Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Výchova k myšlení v evropských a globálních... > Jsme Evropané

Zobrazit na úvodní stránce článků

Opakování hrou – starověký Řím

Praktický příspěvek
inspirace
uč.hodina
Autor Markéta Krůželová
Pomocí tří zábavných aktivit si žáci procvičí učivo o starověkém Římě.

Pomocí tří zábavných aktivit si žáci procvičí učivo o starověkém Římě. Pracují především samostatně a snaží se utřídit si vlastní znalosti z probraného učiva.

Cíl hodiny
Znalosti, schopnosti, dovednosti:
 • žák je obeznámen s metodou volného psaní a s její pomocí si vzpomene na množství údajů ze starověkého Říma
 • žák umí sám přemýšlet o zadaném tématu a vyjadřovat se k němu
 • žák je schopen dohledat co největší množství otázek o tématu a odpovědět na ně na základě získaných znalostí z předchozích hodin
 • žák si upevní znalosti o počátcích evropské historie, z nichž pak vycházejí dějiny jednotlivých národů
Hodnoty, postoje:
 • žák se setká s tím, že i známou věc lze pojmout netradičně a podívat se na ni jinýma očima
Kroky realizace:

1. EVOKACE

Volné psaní
 • vyzveme žáky, aby v 5 minutách napsali do sešitu vše, co je napadne o starověkém Římě
 • vybereme několik dobrovolníků k hlasité četbě
  (10 minut)

2. UVĚDOMĚNÍ SI

Otázky a odpovědi
 • každý žák dostane lísteček s jednou otázkou týkající se starověkého Říma a kousek izolepy (viz příloha č. 1)
 • každý žák si pomocí izolepy přilepí svou otázku na záda (požádá souseda o pomoc)
 • všichni žáci si do sešitu připraví pod sebe napsaná čísla 1 - 18
 • na pokyn učitele se všichni žáci začnou se sešitem a psací potřebou pohybovat po třídě, celou dobu musí mlčet!!!
 • žáci si čtou otázky, které mají ostatní na zádech, a snaží se na ně do sešitu odpovědět
 • jejich cílem je vyhledat všechny otázky a odpovědět na ně
  (25 minut)

3. REFLEXE

Pětilístek
 • každý žák si vybere 1 téma a pokusí se o napsání pětilístku (viz příloha č. 2)
 • dobrovolníci pak své výtvory prezentují před třídou
  (10 minut)
Hodnocení

Ze strany pedagoga je předpokladem pro zvládnutí hodiny znalost techniky volného psaní a pětilístku. Také žáci musí být zvyklí tímto způsobem pracovat. Pro druhou část hodiny je potřeba počet otázek přizpůsobit počtu dětí ve třídě, v této příloze je otázek 18. Protože činnosti, které se v hodině vystřídaly, byly zcela odlišné, hodina měla rychlý spád a splnila svůj účel.

Přílohy:
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek