Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Gymnaziální vzdělávání > Osobnostní a sociální výchova > Sociální komunikace

Zobrazit na úvodní stránce článků

Tajná písma - způsob oživení vyučovacího procesu

Praktický příspěvek
inspirace
uč.hodina
Autor Alena Jedličková
Dva zábavné pokusy, které mohou sloužit jako motivační pokusy k dalším aktivitám ve vyučovacím procesu.
<h5>Tajná písma - způsob oživení vyučovacího procesu</h5> <p>Jedná se o dva zábavné pokusy, které mohou být využity jako demonstrační i žákovské. Zábavnou formou budou žáci motivováni k získávání dalších vědomostí a dovedností.</p> <p>Žáci jsou do této činnosti aktivně zapojeni, mohou pracovat ve skupinkách. Učitel rozdělí žáky do několikačlenných skupin, přičemž každému z žáků zadá určitou roli. Příklad rozdělení rolí: jeden žák či dvojice připraví pomůcky, druhý žák či dvojice žáků provede pokus, další člen provede úklid stolu, ostatní poslouží jako asistenti. Učitel chodí po laboratoři, sleduje a kontroluje činnost žáků ve skupinách, v případě nejasností radí s provedením pokusu.</p> <p>Skupinovou práci lze využít k rozvoji osobnosti žáka v oblasti OSV. Po ukončení práce každý žák napíše na lísteček, jak mu jeho role vyhovovala, zda se mu ve skupině dobře pracovalo, jakou roli by chtěl mít příště, co si myslí, že mu hodina přinesla, co nového se naučil a co by podruhé udělal jinak. Toto lze realizovat i formou krátké diskuse na konci hodiny.</p> <h5>Metodika</h5> <p><span style="text-decoration: underline;">Cílová skupina žáků</span></p> <p>Žáci základních i středních škol (gymnázií), konkrétně:</p> <ul type="disc"> <li><strong>1. varianta pokusu</strong> <ul type="circle"> <li>8. ročník ZŠ (1. nebo 3. ročník nižšího gymnázia)</li> <li>1. ročník čtyřletého gymnázia (3. ročník šestiletého a 5. ročník osmiletého gymnázia)</li> </ul> </li> <li><strong>2. varianta pokusu</strong> <ul type="circle"> <li>1. ročník čtyřletého gymnázia (3. ročník šestiletého a 5. ročník osmiletého gymnázia)</li> </ul> </li> </ul> <p><span style="text-decoration: underline;">Využití pokusů v hodinách</span></p> <ul type="disc"> <li>motivační prvek při zahajování dílčího tematického celku - pokus demonstrační; při provádění pokusů je vhodné maximálně zapojit žáky - ti jsou poté hlavními aktéry celého pokusu</li> <li>žákovské pokusy při laboratorních pracích (v tomto případě lze využít dataprojektoru); učitel nejprve promítne pomůcky, které si žáci připraví, potom promítne celý postup, podle kterého žáci pracují</li> </ul> <p>Obě prezentace najdete zde:<br /> <a href="/soubor/01387-p1.ppt">Tajná písma - 1. varianta</a><br /> <a href="/soubor/01387-p2.ppt">Tajná písma - 2. varianta</a></p> <p><strong>Výhodou je, že pokusy jsou jednoduché a časově nenáročné na provedení (maximálně 10 - 15 minut).</strong></p> <p><span style="text-decoration: underline;">Tematické celky</span></p> <p>Pokusy lze zařadit do následujících tematických celků:</p> <ul type="disc"> <li><strong>1. varianta:</strong> srážecí reakce, kovy (železo), komplexní sloučeniny</li> <li><strong>2. varianta:</strong> krystalohydráty, kovy (kobalt), chloridy</li> </ul> <p><span style="text-decoration: underline;">Cíle pokusu</span></p> <ul type="disc"> <li><strong>1. varianta</strong> <ul type="circle"> <li>žák bude zábavnou formou motivován k získávání dalších vědomostí týkajících se srážecích reakcí (popř. kovů - konkrétně železa)</li> <li>seznámí se s některými sloučeninami železa</li> <li>seznámí se se srážecími reakcemi</li> <li>při pokusu si žák navíc procvičí některé dovednosti (zručnost)</li> </ul> </li> <li><strong>2. varianta</strong> <ul type="circle"> <li>žák bude zábavnou formou motivován k získávání dalších poznatků</li> <li>zaznamená rozdíl mezi hydratovaným a bezvodým chloridem kobaltnatým (podle barvy)</li> <li>při užití pokusu jako žákovského si procvičí některé dovednosti (šikovnost)</li> </ul> </li> </ul> <h5>Provedení 1. varianty pokusu</h5> <p><em>Pomůcky a chemikálie</em></p> <ul type="disc"> <li>žlutý papír nastříhaný na menší čtverce či obdélníky <table id="obr_1" class="ram_obrazek" border="0" align="center"> <tbody> <tr> <td style="text-align:center;"><img src="http://clanky.rvp.cz/wp-content/upload/obrazky/1387/1.jpg?094541u" alt="Obrázek" align="center" /></td> </tr> <tr> <td>1. Obrázek</td> </tr> </tbody> </table> </li> <li>vatové tyčinky a špejle s vatou namotanou na jednom konci <table id="obr_2" class="ram_obrazek" border="0" align="center"> <tbody> <tr> <td style="text-align:center;"><img src="http://clanky.rvp.cz/wp-content/upload/obrazky/1387/2.jpg?094610u" alt="Obrázek" align="center" /></td> </tr> <tr> <td>2. Obrázek</td> </tr> </tbody> </table> </li> <li>2 kádinky</li> <li>5% roztok chloridu železitého FeCl<sub>3</sub> <table id="obr_3" class="ram_obrazek" border="0" align="center"> <tbody> <tr> <td style="text-align:center;"><img src="http://clanky.rvp.cz/wp-content/upload/obrazky/1387/3.jpg?094644u" alt="Obrázek" align="center" /></td> </tr> <tr> <td>3. Obrázek</td> </tr> </tbody> </table> </li> <li>5% roztok hexakyanoželeznatanu draselného K<sub>4</sub>[Fe (CN)<sub>6</sub>] - žluté krevní soli <table id="obr_4" class="ram_obrazek" border="0" align="center"> <tbody> <tr> <td style="text-align:center;"><img src="http://clanky.rvp.cz/wp-content/upload/obrazky/1387/4.jpg?094727u" alt="Obrázek" align="center" /></td> </tr> <tr> <td>4. Obrázek</td> </tr> </tbody> </table> </li> </ul> <p><em>Postup</em></p> <ol type="1"> <li>Vatovou tyčinkou napíšeme na jednotlivé papírky vzkazy (případně horoskopy či osudy) roztokem FeCl<sub>3</sub>. <table id="obr_5" class="ram_obrazek" border="0" align="center"> <tbody> <tr> <td style="text-align:center;"><img src="http://clanky.rvp.cz/wp-content/upload/obrazky/1387/5.jpg?094917u" alt="Obrázek" align="center" /></td> </tr> <tr> <td>5. Obrázek</td> </tr> </tbody> </table> </li> <li>Papírky necháme zaschnout (například na topení) tak, aby vzkaz nebyl vidět. <table id="obr_6" class="ram_obrazek" border="0" align="center"> <tbody> <tr> <td style="text-align:center;"><img src="http://clanky.rvp.cz/wp-content/upload/obrazky/1387/6.jpg?094944u" alt="Obrázek" align="center" /></td> </tr> <tr> <td>6. Obrázek</td> </tr> </tbody> </table> </li> <li>Po zaschnutí necháme jednoho nebo více žáků, aby si vytáhli svůj osud.</li> <li>Před ostatními jim jejich osud postupně odhalujeme špejlí s vatou tak, že přetíráme papírek roztokem K<sub>4</sub>[Fe (CN)<sub>6</sub>]. <table id="obr_7" class="ram_obrazek" border="0" align="center"> <tbody> <tr> <td style="text-align:center;"><img src="http://clanky.rvp.cz/wp-content/upload/obrazky/1387/7.jpg?095026u" alt="Obrázek" align="center" /></td> </tr> <tr> <td>7. Obrázek</td> </tr> </tbody> </table> </li> <li>Objeví se modrý nápis. <table id="obr_8" class="ram_obrazek" border="0" align="center"> <tbody> <tr> <td style="text-align:center;"><img src="http://clanky.rvp.cz/wp-content/upload/obrazky/1387/8.jpg?095056u" alt="Obrázek" align="center" /></td> </tr> <tr> <td>8. Obrázek</td> </tr> </tbody> </table> </li> </ol> <p><em>Vysvětlení</em></p> <ul type="disc"> <li>při přetření papírku roztokem žluté krevní soli dochází k následující srážecí reakci:<br /> 4Fe<sup>3 </sup> 3[Fe (CN)<sub>6</sub>]<sup>4-</sup> → Fe<sub>4</sub>[Fe (CN)<sub>6</sub>]<sub>3</sub><br /> nebo též: 4FeCl<sub>3</sub> 3K<sub>4</sub>[Fe (CN)<sub>6</sub>] → Fe<sub>4</sub>[Fe (CN)<sub>6</sub>]<sub>3</sub> 12KCl </li> <li>vzniká modrá sraženina, které se říká "berlínská modř"<br /> <em>název sloučeniny:</em> hexakyanoželeznatan železitý</li> </ul> <p><em>Metodické poznámky</em></p> <ul type="disc"> <li>koncentraci roztoku FeCl<sub>3</sub> musíme přizpůsobit barvě papíru, aby po zaschnutí vzkaz nebyl vidět</li> <li>lepší je nechat žáka, aby sám písmo odtajnil</li> </ul> <p><strong>Provedení 2. varianty pokusu</strong></p> <p><em>Pomůcky a chemikálie</em></p> <ul type="disc"> <li>růžový papír nastříhaný na menší čtverce či obdélníky <table id="obr_9" class="ram_obrazek" border="0" align="center"> <tbody> <tr> <td style="text-align:center;"><img src="http://clanky.rvp.cz/wp-content/upload/obrazky/1387/9.jpg?095138u" alt="Obrázek" align="center" /></td> </tr> <tr> <td>9. Obrázek</td> </tr> </tbody> </table> </li> <li>vatové tyčinky <table id="obr_10" class="ram_obrazek" border="0" align="center"> <tbody> <tr> <td style="text-align:center;"><img src="http://clanky.rvp.cz/wp-content/upload/obrazky/1387/10.jpg?095204u" alt="Obrázek" align="center" /></td> </tr> <tr> <td>10. Obrázek</td> </tr> </tbody> </table> </li> <li>kahan, sirky <table id="obr_11" class="ram_obrazek" border="0" align="center"> <tbody> <tr> <td style="text-align:center;"><img src="http://clanky.rvp.cz/wp-content/upload/obrazky/1387/11.jpg?095227u" alt="Obrázek" align="center" /></td> </tr> <tr> <td>11. Obrázek</td> </tr> </tbody> </table> </li> <li>kádinka</li> <li>5% roztok chloridu kobaltnatého hexahydrátu CoCl<sub>2</sub>.6H<sub>2</sub>O <table id="obr_12" class="ram_obrazek" border="0" align="center"> <tbody> <tr> <td style="text-align:center;"><img src="http://clanky.rvp.cz/wp-content/upload/obrazky/1387/12.jpg?095258u" alt="Obrázek" align="center" /></td> </tr> <tr> <td>12. Obrázek</td> </tr> </tbody> </table> </li> </ul> <p><em>Postup</em></p> <ol type="1"> <li>Vatovou tyčinkou napíšeme na jednotlivé papírky vzkazy (případně horoskopy či osudy) roztokem CoCl<sub>2</sub>. <table id="obr_13" class="ram_obrazek" border="0" align="center"> <tbody> <tr> <td style="text-align:center;"><img src="http://clanky.rvp.cz/wp-content/upload/obrazky/1387/13.jpg?095327u" alt="Obrázek" align="center" /></td> </tr> <tr> <td>13. Obrázek</td> </tr> </tbody> </table> </li> <li>Papírky necháme zaschnout tak, aby vzkaz nebyl vidět. <table id="obr_14" class="ram_obrazek" border="0" align="center"> <tbody> <tr> <td style="text-align:center;"><img src="http://clanky.rvp.cz/wp-content/upload/obrazky/1387/14.jpg?095348u" alt="Obrázek" align="center" /></td> </tr> <tr> <td>14. Obrázek</td> </tr> </tbody> </table> </li> <li>Po zaschnutí necháme jednoho nebo více žáků, aby si vytáhli svůj osud.</li> <li>Písmo tentokrát odtajníme zahříváním papírku nad plamenem kahanu. <table id="obr_15" class="ram_obrazek" border="0" align="center"> <tbody> <tr> <td style="text-align:center;"><img src="http://clanky.rvp.cz/wp-content/upload/obrazky/1387/15.jpg?095432u" alt="Obrázek" align="center" /></td> </tr> <tr> <td>15. Obrázek <table id="obr_16" class="ram_obrazek" border="0" align="center"> <tbody> <tr> <td style="text-align:center;"><img src="http://clanky.rvp.cz/wp-content/upload/obrazky/1387/16.jpg?095452u" alt="Obrázek" align="center" /></td> </tr> <tr> <td>16. Obrázek <table id="obr_17" class="ram_obrazek" border="0" align="center"> <tbody> <tr> <td style="text-align:center;"><img src="http://clanky.rvp.cz/wp-content/upload/obrazky/1387/17.jpg?095510u" alt="Obrázek" align="center" /></td> </tr> <tr> <td>17. Obrázek</td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> </li> <li>Objeví se modrý nápis. <table id="obr_18" class="ram_obrazek" border="0" align="center"> <tbody> <tr> <td style="text-align:center;"><img src="http://clanky.rvp.cz/wp-content/upload/obrazky/1387/18.jpg?095549u" alt="Obrázek" align="center" /></td> </tr> <tr> <td>18. Obrázek</td> </tr> </tbody> </table> </li> </ol> <p><em>Vysvětlení</em></p> <ul type="disc"> <li>roztok chloridu kobaltnatého má růžovou barvu, vyskytují se v něm hydratované ionty Co<sup>2 </sup> (= jsou obklopeny vodou)</li> <li>při zahřívání dochází k odpařování vody a vzniká bezvodý chlorid kobaltnatý, který má tmavě modrou barvu</li> </ul> <p><em>Metodické poznámky</em></p> <ul type="disc"> <li>koncentraci roztoku chloridu kobaltnatého musíme přizpůsobit barvě papíru, který máme k dispozici - je nutné, aby nápis nebyl vidět</li> <li>pokud necháme nápis schnout příliš dlouho, může docházet k odpařování vody i bez zahřívání, takže se může stát, že nápis zmodrá</li> <li>je potřeba zahřívat papír nad plamenem velmi opatrně, aby nedošlo k jeho zapálení</li> <li>výsledná sytost modrého zabarvení závisí na délce a intenzitě zahřívání</li> </ul> <h5>Závěr</h5> <p>Uvedené pokusy jsou vhodné především pro žáky nižších ročníků gymnázií. Mají praktické využití hned v několika tematických celcích. Velmi motivačně na žáky působí především provedení pokusů formou vystoupení - žáci vystupují jako herci či učitelovi asistenti.</p>
Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
ppt331 kBTajná písma - 1. varianta
ppt349 kBTajná písma - 2. varianta
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek