Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona prakticky

Matematika s prvky ekologické výchovy

Ikona inspirace
Autor: Věra Holotová
Anotace: Hodina je dílčí částí projektového vyučování o lese. Jedná se o opakování a procvičování učiva z matematiky ve 3. ročníku základní školy praktické za pomoci prostupné motivace z lesního světa, se zapojením prvků z ekologické výchovy – chování v lese, vzácné stromy, druhy hub. Dochází k aktivnímu a činnému zapojení všech žáků do výuky a k získání praktických zkušeností. Žáci jsou vedeni k respektování společných pravidel činností a pravidel týmové spolupráce, ke společnému hodnocení činností a sebehodnocení.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
 1. Základní vzdělávání - lehké mentální postižení » Kompetence komunikativní » "vyjadřuje se srozumitelně v ústním projevu a umí vést dialog
 2. Základní vzdělávání - lehké mentální postižení » Kompetence k řešení problémů » nenechá se při řešení problému odradit nezdarem
 3. Základní vzdělávání - lehké mentální postižení » Kompetence k učení » pracuje s učebnicemi, učebními materiály a učebními pomůckami
Očekávaný výstup:
 1. základní vzdělávání - lehké mentální postižení » Matematika a její aplikace » 1. stupeň » Matematika a její aplikace » Číslo a početní operace » 1. období » sčítat a odčítat s pomocí znázornění v oboru do 20
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:
 1. Základní vzdělávání - lehké mentální postižení » Osobnostní a sociální výchova » Rozvoj schopností poznávání
 2. Základní vzdělávání - lehké mentální postižení » Environmentální výchova » Ekosystémy
Organizace řízení učební činnosti: Skupinová, Individuální
Organizace prostorová: Školní třída
Nutné pomůcky: listy s vyrytými číslicemi, stromečky s čísly – číselná řada, příklady s výsledky z druhé strany na sčítání a odčítání v oboru do dvaceti, lesní obálka – rozstříhané muchomůrky na kooperaci, kazeta s hudbou, papírové houby, košíček, lesní pohádka, pracovní listy, puzzle – matematika
Klíčová slova: didaktické hry, integrace předmětů, činnostní učení, matematika, ekologie, motivační dopis, malované slovní úlohy, barevné počítání, matematická pohádka, matematické puzzle, relaxační chvilka s říkankou

Ročník: 3.  ročník na základní škole praktické

Časové rozpětí: 2 vyučovací hodiny

Použité metody: projektové vyučování, skupinová práce, multisenzor. přístup, činnostní učení, relaxační chvilka, integrace prvků z oblasti ekologie, vedení k hodnocení a sebehodnocení 

Realizace

1. Motivace

V pařezové chaloupce blízko lesa žijí spolu lesní zvířátka. Všichni jsou velice dobří kamarádi, jeden na druhého se vždy může spolehnout. Každý den chodí po lese a starají se o to, co v lese roste – stromy, keře, bylinky i houby. Kromě toho na své cestě lesem plní spoustu úkolů. V tajuplném lese jsou i úkoly pro žáky, ale jen pro ty, které vědí, jak se v lese máme chovat. Myslím, že vy to víte – a tak vás pozvu na dlouhou cestu lesem (lesní cesta na tabuli). 

2. Krátké povídání o lese – v lese musí být ticho

 • hra na sluchové vnímání – žáci leží na lavici, vstanou vždy, když slyší smluvené číslo – 14, 27, 9, ...); učitel žáky chválí, povzbuzuje;
 • hmatová zkouška – žáci rozděleni do dvou družstev po čtyřech; na papírových listech ze stromu jsou vyryté číslice – jedno družstvo poznává podle hmatu číslice, druhé kontroluje a vyhodnocuje. Pokud družstvo pozná z deseti čísel alespoň sedm, získá žluté kolečko – žeton (ke konci projektového týdne vyhodnocení počtu žetonů). 

