Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Osobnostní a sociální výchova > Kreativita > Logická matematická soutěž – pokračování...

Ikona prakticky

Logická matematická soutěž – pokračování 1

Ikona inspiraceIkona hodina
Autor: Jiří Houser
Anotace: Dvě nová zadání soutěžního testu s uvedeným správným řešením úloh.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
  1. Základní vzdělávání » Kompetence k řešení problémů » vnímá nejrůznější problémové situace ve škole i mimo ni, rozpozná a pochopí problém, přemýšlí o nesrovnalostech a jejich příčinách, promyslí a naplánuje způsob řešení problémů a využívá k tomu vlastního úsudku a zkušeností
Očekávaný výstup:
  1. základní vzdělávání » Matematika a její aplikace » 2. stupeň » Matematika a její aplikace » Číslo a proměnná » provádí početní operace v oboru celých a racionálních čísel; užívá ve výpočtech druhou mocninu a odmocninu
  2. základní vzdělávání » Matematika a její aplikace » 2. stupeň » Matematika a její aplikace » Číslo a proměnná » zaokrouhluje a provádí odhady s danou přesností, účelně využívá kalkulátor
  3. základní vzdělávání » Matematika a její aplikace » 2. stupeň » Matematika a její aplikace » Číslo a proměnná » modeluje a řeší situace s využitím dělitelnosti v oboru přirozených čísel
Mezioborové přesahy a vazby:
  1. Základní vzdělávání -> Fyzika
Průřezová témata:
  1. Základní vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova » Komunikace
  2. Základní vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova » Kreativita
  3. Základní vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova » Rozvoj schopností poznávání
Organizace řízení učební činnosti: Skupinová, Individuální
Organizace prostorová: Školní třída
Nutné pomůcky: okopírovaný test pro každého žáka
Klíčová slova: matematická soutěž, logika, nadaní žáci

Matematické soutěže jsou dlouhodobě uskutečňovanou a specifickou záležitostí ve všech typech škol. Svojí rozmanitostí a četností pomáhají odhalit a zapojit matematické talenty. Ty se samozřejmě vyskytují hlavně ve školách s matematickým zaměřením.

Předkládáme vám další dva soutěžní testy matematické logické soutěže, kterou pořádá SPŠ v Novém Městě nad Metují. Navazují na již publikovaný článek.

Přílohy:
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
 
INFO
Publikován: 01. 07. 2009
Zobrazeno: 5594krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 3

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
HOUSER, Jiří. Logická matematická soutěž – pokračování 1. Metodický portál: Články [online]. 01. 07. 2009, [cit. 2019-11-21]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/ZKE/3188/LOGICKA-MATEMATICKA-SOUTEZ---POKRACOVANI-1.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.