Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > základní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > základní vzdělávání > Animační techniky digitálním fotoaparáte...

Animační techniky digitálním fotoaparátem

Praktický příspěvek
inspirace
uč.hodina
Autor Mgr. Jan Krotký
Příspěvek obsahuje praktický námět na výuku tematiky animačních technik digitálním fotoaparátem v rámci tematického okruhu Využití digitálních technologií. Námět je určen pro žáky 6.–9. třídy ZŠ. Časový rámec realizace tohoto námětu je jedna vyučovací hodina. Pracovní list pro učitele obsahuje řadu zajímavých informací pro výuku tematiky včetně praktických ilustračních obrázků. Pracovní listy pro žáky obsahují úkoly na procvičení tematiky, a to včetně návodných ilustrací.

1. Teoretický úvod

Animace je způsob vytváření obrazu pohybu nepohybujících se věcí. Vzniká promítáním jednotlivých snímků za sebou, které se od sebe v určité oblasti jen minimálně liší. Promítání nebo také přehrávání těchto snímků musí být provedeno určitou rychlostí. Tato rychlost je u běžného filmu 25 snímků za sekundu – tímto přehráváním vznikne dojem plynulého pohybu. Při tvorbě našeho projektu bude počet snímků za sekundu podstatně nižší, a to kolem 3 až 10. Z časového hlediska nestihneme totiž pořídit dostatek fotografií na dostatečně dlouhou animaci. Vyřešíme tento problém tím, že animaci ochudíme o počet snímků za sekundu a při konstantním počtu snímků tak prodloužíme její celkovou dobu trvání, ovšem na úkor její plynulosti. Opakování animace je zajištěno funkcí »přehrát/opakovat« ve Windows Media Playeru. Proces animace se sestává ze dvou částí:

  • snímání animovaného objektu
  • zpracování snímků

Více naleznete v příloze ke stažení.

2. Metodická část

Popis hodiny

Hodina je koncipována na 45 minut. Navržené jsou tři varianty. První dvě varianty se liší použitím jiné snímací techniky a použitím konkrétního předmětu pro animování. Varianta třetí nechává žákům prostor pro volbu snímací techniky a pro návrh vlastního předmětu animace.

Cíl hodiny

Žáci se seznámí s teorií animace a prostřednictvím praktického projektu realizují vlastní návrhy.

Forma výuky

Tato hodina je navržena jako pracovní a skupinová. Je tedy vhodné, aby žáci pracovali ve skupinách, a to po 2, 3 nebo maximálně po 4 žácích. Při členění žáků do skupin dbáme na jejich individuální schopnosti a odlišnosti. Podle kolektivu můžeme nechat žákům v rozdělení jistou volnou ruku. V pracovní skupině by měly být předem rozděleny funkce. Dělení funkcí lze do jisté míry nechat na samotných žácích. Funkce mohou být: animátor, fotograf, režisér, osvětlovač...

Každá skupina disponuje vlastním animačním zařízením i vlastním počítačem. V případě nouze lze mít pro všechny skupiny počítač pouze jeden a žáci na něm budou pracovat postupně, jak budou končit s prvky animace.

Motivace

Motivace může být provedena na začátku hodiny, a to ukázkou již v minulosti vyhotovených animací nebo ukázkou animací dostupných na webu (gify).

Forma hodnocení

Učitel hodnotí – především slovně – organizační stránku skupiny a pracovní nasazení. Za úspěch se považuje bezproblémový chod skupiny, vytvořený videosoubor animace a kritický přístup k chybám s vlastním návrhem řešení pro jejich příští eliminaci.

Více naleznete v příloze ke stažení.

3. Závěr

Tyto jednoduché techniky animace základním způsobem rozvíjejí technické a motorické znalosti a dovednosti. Na získané vlastnosti můžeme v budoucnu s úspěchem navázat. Existují další animační techniky už za přímé účasti počítače a s využitím speciálních softwarů. Mluvím zde především o tvorbě gifových nebo flashových animací s přímým využitím při tvorbě webových a jiných prezentací. Tyto aktivity již korespondují se vzdělávací oblastí Informační a komunikační technologie, zejména se zpracováním a využitím informací.

 


Materiál byl zdarma poskytnut nakladatelstvím Dr. Josefa Raabe s. r. o. z publikace Člověk a svět práce na 2. stupni.

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek