Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > základní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > základní vzdělávání > Asistenti pedagoga pro žáky-cizince

Asistenti pedagoga pro žáky-cizince

Informativní příspěvek
Potřebují školy asistenty pedagogů pro vzdělávání žáků-cizinců? Odpověď můžete nalézt v tomto příspěvku, který informuje o 1. vlně Rychlého šetření 2010, jehož jedna část se týkala i vzdělávání žáků-cizinců.

První vlna Rychlého šetření 2010, které organizuje Ústav pro informace ve vzdělávání, proběhla v březnu 2010, výsledky byly zveřejněny v květnu 2010. Bylo osloveno 4 000 mateřských, základních, středních a vyšších odborných škol, dotazník vyplnilo 2 459 škol. Šlo o čtyři oblasti:

  1. Systém financování škol
  2. Asistenti pedagoga pro sociálně znevýhodněné žáky
  3. Asistenti pedagoga pro žáky-cizince
  4. Inkluzivní vzdělávání.

Zde si můžete přečíst tiskovou zprávu ÚIV k 1. vlně Rychlého šetření 2010. Podrobnější informace naleznete v závěrečné zprávě nebo se můžete seznámit s hlavními závěry tohoto rychlého šetření. Z těchto materiálů jsem při psaní příspěvku vycházela.

Chtěla bych především informovat o části C, která se týká vzdělávání žáků-cizinců. Tomuto tématu byly vyčleněny 4 otázky (6. – 9. otázka rychlého šetření). Odpovídali na ně pouze ředitelé, do jejichž škol dochází alespoň jeden žák-cizinec. Celkem na tyto otázky odpovídalo 638 škol.

První otázka zjišťovala, co je problémem při integraci žáků-cizinců na konkrétní škole a jak je velká míra tohoto problému. Největšími problémy při integraci žáků-cizinců jsou podle ředitelů neznalost českého jazyka a špatná komunikace s rodiči žáka. Jako nejméně problematické byly označeny negativní reakce ostatních žáků.

Další otázka zjišťovala, pro které žáky-cizince podle země původu by byl přínosný asistent pedagoga. V nabídce byly uvedeny tyto země původu: Slovensko, Vietnam, Polsko, Rusko a Ukrajina a jiné. Celkem respondenti uvedli 45 různých států, ze kterých pocházejí jejich žáci-cizinci. Jako jiné země (tedy ty, které nebyly uvedeny v nabídce) nejčastěji respondenti uváděli Mongolsko (36 výskytů) a Čína (26 výskytů). Celkem 78 % škol, do nichž dochází alespoň jeden žák-cizinec, uvedlo, že by uvítalo pomoc asistenta. Podle ředitelů školy by byl asistent pedagoga pro žáka-cizince nejpřínosnější ve školách, do nichž docházejí žáci původem z Vietnamu (56% odpovědí), dále pak pro žáky původem z Ruska nebo Ukrajiny (38 %). Přínos asistenta pedagoga pro žáky s vietnamskou státní příslušností uvedly školy nejčastěji v Ústeckém, Karlovarském a Plzeňském kraji, což odpovídá krajům s vyšší mírou vietnamské populace.

Následující otázka zjišťovala to, v jakých oblastech by byl pro školu asistent pedagoga pro žáky-cizince přínosem. Nejčastěji respondenti uvedli, že by byl přínosný při běžné výuce, při komunikaci s rodinou těchto žáků a při administrativních záležitostech. U žáků-cizinců vietnamského původu je největší přínos asistenta pedagoga očekáván při komunikaci s rodinou.

Poslední otázka vztahující se ke vzdělávání žáků-cizinců se dotazovala na to, jaké předpoklady (kromě jazykového vybavení) by měl splňovat asistent pedagoga pro žáky-cizince. Tři čtvrtiny respondentů uvádějí, že by měl mít pedagogické vzdělání. 34,3 % ředitelů uvádí alespoň středoškolské vzdělávání, pro 15,8% ředitelů by bylo podmínkou vysokoškolské vzdělání asistenta. Další požadavky byly na vhodné charakterové vlastnosti asistenta pedagoga. Ředitelé dále zdůrazňovali znalost původního prostředí, kultury a komunity žáka-cizince.

Při integraci žáků-cizinců považují ředitelé základních škol za nejzávažnější nedostatky nevhodné učebnice a pomůcky, nedostatek financí na podpůrné integrační programy a neznalost českého jazyka. Mateřské školy si naopak na nevhodné učebnice ani na nedostatek financí na integrační programy nestěžují, naopak narážejí na komunikační bariéru s rodiči a  velkým problémem je pro ně kulturní odlišnost dětí.

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám