Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání - středně těžké mentální... > Využití alternativní a augmentativní komunikace...

Ikona prakticky

Využití alternativní a augmentativní komunikace u žáků základní školy speciální

Ikona prikladIkona modul
Autor: Dagmar Duničková
Spoluautor: Mgr. Miroslava Prchalová
Anotace: Příspěvek pojednává o formách alternativní a augmentativní komunikace v prostředí základní školy speciální a o jejím využití při výuce mentálně postižených žáků.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
 1. Základní vzdělávání - středně těžké mentální postižení » Kompetence komunikativní » vyjadřuje své pocity, prožitky a nálady vhodným způsobem
 2. Základní vzdělávání - těžké mentální postižení » Kompetence komunikativní » poznává známé osoby a dorozumívá se s nimi verbálními nebo nonverbálními formami komunikace
 3. Základní vzdělávání - středně těžké mentální postižení » Kompetence k řešení problémů » řeší známé a opakující se situace na základě nápodoby a vlastních zkušeností
Očekávaný výstup:
 1. základní vzdělávání - středně těžké mentální postižení » Jazyková komunikace » 1. stupeň » Řečová výchova » 2. období » domluvit se v běžných situacích
 2. základní vzdělávání - těžké mentální postižení » Člověk a komunikace » Rozumová výchova » Rozvíjení poznávacích schopností » vnímat různé podněty a reagovat na ně
 3. základní vzdělávání - těžké mentální postižení » Člověk a komunikace » Řečová výchova » Rozvíjení komunikačních dovedností » vyjádřit souhlas či nesouhlas - verbálně, gesty
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:
 1. Základní vzdělávání - středně těžké mentální postižení » Osobnostní a sociální výchova » Osobnostní rozvoj
 2. Základní vzdělávání - středně těžké mentální postižení » Osobnostní a sociální výchova » Sociální rozvoj
 3. Základní vzdělávání - středně těžké mentální postižení » Multikulturní výchova » Lidské vztahy
Organizace řízení učební činnosti: Individuální
Organizace prostorová: Školní třída, Specializovaná učebna
Nutné pomůcky: předměty, fotografie, grafické symboly, obrázkové symboly ve spojení s písmeny a psanými slovy, komunikační tabulky, technické pomůcky s hlasovým výstupem, počítače
Klíčová slova: komunikace, augmentativní, alternativní, mimika, gesta, gestikulace, manuální znaky

Cíl výuky:

Cílem příspěvku zabývajícího se alternativní a augmentativní komunikací je seznámit speciální pedagogy, kteří vyučují žáky se středně těžkým a těžkým mentálním postižením, s formou a možnostmi AAK při výuce těchto žáků.

Alternativní a augmentativní komunikace (AAK)

- soubor prostředků zahrnující všechny formy dorozumívání, které přechodně či trvale nahrazují  nebo doplňují řeč. AAK užívá mimiku, gesta, manuální znaky, předměty, fotografie, obrázky, symboly, piktogramy, písmena a psaná slova, komunikační tabulky, technické pomůcky s hlasovým výstupem i počítače.

AKK

 • A = alternativní – náhradní
 • A = augmentativní – rozšiřující a podporující
 • K = komunikace – přenos a předávání informací

Čemu AAK napomáhá?

 • kompenzuje postižené řečové funkce
 • rozvíjí dovednosti, které směřují k procesu osvojování jazyka jako nástroje pro rozvoj myšlení
 • umožňuje

- dorozumívání
- reagování na okolí

Kdo ve speciální škole AAK využívá?

 • Žáci, kteří v důsledku zdravotního postižení nemohou komunikovat mluvenou řečí.
 • Žáci s:

- DMO (dětskou mozkovou obrnou),
- mentálním postižením,
- těžkými vývojovými vadami řeči,
- autismem,
- souběžným postižením více vadami,
- těžkými poruchami sluchu.

Systémy bez pomůcek

 • cílené pohledy očí, mimika
 • gesta, gestikulace, manuální znaky

Jde o spojení řeči s pohybem – zrakové, hmatové a pohybové podněty, které provází řeč a zdůrazňují význam slov. Slouží k lepšímu zapamatování a vybavení, podporují vytváření paměťových stop

Znak do řeči – podpůrný a nácvikový komunikační sešit

Autor
1. Autor © Dagmar Duničková

Autor
2. Autor © Dagmar Duničková
Autor©Dagmar Duničková
3. Autor © Dagmar Duničková

Gesta

Ohodnocení: ,,DOBŘE.“ ,,VÝBORNĚ.“ ,,SKVĚLE.“

Autor
4. Autor © Dagmar Duničková

Upozornění na něco špatného: ,,TY TY TY.“ ,,TO NEDĚLEJ.“

Autor
5. Autor © Dagmar Duničková

Systémy s pomůckami

Předměty

 • Fotografie
 • Grafické symboly
 • Obrázkové symboly ve spojení s písmeny a psanými slovy
 • Komunikační tabulky
 • Technické pomůcky s hlasovým výstupem
 • Počítače

Předměty, fotografie

Autor©Dagmar Duničková
6. Autor © Dagmar Duničková

Obrázek – piktogram – znak do řeči

Autor©Dagmar Duničková
8. Autor © Dagmar Duničková

Komunikátor s hlasovým výstupem

Autor©Dagmar Duničková
9. Autor © Dagmar Duničková

 

Autor©Dagmar Duničková
10. Autor © Dagmar Duničková

Výměnný obrázkový komunikační systém – VOKS

Autor©Dagmar Duničková
11. Autor © Dagmar Duničková

Fotografie – psané slovo, globální čtení

Autor©Dagmar Duničková
12. Autor © Dagmar Duničková
Autor©Dagmar Duničková
13. Autor © Dagmar Duničková

Reflexe:

Příspěvek odpovídá současným trendům dorozumívání se pomocí alternativní a augmentativní komunikace při výuce ve speciálních školách.

Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 26. 01. 2011
Zobrazeno: 22413krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 3

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 3
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
1 uživatel Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
1 uživatel Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
DUNIČKOVÁ, Dagmar. Využití alternativní a augmentativní komunikace u žáků základní školy speciální. Metodický portál: Články [online]. 26. 01. 2011, [cit. 2020-11-24]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/s/10207/VYUZITI-ALTERNATIVNI-A-AUGMENTATIVNI-KOMUNIKACE-U-ZAKU-ZAKLADNI-SKOLY-SPECIALNI.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře RSS komentářů článku
1.Autor: Iva JarošováVloženo: 11. 02. 2011 19:03
Článek se mi velice líbil, ptože jsou tam jasné ukázky aplikce v praxi. Pro laika, který se učí pouze teorii jsou to užiteční informace a mě se to bude moc hodit.
2.Autor: Mgr. Lenka ŘíhováVloženo: 07. 03. 2011 18:55
možná bychom si mohli vyměnit zkušenosti o AAK v diskuzi http://diskuze.rvp.cz/vie...5&t=483...
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.