Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona prakticky

Cestování v MHD

Ikona prikladIkona modul
Autor: Soňa Konečná
Anotace: Nácvik cestování s žáky s mentálním postižením na základní škole speciální.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
 1. Základní vzdělávání - středně těžké mentální postižení » Kompetence k řešení problémů » vnímá problémové situace a řeší je s pomocí naučených stereotypů i získaných zkušeností
 2. Základní vzdělávání - těžké mentální postižení » Kompetence k řešení problémů » orientuje se v okolním prostředí
 3. Základní vzdělávání - středně těžké mentální postižení » Kompetence komunikativní » využívá získané komunikační dovednosti k vytváření vztahů potřebných ke společenské integraci
Očekávaný výstup:
 1. základní vzdělávání - středně těžké mentální postižení » Člověk a společnost » 2. stupeň » Člověk a společnost » Člověk ve společnosti » respektovat pravidla společenského soužití
 2. základní vzdělávání - těžké mentální postižení » Člověk a komunikace » Rozumová výchova » Rozvíjení logického myšlení a paměti » koncentrovat se na určitou činnost
 3. základní vzdělávání - středně těžké mentální postižení » Jazyková komunikace » 2. stupeň » Řečová výchova » komunikovat vhodně v běžných situacích a zvládat základní pravidla komunikace
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:
 1. Základní vzdělávání - středně těžké mentální postižení » Osobnostní a sociální výchova » Osobnostní rozvoj
 2. Základní vzdělávání - středně těžké mentální postižení » Osobnostní a sociální výchova » Sociální rozvoj
 3. Základní vzdělávání - středně těžké mentální postižení » Mediální výchova » Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality
Organizace řízení učební činnosti: Skupinová, Individuální
Organizace prostorová: Školní třída, Vycházka do přírodního prostředí
Nutné pomůcky: Uvedeny v textu příspěvku
Klíčová slova: MHD, kniha cestování, průkaz ZTP

Cíl výuky:

Cílem je naučit žáky s mentálním postižením cestovat v MHD a orientovat se v prostředí, ve kterém žijí.

Autor
1. Kniha cestování                                                                    Autor © Soňa Konečná

Žáci:

 • získávají základní informace o MHD
 • učí se zásady bezpečného cestování
 • nacvičují správné chování v dopravních prostředcích
 • procvičují se v orientaci ve městě
 • zvyšují si pocit důležitosti a sebevědomí

Pomůcky:

 • kniha cestování - pro lepší orientaci
 • průkazka  ZTP - pro případ kontroly revizora
 • visačka na krk - obsahuje jméno, informace o činnosti, telefonní čísla
Autor
2. Pomůcky                                                                             Autor © Soňa Konečná

  Cestujeme v zimě i v létě

  Autor
  3. Cestujeme v létě                                                                  Autor © Soňa Konečná
  Autor
  4. Cestujeme v zimě                                                                 Autor © Soňa Konečná

  Každá strana obsahuje:

  • číslo, které označuje pořadí zastávky od konečné stanice
  • název zastávky
  • orientační body v okolí zastávky
  • barevné odlišení
  Autor
  5.                                                                                           Autor © Soňa Konečná
  Autor
  6.                                                                                           Autor © Soňa Konečná

   Spolupráce:

   • při nácviku většinou asistují dvě osoby
   • někdy mohou nácvik provádět dva žáci, kteří se navzájem doplňují
   • je možné požádat spolucestujícího, který jede stejným spojem

   Metodika:

   • rozdíly dopravních prostředků
   • rozdělení zastávek
   • piktogramy v MHD
   • dopravní síť města, trasy

   Reflexe:

   V praktickém životě se nám daří začleňovat žáky s mentálním postižením do společnosti, která je obklopuje. A ve které se díky nácviku uvedených praktických znalostí dokáží lépe orientovat.

   Anotované odkazy:
   Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
   Přiřazené DUM:
   Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
   Přiřazené aktivity:
   Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
   V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
   Napište nám
   INFO
   Publikován: 18. 01. 2011
   Zobrazeno: 12378krát
   Hodnocení příspěvku
   Hodnocení týmu RVP:
   Hodnocení článku : 3

   Hodnocení uživatelů:
   Hodnocení článku : 5
   Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

   1 uživatel Hodnocení článku : 5
   zatím nikdo Hodnocení článku : 4
   zatím nikdo Hodnocení článku : 3
   zatím nikdo Hodnocení článku : 2
   zatím nikdo Hodnocení článku : 1
   Jak citovat tento materiál
   KONEČNÁ, Soňa. Cestování v MHD. Metodický portál: Články [online]. 18. 01. 2011, [cit. 2020-11-24]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/s/10277/CESTOVANI-V-MHD.html>. ISSN 1802-4785.
   Licence Licence Creative Commons

   Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


   Komentáře
   Příspěvek nebyl zatím komentován.
   Vložit komentář:

   Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.