Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Mediální výchova > Co chci, aby moji rodiče věděli o drogác...

Ikona prakticky

Co chci, aby moji rodiče věděli o drogách

Ikona inspiraceIkona projekt
Autor: Štěpánka Selingerová
Anotace: Soutěž "Co chci, aby moji rodiče věděli o drogách" zapojuje rodiče nenásilnou formou do školních preventivních programů a zároveň podporuje schopnosti, dovednosti a vědomosti dětí na úrovni prevence sociálně patologických jevů.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
  1. Základní vzdělávání » Kompetence k řešení problémů » samostatně řeší problémy; volí vhodné způsoby řešení; užívá při řešení problémů logické, matematické a empirické postupy
Očekávaný výstup:
  1. základní vzdělávání » Umění a kultura » 2. stupeň » Výtvarná výchova » ověřuje komunikační účinky vybraných, upravených či samostatně vytvořených vizuálně obrazných vyjádření v sociálních vztazích; nalézá vhodnou formu pro jejich prezentaci
Mezioborové přesahy a vazby:
  1. Základní vzdělávání -> Výchova ke zdraví
Průřezová témata:
  1. Základní vzdělávání » Mediální výchova » tvorba mediálního sdělení
Organizace řízení učební činnosti: Skupinová, Individuální
Organizace prostorová: Školní třída
Nutné pomůcky: PC, internet, výtvarné potřeby
Klíčová slova: prevence, výtvarná výchova, osobnostní a sociální výchova, mediální výchova, výchova ke zdraví, Informační a komunikační technologie, ICT, drogová problematika

Primární cílovou skupinou našeho školního minimálního preventivního programu jsou samozřejmě žáci všech věkových kategorií. Sekundárními cílovými skupinami jsou třídní učitelé, ostatní pedagogové a pracovníci školy a v neposlední řadě i rodiče. Práce s rodiči je ovšem velmi složitá, rodiče často nemají čas ani zájem. Je velmi těžké je oslovit a zapojit do preventivních aktivit.

Každý rok pořádáme (většinou ve stejný den jako třídní schůzky) besedu nebo přednášku pro rodiče. Využili jsme nabídky různých státních i nestátních organizací, na besedách bývá přítomna i obvodní protidrogová koordinátorka (odpovídá na otázky týkající se protidrogové politiky a situace na území MČ Praha 7) a školní metodička prevence (odpovídá na otázky týkající se školy a školního MPP).

Přednášky považuji za velmi zdařilé, témata jsou aktuální (školní metodička prevence je připravuje a vybírá společně s přednášejícím), reagují na problémy rodičů, je dostatečný prostor na dotazy, odpovědi na dotazy jsou konkrétní a praktické.

Katastrofální je však zájem a účast rodičů, přestože jsou včas a písemně informováni. Školu navštěvuje cca 780 žáků, na besedu přijde maximálně třicet až čtyřicet rodičů. Lektoři nás opakovaně ujišťují, že je to výborné, na jiných školách je prý běžná účast okolo pěti až deseti rodičů.

Naše současná práce s rodiči vychází z jednoduchého předpokladu - pokud něco rodiče ve škole zajímá, pak je to právě jejich dítě. Pokud rodiče do školy přijdou, tak proto, aby se informovali o studijních výsledcích nebo aby se podívali na vystoupení, výstavu, sportovní utkání, kterých se účastní jejich dítě. Snažíme se oživit třídní schůzky, ukázat rodičům práce jejich dětí, fotografie a videa z výletů, kurzů, hor a dalších školních akcí, zvát je na koncerty, vernisáže, školní akademie.

Z tohoto předpokladu vychází i soutěž "Co chci, aby moji rodiče věděli o drogách", kterou v tomto školním roce vyhlašovalo naše gymnázium již popáté. V rámci této soutěže se snažíme rodiče informovat prostřednictvím jejich dětí o drogové problematice, získat jejich podporu a zájem o školní preventivní programy (když už se jich přímo nezúčastní) a podpořit vzájemnou komunikaci mezi dětmi a rodiči o závažných tématech. Zároveň využíváme takové metody a formy práce, které dnešní děti zaujmou, vyplní vhodným způsobem jejich volný čas, naučí je vyhledávat důležité informace a využívat smysluplně komunikační a informační technologie.

Soutěž "Co chci, aby moji rodiče věděli o drogách" je vyhlašována pro žáky šestých až devátých tříd základních škol a odpovídajících ročníků osmiletých gymnázií na území Městské části Praha 7. Soutěžit mohou celé třídy, libovolně velké týmy nebo jednotlivci.

Soutěž je vyhlašována ve třech kategoriích:

  • web-design - příprava informačních webových stránek na téma " Co chci, aby moji rodiče věděli o drogách";
  • plakátová grafika - příprava plakátu nebo letáku, který by zajímavým způsobem zval rodiče do školy na besedu nebo přednášku o drogách;
  • test - příprava testu pro rodiče, kterým si žáci sami vyzkouší, co jejich rodiče vědí o drogách (ukázka viz. příloha).

Pro soutěž je zřízena zvláštní webová stránka na adrese školy s informacemi o soutěži a e-mailová adresa pro vzájemnou komunikaci mezi školami a pro zasílání soutěžních úkolů. Informace jsou také na stránkách Městské části Praha 7. Školy dostávají pozvánky a informace písemně i elektronicky.

Soutěžní práce hodnotí pětičlenná komise složená z odborníka na počítačovou grafiku, výtvarníka, obvodní protidrogové koordinátorky, metodika prevence naší školy a metodika prevence delegovaného soutěžícími školami. Hodnotí se správnost informací, výtvarná stránka a originalita soutěžních prací.

Celou akci zastřešuje obvodní protidrogová koordinátorka. Městská část Praha 7 také sponzoruje ceny do soutěže společně s naším gymnáziem. Ceny a diplomy jsou slavnostně předávány na obecním úřadě nebo v aule naší školy, předávání se účastní zástupci soutěžících škol, obvodní protidrogová koordinátorka a některý ze zástupců Městské části Praha 7. Vítězné práce jsou vystaveny nebo zveřejněny na internetových stránkách a použity na školách jako pozvánky pro rodiče.

Poprvé byla soutěž vyhlášena ve školním roce 2002/2003 a zúčastnilo se jí pět soutěžících. V letošním školním roce 2005/2006 soutěžilo padesát osm žáků základních a středních škol Prahy 7 a s nimi jejich rodiče.

Nejsou to závratná čísla, ale rozhodně náš těší narůstající zájem. V soutěži chceme pokračovat i v dalších letech a podle zájmu dětí ji neustále aktualizovat a doplňovat o nové soutěžní kategorie (v příštím školním roce připravujeme kategorii internetový "reklamní" proužek s protidrogovou tematikou).

Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
Odstranitpdf33 kBtest
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 11. 10. 2006
Zobrazeno: 14657krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
SELINGEROVÁ, . Co chci, aby moji rodiče věděli o drogách. Metodický portál: Články [online]. 11. 10. 2006, [cit. 2020-10-31]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/ZP/945/CO-CHCI-ABY-MOJI-RODICE-VEDELI-O-DROGACH.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.