Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona prakticky

Země Nikde a mořská příšera

Ikona inspiraceIkona hodina
Autor: Dana Foltová
Anotace: Zábavná kooperační hra, motivující ke spolupráci ve skupině. Využití prvků dramatické výchovy, pantomimy.
Podpora výuky jazyka: Angličtina
Klíčové kompetence:
  1. Základní vzdělávání » Kompetence komunikativní » formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu
Očekávaný výstup:
  1. základní vzdělávání » Jazyk a jazyková komunikace » 1. stupeň » Cizí jazyk » Mluvení » 2. období » zapojí se do jednoduchých rozhovorů
Mezioborové přesahy a vazby:
  1. Základní vzdělávání -> Další cizí jazyk
Průřezová témata:
  1. Základní vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova » Komunikace
Organizace řízení učební činnosti: Skupinová
Organizace prostorová: Školní třída
Klíčová slova: Monster, Island, Noise, Hear

Cíl výuky:

Praktický námět, vysvětlení principu hry

Příprava

Slovní zásoba

sea, monster, nowhereland, island, water, boat, friend, group, noise, to eat, treasure

Popis činnosti

Úvod hodiny

Seznámíme žáky s náplní hodiny, s cestou na ostrov zvaný Nowhereland, kde se skrývá plno tajemství.

Vysvětlujeme v angličtině a kreslíme jednotlivé věci na tabuli – "This is an island and its name is Nowhereland". Informujeme o mořské příšeře, která brání přístupu na ostrov, protože nesnese hluk a doposud všechna plavidla sežrala!

Princip hry

Třídu rozdělíme na 2 skupiny. Každá se chce dostat na ostrov. Postavíme ze židlí 2 lodičky – židle naproti sobě, opěradlem na vnější stranu – každý žák stojí na své židli. Po vyplutí se děti mohou dorozumívat pouze pantomimicky, nesmějí dělat hluk, protože by se vynořila mořská příšera a ukousla by jim kousek lodi (odebírá se 1 židle). Úkolem je dostat se na ostrov jako první přeplutím moře – tedy posouváním židlí, ale zároveň vzorně pracovat, pomáhat si, přidržovat své kamarády, spolupracovat.

Během hry, když se mořská příšera vynoří, ozve se: "A monster is coming... I can hear some noise... I am hungry, I want to eat..." – měníme hlas, obcházíme loď.

Jakmile se dostanou obě plavidla na ostrov, hra končí, posadíme se do kruhu na koberec a vyhodnotíme vítěze – stále hovoříme anglicky a předvádíme, co se nám líbilo a nelíbilo, vysvětlíme, co bylo „friendly" a co ne.

Na závěr žáky oceníme sladkostí – "You got to Nowhereland and here is the treasure for you."

Poznámky:

Hru lze realizovat v kterémkoli dalším cizím jazyce při použití odpovídající slovní zásoby.

Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
 
INFO
Publikován: 14. 09. 2009
Zobrazeno: 5485krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
FOLTOVÁ, Dana. Země Nikde a mořská příšera. Metodický portál: Články [online]. 14. 09. 2009, [cit. 2019-08-24]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/ZK/3308/ZEME-NIKDE-A-MORSKA-PRISERA.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.