito jsou posléze na pejsky polohováni.

 1. Polohování

Protože je pro úspěšné polohování zapotřebí zabezpečit klidné a příjemné prostředí, probíhá individuálně. Cílem polohování je zklidnění žáků s postižením, navození příjemných pocitů, uvolnění spasmů a prohřátí určité části těla (obrázek č. 4).

Prvouka

Náměty na práci na téma Moje zdraví a tělo:

Stoj vedle lavice nebo před tabulí

 • pojmenovávání všech částí těla, jejich ukázání;
 • říkanka s ukazováním: Hlava, ramena, kolena, palce (opakování 3x), oči, uši, pusa, nos;
 • obrázek nebo jiný model člověka – ukazujeme si opět části těla.

Sezení v lavicích

 • namalování člověka, detail na jednotlivé prsty, obličejové části.

Sezení na koberci v zadní části třídy

 • povídáme si i o tom, co dělat, abychom si žádnou část těla nezranili: ochrana zraku, sluchu;
 • hra: schovej si nos, oko, ucho aj.

Leh na koberci

 • na pokyn žáci zvedají hlavu, nohu, ruku;
 • foukání brčkem na různé části těla, doprovázeno slovy: „Foukám si na koleno, břicho…“

Domalovávání postavy

 • namalujeme postavu, které chybí části těla; děti dokreslují, co chybí;
 • pokud by domalování děti nezvládly, mohou pouze říci nebo ukázat a učitel chybějící část těla domaluje.
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 22. 10. 2013
Zobrazeno: 15068krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 3.3333

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 4.5
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

1 uživatel Hodnocení článku : 5
1 uživatel Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
KRAJSKÁ, Michaela. Týden pro inkluzi - výtvarná a pracovní výchova, prvouka a canisterapie. Metodický portál: Články [online]. 22. 10. 2013, [cit. 2020-11-23]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/s/17851/TYDEN-PRO-INKLUZI---VYTVARNA-A-PRACOVNI-VYCHOVA-PRVOUKA-A-CANISTERAPIE.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
1.Autor: Recenzent1Vloženo: 22. 10. 2013 11:38
Příspěvek vychází z praktických zkušeností autorky - pedagožky na poli inkluzivního vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami - ať už žáků s mentálním postižením, se souběžným postižením více vadami, s autismem atd.. Příspěvek je nápaditý, inspirativní, využívá moderních metod a forem práce při vyučování. Velmi přínosné je aktivní zapojení žáků do výuky podle jejich schopností a možností. Veškeré aktivity současně směřují také k rozvoji komunikačních kompetencí žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Příspěvek je dobře a srozumitelně technicky zpracován, doporučené pomůcky jsou efektivní, snadno dostupné a finančně nepříliš náročné. Přílohy obsahují fotodokumentaci autorky.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.