Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona prakticky

Desková hra – Hospodářství Spojeného království

Ikona inspiraceIkona blok
Autor: Kateřina Rašínová
Anotace: Desková hra demonstrující vývoj hospodářství na Britských ostrovech v průběhu 19. a 20. století.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
 1. Základní vzdělávání » Kompetence sociální a personální » účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce
 2. Základní vzdělávání » Kompetence komunikativní » formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu
Očekávaný výstup:
 1. základní vzdělávání » Člověk a společnost » 2. stupeň » Dějepis » Nejstarší civilizace. Kořeny evropské kultury » rozpozná souvislost mezi přírodními podmínkami a vznikem prvních velkých zemědělských civilizací
 2. základní vzdělávání » Člověk a příroda » 2. stupeň » Zeměpis (geografie) » Společenské a hospodářské prostředí » porovnává předpoklady a hlavní faktory pro územní rozmístění hospodářských aktivit
 3. základní vzdělávání » Člověk a společnost » 2. stupeň » Dějepis » Objevy a dobývání. Počátky nové doby » popíše a demonstruje průběh zámořských objevů, jejich příčiny a důsledky
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:
 1. Základní vzdělávání » Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech » Jsme Evropané
 2. Základní vzdělávání » Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech » Objevujeme Evropu a svět
 3. Základní vzdělávání » Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech » Evropa a svět nás zajímá
Organizace řízení učební činnosti: Skupinová
Organizace prostorová: Školní třída
Nutné pomůcky: desková hra
Klíčová slova: desková hra, Velká Británie, Britské ostrovy, Anglie, hospodářství Velké Británie
Příspěvek může být vzhledem k datu publikace zastaralý. V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.

Desková hra - Hospodářství Spojeného království byla součástí semináře nazvaného Britské dny. Cílem této aktivity bylo hravou, zajímavou a nevšední formou objasnit žákům souvislost mezi historickými událostmi ve Velké Británii a vývojem hospodářství v této zemi. Hra je koncipována pro 2 - 5 hráčů (figurek), bylo proto nutné rozdělit žáky na několik skupinek a každá skupinka působila jako jeden hráč. Pro lepší organizaci byly v každé skupince jednotlivým žákům přiděleny role: „tahač", „finančník", „správce nemovitostí" a „házeč". „Tahač" je žák, který odebírá karty s názvem Historická událost a plní úkoly na nich. „Finančník" se stará o finance skupinky, v průběhu hry kontroluje finanční výdaje nebo naopak výdělky skupinky a celkovou sumu peněz, kterou má skupina k dispozici. „Správce nemovitostí" se zajímá o nákup nebo prodej vlastnických karet a hlídá, jak se mění ceny nemovitostí na nich zobrazených a hlavně výnosy z vlastnictví těchto nemovitostí. „Házeč" je žák, který hází kostkou a posunuje figurku na herním plánu o příslušný počet polí.

Obrázek:
Herní plán deskové hry
1. Herní plán deskové hry


Obsah dokumentu nazvaného Desková hra (viz příloha - Desková hra) a příprava hry:
Historické události
 • strana 7 tvoří rubovou stranu karty
 • karty s šedivým pruhem mají jednoznačně určené pořadí, které musí být zachováno pro správný průběh hry
 • karty bez šedivého pruhu mohou být v balíku umístěné kdekoli
 • tyto listy vytiskneme jedenkrát a rozstříháme
Změnové lístky
 • vytiskneme a rozstříháme
 • změnové lístky se připevňují na herní plán po změně ceny nemovitosti při nějaké historické události
Peníze
 • na straně 16 je lícová strana bankovek, na straně 17 je rubová strana bankovek
 • tento list vytiskneme dvanáctkrát a rozstříháme
Plán
 • jedenkrát vytiskneme, ale protože se plán vytiskne na 24 listech formátu A4, je potřeba jednotlivé listy slepit
Vlastnické lístky + barevné pruhy
 • jedenkrát vytiskneme a rozstříháme
 • karty s obrázkem nemovitosti slouží jako vlastnické karty, po zakoupení dané nemovitosti ji obdrží hráč - vlastník, potom je náležité pole na herním plánu označeno pruhem stejné barvy jako má pruh s textem Vlastnická karta na zakoupeném lístku
Začátek hry:

Na hrací desce je mimo pole umístěn balíček karet Historická událost textem dolů (karta s číslem 1 v šedivém poli je navrchu balíčku). Každý hráč dostane £400 - 1 x £100, 2 x £50, 4 x £20, 5 x £10, 10 x £5, 10 x £2. Hrací figurky jsou v poli Vítejte v Anglii. Je zvolen bankéř, který se může zúčastnit hry (doporučení: nehrajícím bankéřem může být jeden z vyučujících).

Pravidla hry:

Hráči se v tazích pravidelně střídají, postupují po hrací desce ve směru hodinových ručiček o tolik polí, kolik jim padlo na kostce, a stále dokola. Padne-li hráči číslo 6, má právo na hod navíc. Číselné hodnoty, které na kostce padly, se při těchto hodech sčítají.

Každé pole na herním plánu má určitý význam a hráč musí ihned provést příkaz, který z tohoto pole vyplývá. Na startovním poli Vítejte v Anglii před prvním tahem a později v průběhu hry, když se tu figurka dotyčného hráče zastaví nebo přes startovní pole přejde, hráč obdrží od bankéře £50.

Když se figurka zastaví na poli s nemovitostí a ta je dosud volná, hráč má právo ji koupit od banky za cenu, která je u nemovitosti uvedená. Bankéř po zaplacení příslušné částky vydá vlastnickou kartičku a nový majitel si ji položí na stůl před sebe lícem vzhůru.

Hráč, jehož figurka se zastaví na poli s nemovitostí, která patří některému ze soupeřů, musí tomuto soupeři zaplatit cenu uvedenou u nemovitosti jako výnos.

Když se figurka zastaví na poli s názvem Historická událost, musí hráč odebrat ze stejně pojmenované hromádky lístků horní kartu a vykonat příkaz, který je na ní napsán.

Když vstoupí figurka na pole úplně barevné (fialové, oranžové a žluté), neplní hráč žádné úkoly a nemůže ani provádět žádné obchodní operace v tomto kole hry. Změny v cenách nemovitostí a výnosů z nich se týkají všech hráčů, pokud není uvedeno jinak.

Nákupy a obchodní jednání mohou probíhat pouze mezi hráčem a bankou. Obchodní jednání uzavírá hráč po hodu kostkou a po postoupení o odpovídající počet polí. Do jeho skončení žádný další hráč nehází, i když není účastníkem jednání. Pro zpestření hry mohou obchody mezi sebou uzavírat i jednotliví hráči.

Konec hry:

Vítězem se stává hráč, který zůstane jako poslední ve hře. Hráč musí hru opustit tehdy, nemá-li další prostředky na vyrovnání dluhů. Končí-li hru s dluhem i po odprodání veškerého majetku, dorovná jeho dluh banka. Celá hra končí po odebrání poslední karty Historická událost.

Specifika hracích polí s nemovitostí

Severní moře - na začátku hry bezcenná nemovitost, během hry jsou objevena naleziště ropy a zemního plynu. Cena i výnosy této nemovitosti se zněkolikanásobí.

Atlantický oceán - stabilní výnosy z rybolovu.

Pole a pastviny - na začátku hry velmi cenné nemovitosti, jejichž cena a výnosy se během hry propadnou k nule, ale po čase opět rostou.

Pobřeží - na začátku hry bezcenná nemovitost, během hry jsou objevena naleziště ropy a zemního plynu a pobřežní oblasti slouží k vybudování nových průmyslových zón. Cena i výnosy této nemovitosti se zněkolikanásobí.

Řemeslná dílna (Továrna) - na začátku hry velmi cenná nemovitost, jejíž cena a výnosy se během hry propadnou až k nule, ale po čase opět rostou.

Doly - na začátku hry velmi cenné nemovitosti, po jejich vytěžení se jejich cena i výnosy propadnou k nule.

Na tento text navazují další články nazvané:

Projektové dny modelového regionu - úvod
Seminář - Britské dny
Seminář - Indické dny

Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
Odstranitpdf1588 kBPříloha 1 - Desková hra
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.
Nahlásit příspěvek
INFO
Publikován: 10. 10. 2008
Zobrazeno: 7425krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
RAŠÍNOVÁ, . Desková hra – Hospodářství Spojeného království. Metodický portál: Články [online]. 10. 10. 2008, [cit. 2020-08-08]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/ZMC/2668/DESKOVA-HRA---HOSPODARSTVI-SPOJENEHO-KRALOVSTVI.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.