Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona prakticky

Šifry

Ikona inspiraceIkona hodina
Autor: Tomáš Mikeska
Anotace: Vyučující připraví zašifrovaný text, který žák rozluští pomocí šifrovacího klíče, jenž má také k dispozici. Text může být výchozí k probírané látce nebo opakovací s vloženými chybami, které musí žák opravit. Žáci pracují ve skupině.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
 1. Gymnázium » Kompetence k učení » efektivně využívá různé strategie učení k získání a zpracování poznatků a informací, hledá a rozvíjí účinné postupy ve svém učení, reflektuje proces vlastního učení a myšlení
Očekávaný výstup:
 1. gymnaziální vzdělávání » Člověk a společnost » Dějepis » Úvod do studia historie » rozlišuje různé zdroje historických informací, způsob jejich získávání a úskalí jejich interpretace
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:
 1. Gymnaziální vzdělávání » Mediální výchova » Média a mediální produkce
Organizace řízení učební činnosti: Skupinová
Organizace prostorová: Školní třída
Nutné pomůcky: zašifrovaný text, šifrovací klíč, psací potřeby, prázdný papír
Klíčová slova: šifra

Žáci rádi pátrají po informacích. Pokud jim předáte určité indicie pouze formou mluveného výkladu, mohou se některé důležité údaje vytratit. Proto v některých tématech a hodinách dávám přednost jiné formě práce s novými informacemi. Forma šifrování je pro žáky známá, každý si snad vzpomene na donedávna používanou Morseovu abecedu.

Text, který chcete žákům předat, by měl být jednoznačný a měl by obsahovat nejdůležitější údaje. Délka textu by měla odpovídat úrovni žáků 2. stupně ZŠ, popř. žáků SŠ. Uveďte čtyři rozvité věty (můžeme si je vymyslet, ale doporučuji použít učebnici). Na střední škole můžete zkusit i delší souvětí. Při této hře využijte skupinovou práci, ve které bude naplněna asi nejvíce kompetence k učení. Po rozdělení do skupin (doporučuji minimálně dvoučlennou a maximálně čtyřčlennou) rozdejte jeden zašifrovaný text a šifrovací abecedu (1 exemplář). Motivací je i dopředu avizovaná odměna v podobě výborného hodnocení za odvedenou práci, doporučuji stejně ohodnotit ještě jedno družstvo.

Rychlost není na prvním místě, jde zejména o přesnost. Pokud se družstvo dopustí chyby, musí ji společně najít. Vyluštěné texty potom žáci přepíší na tabuli a všichni si je napíší do sešitu. Existují různé varianty práce v hodinách (více textů - žáci luští na začátku každé hodiny; v rámci opakování tématu zašifrujete text s chybami, které žáci vedle luštění musí opravit). K historickým tématům se hodí použít písmo „runy" k době římské, „klínové" k Mezopotámii, „hieroglyfy" k Egyptu, popř. použít i čínské a řecké písmo. U jiných témat můžeme tuto drobnou hru využít víceméně kdykoli, typ šifry zvolíte dle náročnosti či zajímavosti.

Žáci si mohou sami zkusit zašifrovat nějaký text a zadat ho k vyluštění ostatním skupinám. Výsledným efektem je, že získané informace si žák či student lépe pamatuje, protože se k nim dostal svojí vlastní cestou.

Konkrétní ukázka hodiny

Přípravná fáze

 1. Vyučující si doma vybere text, který chce zašifrovat. Nejlepší je použít text z učebnice, kterou používáte při výuce.
 2. Nevybírejte dlouhý text ani složitá souvětí.
 3. Na webové stránce http://www.taborovehry.wz.cz/index.php?id=fonty si vyberete písmo, které chcete použít k zašifrování textu. Font si dle pokynů na webové stránce nahrajte do svého počítače, aby byl použitelný v textovém editoru Word.
 4. Napište do Wordu text, dejte ho následně do bloku a převeďte ho pomocí šifrovacího fontu (nezapomeňte, že nesmíte používat českou diakritiku).
 5. Nezapomeňte udělat k textu šifrovací klíč. Také upozorněte žáky, že jednotlivé znaky (např. egyptského a čínského písma) neodpovídají příslušným písmenům české abecedy, ale mají své vlastní významy (slova).
 6. Zašifrovaný text můžeme použít buď při úvodním probírání učební látky, nebo při opakování tématu, kdy lze do zašifrovaného textu vložit chybné informace, které žáci po vyluštění musí opravit.

Průběh hodiny

 1. Vstupní motivace - ukažte žákům např. Morseovu abecedu, nebo jiný typ šifrování, které někteří mohou znát z letních táborů. Následuje krátká diskuse o využití šifrování dnes.
 2. Rozdělte třídu do skupin (min. tříčlenná, max. pětičlenná)
 3. Vysvětlete pravidla a způsob hodnocení, kritéria (družstvo, které bezchybně rozluští text, získává výborné hodnocení), každá skupina dostane jeden zašifrovaný text a dva šifrovací klíče.
 4. Předem řekněte, co získá vítězná skupina (doporučuji odměnit první dvě skupinky).
 5. Neomezujte luštění časem.
 6. Skupina musí vyluštit text přesně, neodpouštějte drobné odchylku, můžete ukázat, kde má skupina chybu.
 7. Pokud máte více textů, rozfázujte luštění na jednotlivé etapy. Vyluštěný text pak vítězná skupina napíše na tabuli (může sloužit i jako zápis do sešitu).
 8. Zkontrolujte jednotlivé texty, zeptejte se na nejtěžší pasáže, na komplikace při luštění.
 9. Ohodnoťte výkony jednotlivých skupin.

Odkaz na písmo: http://www.taborovehry.wz.cz/index.php?id=fonty [cit. 2007-11-6]

literatura: Učebnice dějepisu používaná na škole

Citace a použitá literatura:
[1] - Táborové a etapové hry, další materiály. [cit. 2009-09-08]. Dostupný z WWW: [http://www.taborovehry.wz.cz/index.php?id=fonty ].  
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
 
INFO
Publikován: 06. 08. 2008
Zobrazeno: 7960krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
MIKESKA, Tomáš. Šifry. Metodický portál: Články [online]. 06. 08. 2008, [cit. 2019-09-19]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/GN/2482/SIFRY.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.