3. Prostupná motivace:  smyslovou zkouškou jsme prošli, a nyní jsme se rozhodli, že uděláme pro les něco prospěšného:

Děti, vy víte, že stromů v lese stále ubývá – uděláme proto dobrý skutek a vysadíme stromečky nové;  ty opravdové až při pracovním vyučování, nyní pouze matematické.

 • papírové stromečky – číselná řada do dvaceti;
 • číslo před a za;
 • číslo menší, větší;
 • žáci se navzájem vyvolávají, kontrolují a vyhodnocují odpovědi spolužáků. 

4. Malé stromečky jsme vysadili – myslíte, děti, že všechny stromy v lese se mohou pokácet? Některé nemůžeme, protože jsou památné a vzácné (obrázky památných stromů v okolí). Já tu jeden takový strom mám a vy mi ho pomůžete vypočítat.

 • karty s příklady na sčítání a odčítání v oboru do dvaceti, z druhé strany výsledek – sebekontrola;
 • společné hodnocení: Kdo nespletl ani jeden příklad?  Kdo ještě potřebuje příklady procvičovat?  Vedeme žáky k sebehodnocení

5. Víte, že jste při počítání ani nezpozorovaly, že nás navštívil lesní skřítek a přinesl nám dvě obálky z lesního světa? Je na nich rozstříhaná houba. Poznáte ji? Ano, je to muchomůrka – které jiné houby znáte? Naším úkolem je příklady na částech houby vypočítat, vybarvit a ve skupinách houbu poskládat.

 • procvičování sčítání a odčítání v oboru do dvaceti;
 • barevné počítání;
 • sestavení houby – kooperace;
 • společné vyhodnocení úkolu; hodnocení práce druhých i své vlastní. 

6. Plnění úkolů z lesního světa nám zabralo plno času a také nás pěkně unavilo. My si teď v tom klidném lese zacvičíme. (Relaxační chvilka /Jóga z lesa/ – tiše hraje hudba.) 

7. Vrátíme se k našemu listu s muchomůrkou. Muchomůrka červená je jedovatá, ale v lese roste i mnoho jiných hub, které si můžeme nasbírat. My se teď na ně vypravíme, ale nejprve si společně řekneme říkanku[1]:

Na všech lesních paloukách,
sedí hřiby v kloboukách.
Projdeme se chvíli lesem
plný košík domů nesem.

 • po celé třídě jsou rozházeny papírové houbičky s příklady;
 • žáci na pokyn učitele sbírají příklady vždy s určitým výsledkem – 15, 18, 11, ...;
 • společná kontrola a vyhodnocení. Nejlepší sběrači získávají žluté kolečko – žeton.

8. Po naší lesní cestě už jsme ušli pořádný kus. Chvilinku si na lesním paloučku odpočineme a přečteme si pohádku. Myslíte, že mohou být také v matematice pohádky? (Matematická pohádka.) 

9. Naše cesta lesem se chýlí ke konci. Ještě než se s naším lesem rozloučíme, poskládáme si obrázek z lesního světa (puzzle – příklady na sčítání a odčítání v oboru do dvaceti); 

Reflexe

Domácí úkol: dvě malované slovní úlohy s lesní tematikou. 

Společné vyhodnocení hodiny

 • Které činnosti se vám nejvíce líbily?
 • Které úkoly byly příliš obtížné?
 • Kdo získal nejvíce žetonů?
Citace a použitá literatura:
[1] - KOPECKÁ, Jana. Básničky od srdíčka. Jan Kozák - AKTIS, 2003.  
Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
Odstranitdoc616 kBPomůcky
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 03. 11. 2011
Zobrazeno: 9780krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 3.6667

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 5
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

1 uživatel Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
HOLOTOVÁ, Věra. Matematika s prvky ekologické výchovy. Metodický portál: Články [online]. 03. 11. 2011, [cit. 2020-10-21]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/S/12633/MATEMATIKA-S-PRVKY-EKOLOGICKE-VYCHOVY.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
1.Autor: Recenzent1Vloženo: 03. 11. 2011 08:08
Nápaditý a obsahově zajímavý příspěvek užitými metodami aktivizuje žáky a působí na utváření jejich postojů k životnímu prostředí.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.