Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Gymnaziální vzdělávání > Osobnostní a sociální výchova > Sociální komunikace

Zobrazit na úvodní stránce článků

Názvosloví anorganických sloučenin

Praktický příspěvek
inspirace
uč.hodina
Autor Lucie Štefanová
Pracovní list je zaměřen na jednoduché anorganické názvosloví kyslíkatých i bezkyslíkatých kyselin, zásad a solí. Je vhodnou pomůckou učitele i žáka při procvičování jednoduchého názvosloví.

Pracovní list je zaměřen na jednoduché anorganické názvosloví kyslíkatých i bezkyslíkatých kyselin, zásad a solí. Je vhodnou pomůckou učitele i žáka při procvičování jednoduchého názvosloví.

Trocha teorie

V anorganické chemii jsou základem názvosloví názvy prvků a zakončení, odpovídající oxidačním číslům atomů prvků ve sloučenině.

Většina anorganických sloučenin má dvouslovný název. Skládá se z podstatného a přídavného jména. Podstatné jméno udává druh sloučeniny a odvozuje se z části s větší elektronegativitou (např. oxid, kyselina, uhličitan). Přídavné jméno označuje část sloučeniny s menší elektronegativitou. V názvu se dodržuje pořadí podstatné jméno - přídavné jméno, ve vzorci je pořadí značek opačné.

chlorid sodný NaCl
uhličitan vápenatý CaCO3
Kdy použít pracovní list?

Jakmile žáci získají základní informace o pravidlech tvorby názvů a vzorců jednotlivých anorganických sloučenin, je důležité tyto informace procvičit. Nejvhodnější metodou jsou pracovní listy. Každý žák by měl mít svůj pracovní list, aby si mohl individuálně vpisovat i určité poznámky, které by mu mohly sloužit k lepšímu pochopení probíraného tématu.

K procvičení jednoduchého anorganického názvosloví je připraven pracovní list. Důležité je, aby žáci získali zpětnou vazbu, proto je připraveno i autorské řešení daného pracovního listu.

Cílová skupina studentů

Pracovní list je určen nejen pro žáky nižšího gymnázia, ale i pro žáky ZŠ, kteří začínají s anorganickým názvoslovím. Podle současných osnov proto doporučujeme jeho použití např. v těchto ročnících:

  • 1. ročník čtyřletého gymnázia
  • 3. ročník osmiletého gymnázia
  • 8. ročník ZŠ
Využité metody
  • metoda řešení problémů
  • metoda reprodukce poznatků a způsobů činnosti
  • aktualizace vědomostí a pochopení získaných znalostí
Organizace činnosti

Pracovní list lze zadat žákům jako:

  • samostatnou, individuální práci,
  • skupinovou práci.

Učitel může poskytovat upřesňující informace a zodpovídat dotazy žáků.

Vyhodnocení

Vzhledem k tomu, že žáci mohou řešit pracovní list samostatně nebo ve skupině, je sebehodnocení žáka individuální či skupinové.

Učitel může hodnotit pracovní list jednotlivci vhodně zvolenou formou - slovní ohodnocení, klasifikací na základě počtu správně vyřešených úloh.

Závěr

Pracovní list slouží žákovi jako pomůcka k procvičení tématu Anorganické názvosloví.

Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
pdf39 kBpracovní list
pdf42 kBautorské řešení
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek