Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > základní vzdělávání > Praotec Čech a techniky dramatické výcho...

Ikona prakticky

Praotec Čech a techniky dramatické výchovy

Ikona inspiraceIkona hodina
Autor: Jana Kozlová
Anotace: Zpracování pověsti o praotci Čechovi pomocí technik dramatické výchovy (kruhová diskuze, hra v roli, narativní pantomima).
Podpora výuky jazyka: Čeština
Klíčové kompetence:
  1. Základní vzdělávání » Kompetence komunikativní » naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje
  2. Základní vzdělávání » Kompetence k řešení problémů » kriticky myslí, činí uvážlivá rozhodnutí, je schopen je obhájit, uvědomuje si zodpovědnost za svá rozhodnutí a výsledky svých činů zhodnotí
  3. Základní vzdělávání » Kompetence sociální a personální » přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti druhých lidí, respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co druzí lidé myslí, říkají a dělají
Očekávaný výstup:
  1. základní vzdělávání » Člověk a jeho svět » 1. stupeň » Člověk a jeho svět » Lidé a čas » 2. období » srovnává a hodnotí na vybraných ukázkách způsob života a práce předků na našem území v minulosti a současnosti s využitím regionálních specifik
Mezioborové přesahy a vazby:
  1. Základní vzdělávání -> Český jazyk a literatura 1. stupeň
Průřezová témata:
  1. Základní vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova » Sebepoznání a sebepojetí
Organizace řízení učební činnosti: Skupinová
Organizace prostorová: Školní třída
Nutné pomůcky: Šátky, malé listy na psaní, obrázky bůžků, semena lípy, triangl, noviny, Orffovy nástroje.
Klíčová slova: Praotec Čech, Dramatická výchova, Hra v roli, Narativní pantomima, Hora Říp, Kruhová diskuze
Příspěvek může být vzhledem k datu publikace zastaralý. V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.

Učitel v roli praotce Čecha: „Vážení muži a ženy našeho kmene, dnes jsem vás svolal, já – váš vojvoda Čech, abychom se společně poradili, co budeme dělat. Situace je zlá, stále nás napadají nepřátelé. Zažíváme kruté boje. Mnoho našich žen a dětí bylo odvlečeno do otroctví. Nuže, kdo má nějaký nápad, nechť s ním zde vystoupí.”

Kruhová diskuze: Žáci v rolích navrhují různá řešení. Ostatní mají možnost se vyjádřit, říci své stanovisko.

Učitel v roli praotce Čecha: „Bohové mi zjevili, že na nás čeká země nikomu nepoddaná, plná zvěře a ptactva. Pojďme tedy hledat novou zemi. Každý si připravte potřebné věci na dlouhou cestu.”

Příprava na cestu: Učitel položí do prostoru několik rozprostřených šátků a vyzve žáky k napsání 3 důležitých věcí, které si vezmou s sebou. Až budou hotovi, své lístky položí na šátek.

Kruhová diskuze: Žáci společně s učitelem čtou napsané předměty a hodnotí, zda se v té době používaly.

Učitel v roli praotce Čecha: Přinese semena posvátné lípy a bůžky, všechny šátky sváže a předá zodpovědným nosičům.

Výprava (narativní průvodce): Učitel žákům vysvětlí, že se nyní vydají na dlouhou cestu. Aby je neslyšel nepřítel, nesmí nikdo po celou dobu promluvit (kromě učitele), jinak by ho čekala smrt (sežrán divou zvěří, ubit nepřítelem…). Pokud se ozve zvuk trianglu, znamená to nebezpečí a všichni musí znehybnět do té doby, než zazní další zvuk trianglu, značící pominutí nebezpečí. Žáci pantomimicky hrají to, co učitel vypráví: prosekávání cesty, přechod přes močál (žákům rozdané listy novin, které představují dřevěné klády) …

Učitel v roli praotce Čecha: „Druhové, většina z nás už padá únavou. Na chvíli se zastavíme a odpočineme. Támhle na té výšině postavíme tábor.”

Rozhled z Řípu: Žáci jsou vyzváni, aby kdo z nich má ještě sílu, ať vystoupí na vrchol a rozhlédne se, co uvidí. Učitel v roli praotce Čecha vystoupí na židli a popisuje krajinu: řeka, lesy… poté se zapojují ostatní.

Učitel v roli praotce Čecha: „Druhové, kteří jste nejednou se mnou snášeli těžkosti cesty po neschůdných lesích, to je ona, země zaslíbená. Zvažte, jakým jménem ji budeme nazývat?”

Kruhová diskuze: Žáci navrhují jména pro novou zemi. Nakonec rozhodnuto o názvu Čechy.

Tanec: Učitel v roli vyzve žáky k vybalení bůžků kolem ohně (ve středu kruhu) a přípravě hudby a tance na oslavu nové země.

Vyprávění v kruhu: Žáci, jeden po druhém postupně vypráví pověst o praotci Čechovi.

Závěrečná reflexe: Žáci se vyjadřují k průběhu celé hodiny, rozebírají jednotlivé aktivity, prožitky – emoce.

Další náměty: Kresba země zaslíbené praotce Čecha.

Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.
Nahlásit příspěvek
INFO
Publikován: 27. 04. 2010
Zobrazeno: 12910krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 2.16665

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 4.5
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

1 uživatel Hodnocení článku : 5
1 uživatel Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
KOZLOVÁ, Jana. Praotec Čech a techniky dramatické výchovy. Metodický portál: Články [online]. 27. 04. 2010, [cit. 2020-08-03]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/8043/PRAOTEC-CECH-A-TECHNIKY-DRAMATICKE-VYCHOVY.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře RSS komentářů článku
1.Autor: Recenzent1Vloženo: 27. 04. 2010 16:12
Zajímaly by mne Vaše osobní postřehy z realizace pověsti. Na druhou stranu, ať si kolegové utvoří dojmy osobně:-)
1.Autor: Pavlína HublováVloženo: 27. 04. 2010 17:18
Vynikající. Popisnost textu pomáhá učitelům smysluplně zařadit dramatickou výchovu do výuky. Doufám, že budou další náměty následovat ;-) P.
2.Autor: Petra BoháčkováVloženo: 27. 04. 2010 18:09
Pokud jste z Ústeckého kraje, můžete celý projekt doplnit zapojením do soutěže pro děti Po stopách Praotce Čecha aneb Staré pověsti české v Ústeckém kraji. Více zde: http://www.rodina.cz/clanek7686.htm
3.Autor: Petra BoháčkováVloženo: 27. 04. 2010 18:10
Omlouvám se, vložila jsem špatný odkaz, měl to být tento: http://www.praoteccech.cz/
4.Autor: Jana KozlováVloženo: 28. 04. 2010 20:06
Reflexe hodiny nějak vypadla, omlouvám se a přikládám: Reflexe hodiny: Hodina proběhla ve čtvrté třídě, jen jeden z žáků znal pověst O Čechovi. Žáci pracovali celou hodinu s velkým zájmem. Během narativní pantomimy, když pomocí novin přecházeli močál, se skupina rozdělila, půlka byla vpředu. Bylo zajímavé pozorovat, jak se neverbálně domlouvají. Nakonec se pro zbytek výpravy vrátili. Při výstupu na zástupnou rekvizitu, kterou byla židle - hora Říp, žáci opakovaně stoupali a říkali, co vidí v okolí hory. Náhodní kolemjdoucí se pro nás stali nějakým zvířetem – např. medvěd (zástupce ředitele) atd. V závěrečné diskusi jeden chlapec řekl, že to bylo poprvé, kdy jako třída (holky, kluci) spolupracovali. Někteří se přiznali, že během cesty jim šlo několikrát o život, protože promluvili (porušili dané pravidlo).
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.