Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona prakticky

Mistr Jan Hus

Ikona inspiraceIkona hodina
Autor: Eva Špačková
Anotace: Čtená dramatizace textu přiblíží situaci počátku 15. století, zejména okolnosti smrti Mistra Jana Husa.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
  1. Základní vzdělávání » Kompetence k učení » vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje, organizuje a řídí vlastní učení, projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu a celoživotnímu učení
  2. Základní vzdělávání » Kompetence komunikativní » formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu
Očekávaný výstup:
  1. základní vzdělávání » Člověk a jeho svět » 1. stupeň » Člověk a jeho svět » Lidé a čas » 2. období » srovnává a hodnotí na vybraných ukázkách způsob života a práce předků na našem území v minulosti a současnosti s využitím regionálních specifik
Mezioborové přesahy a vazby:
  1. Základní vzdělávání -> Český jazyk a literatura 1. stupeň
Průřezová témata:
  1. Základní vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova » Kooperace a kompetice
  2. Základní vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova » Rozvoj schopností poznávání
Organizace řízení učební činnosti: Frontální, Skupinová
Organizace prostorová: Školní třída
Nutné pomůcky: Velké dlouhé pravítko, provázek, cedule s názvem PRODEJ ODPUSTKŮ, vhodný oděv pro církevní hodnostáře, např. jen kus látky přehozený přes ramena, průhledná nádoba na popel, který nahrazují např. kousky zmuchlaných novin, židle, nápis na tabuli MISTR JAN HUS, svíčka, na papíře nakreslený oheň, světlá látka či červená látka představující oheň
Klíčová slova: hra, vlastivěda, motivační hra, Mistr Jan Hus, husitství, upálení

Článek je součástí cyklu Dějiny jako hra.


Příspěvek nás zavede do období, kdy žil Mistr Jan Hus, osvětlí jeho myšlenky a naznačí okolnosti, které vedly k jeho smrti. Vše proběhne formou dramatizace čteného textu.

Citace a použitá literatura:
[1] - České země v době husitské .  
[2] - ČORNEJ, Petr. Dějiny českých zemí.  
Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
Odstranitpdf40 kBscénář
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
 
INFO
Publikován: 22. 05. 2007
Zobrazeno: 7772krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 4
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
1 uživatel Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
ŠPAČKOVÁ, Eva. Mistr Jan Hus. Metodický portál: Články [online]. 22. 05. 2007, [cit. 2019-10-17]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/ZKI/1385/MISTR-JAN-HUS.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.