Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona prakticky

Slavné dny pro SŠ: Den, kdy se Gándhí vydal na protestní solný pochod

Ikona inspirace
Autor: Monika Stehlíková
Anotace: Žáci jsou skrze postavu Mahátma Gándhího seznámeni s nejznámějšími teoretiky a propagátory nenásilných protestů, především s Petrem Chelčickým, dále se Lvem Nikolajevičem Tolstým a Martinem Lutherem Kingem. Aktivita vede žáky k zamyšlení nad efektivitou použití násilí, resp. nenásilí v různých situacích.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
  1. Gymnázium » Kompetence k řešení problémů » zvažuje možné klady a zápory jednotlivých variant řešení, včetně posouzení jejich rizik a důsledků
Očekávaný výstup:
  1. gymnaziální vzdělávání » Člověk a společnost » Dějepis » Moderní doba II - soudobé dějiny » vymezí základní problémy soudobého světa a možnosti jeho dalšího vývoje
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:
  1. Gymnaziální vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova » Sociální komunikace
Organizace řízení učební činnosti: Frontální, Skupinová, Individuální
Organizace prostorová: Školní třída
Nutné pomůcky: pracovní list, kniha Slavné dny 50 + 2 příběhy, které psaly historii
Klíčová slova: Indie, slavné dny, Ghándí

Cíl výuky:

Žáci:

  • jsou schopni vysvětlit smysl nenásilného odporu,
  • ocení osobnosti Petra Chelčického, Mahátma Gándího a Martina Luthera Kinga,
  • zváží situace, v nichž je nenásilný protest efektivní.

Délka:

45 minut

Postup:

1) Učitel v dostatečném předstihu (týden předem?) rozdělí třídu do čtyř skupin: první zadá ke zhlédnutí krátký televizní dokument z archivu České televize o Petru Chelčickém: http://www.ceskatelevize.cz/porady/10123417216-svetci-asvedci/207562211000012-petr-chelcicky/. Další dvě skupiny dostanou odkaz na text Milady Kaďůrkové na portálu Moderní dějiny.cz (http://www.moderni-dejiny.cz/clanek/prosazovani-nenasilneho-boje-v-novodobych-dejinach-lev-nikolajevic-tolstoj-mahatma-gandhi/) – jedna si připraví charakteristiku L. N. Tolstého, druhá portrét Mahátma Gándhího. Čtvrtá skupina na základě videa (https://www.stream.cz/slavnedny/574019-den-vrazdy-martina-luthera-kinga-4-duben) představí osobnost Martina Luthera Kinga, může využít i stejnojmennou kapitolu knihy Slavné dny. Žáci mohou využít jakékoliv další zdroje informací. Jejich úkolem je představit ostatním dotyčnou osobnost v krátké (max. 5 minut) prezentaci. (Upřesnění obsahu prezentací viz PL 1.)

2) Skupiny představí své prezentace v pořadí Chelčický, Tolstoj, Gándhí, King. Poté učitel pustí video o „solném pochodu“: https://www.stream.cz/slavnedny/799400-denkdy-se-gandhi-vydal-na-protestni-solny-pochod-12-brezen.

3) Řízený rozhovor na téma: Za jakých okolností je nenásilný odpor smysluplný a může vést k úspěchu? Čím byl Gándhího pochod významný?

4) Na závěr hodiny položíme otázku: Ve vaší obci se má odehrát neonacistická demonstrace, jakými způsoby na ni můžete reagovat? Žáci dají velmi rychle dohromady čtyři základní možnosti:

  1. Přidám se.
  2. Budu ji ignorovat.
  3. Zorganizuji blokádu, resp. protidemonstraci nebo se k ní přidám.
  4. Zorganizuji útok na neonacisty nebo se k němu přidám.

Žáky rozdělíme náhodně do čtyř skupin, každé přidělíme jeden postoj. Jejich úkolem bude napsat vyargumentované odmítnutí toho kterého řešení problému, tedy např. proč se k demonstraci nepřidám, proč ji nebudu ignorovat, proč nezorganizuji blokádu ani se k ní nepřidám, proč nezorganizuji útok ani se k němu nepřidám. Zdůrazníme, že subjektivní názor autora není podstatný, důležitá je podložená argumentace.

5) Nejpřesvědčivější práce z každé skupiny se souhlasem autorů přečteme nebo vyvěsíme na nástěnce nebo na třídním FB.


Kapitolu Den, kdy se Gándhí vydal na protestní solný pochod z cyklu Slavné dny pro základní vzdělávání najdete na http://www.slavne-dny.cz/episode/799400/den-kdy-se-gandhi-vydal-na-protestni-solny-pochod-12-brezen včetně příloh.

Zařazení do seriálu: Tento článek je zařazen do seriálu Slavné dny.

Ostatní články seriálu:

Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
Odstranitpdf407 kBMetodika pro učitele k tisku
Odstranitpdf382 kBPracovní list
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 28. 04. 2016
Zobrazeno: 5060krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 3
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
1 uživatel Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
STEHLÍKOVÁ, Monika. Slavné dny pro SŠ: Den, kdy se Gándhí vydal na protestní solný pochod . Metodický portál: Články [online]. 28. 04. 2016, [cit. 2020-11-23]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/GJC/20843/SLAVNE-DNY-PRO-SS-DEN-KDY-SE-GANDHI-VYDAL-NA-PROTESTNI-SOLNY-POCHOD.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře RSS komentářů článku
1.Autor: Miroslav MelicharVloženo: 28. 04. 2016 16:41

Odkaz http://www.modernidejiny.cz/clanek/prosazovani-nenasilneho-boje-v-novodobych-dejinach-levnikolajevic-tolstoj-mahatma-gandhi/ nefunguje.

2.Autor: Pavlína HublováVloženo: 29. 04. 2016 10:00

Dobrý den pane Melichare, děkujeme za upozornění, opraveno.

Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.