Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Environmentální výchova > Základní podmínky života

Zobrazit na úvodní stránce článků

Kruh a válec ve slovních úlohách

Praktický příspěvek
inspirace
uč.hodina
Příspěvek obsahuje osm slovních úloh zaměřených na využití znalostí o kruhu a válci. Každá slovní úloha obsahuje navíc informace a úkoly související s jiným oborem nebo průřezovým tématem.

Příspěvek obsahuje osm listů pro řešení slovních úloh na téma Válec a Kruh. Každý list přináší také informace navíc. Vede žáky k přemýšlení v širších souvislostech.

Na začátku hodiny dostanou dvojice (skupinky) žáků list se zadáním. Pomůcky, které jsou na listu uvedené, mají vlastní nebo zapůjčené od vyučujícího.

Nejvíce se mi osvědčilo nechat žáky pracovat ve dvojicích, ale je možné vytvořit také tříčlenné skupinky. Žáci se mohou radit a rozdělit si úkoly. Ve druhé části hodiny každá dvojice (trojice) prezentuje svou práci - vysvětlí, jaké měla zadání, jak jej vyřešila, případně jaký má názor na problematiku související. Ostatní žáci mohou reagovat dotazy nebo svými názory a připomínkami.

Je možné zadat do třídy jen čtyři listy, takže některé dvojice (trojice) budou mít stejné zadání a o řešení mohou ve druhé části hodiny pod vedením učitele diskutovat. V případě, že se v řešení matematické části neshodují, učitel sdělí správné řešení (viz příloha 9) a společně hledají chyby. Takový způsob zadání úlohy rozvíjí zejména kompetenci komunikativní a kompetenci k řešení problémů. Další čtyři listy lze zadat v následující hodině.

Chce-li se učitel věnovat některému z témat podrobněji, může zadat na dané téma i domácí úkol a pracovat s žáky i v jiných hodinách, nejen v matematice.

Další možností je zadat žákům zadání jako domácí úkol. Žáci pracují samostatně a mají možnost hledat řešení, pokud je neznají, v různých informačních zdrojích. V hodině následující po zadání úkolu může učitel vyhodnotit úkol tak, že s žáky diskutuje o tom, jak k řešení dospěli a komentuje jejich postupy. Tento způsob rozvíjí zejména kompetenci k učení, kompetenci řešení problémů a kompetenci komunikativní.

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek