Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > základní vzdělávání > Iniciativy ve vzdělávání - Gender ve ško...

Ikona informativni

Iniciativy ve vzdělávání - Gender ve škole

Autor: VÚP Praha
Anotace: Projekt Zavádění konceptu gender do pedagogické praxe, zkráceně Gender ve škole, si klade za cíl vytvořit podmínky a nástroje pro zvyšování genderové citlivosti v české společnosti - tedy změnu postojů k rovnosti mužů a žen. Tu lze efektivně prosazovat prostřednictvím výchovy a vzdělávání žáků od jejich nejranějšího věku. Na tuto problematiku by se měli zaměřit především učitelé předmětu občanská nauka (v rámci RVP Výchova k občanství) a jemu blízkých předmětů.
Klíčová slova: Iniciativy ve vzdělávání

Text článku:

Projekt Zavádění konceptu gender do pedagogické praxe, zkráceně Gender ve škole, si klade za cíl vytvořit podmínky a nástroje pro zvyšování genderové citlivosti v české společnosti - tedy změnu postojů k rovnosti mužů a žen. Tu lze efektivně prosazovat prostřednictvím výchovy a vzdělávání žáků od jejich nejranějšího věku. Na tuto problematiku by se měli zaměřit především učitelé předmětu občanská nauka (v rámci RVP Výchova k občanství) a jemu blízkých předmětů.

Projekt je rozdělen do tří samostatných modulů tak, aby působil na všech úrovních vzdělání žádoucím způsobem. Každý modul se tak zaměřuje na jinou oblast školského systému. Modul 1 má za cíl zavádět koncept gender do pedagogické praxe, Modul 2 zavádí koncept gender do výuky budoucích učitelů a učitelek a Modul 3 se snaží zavést koncept gender do rozhodování Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Zaměřuje se tedy na implementaci myšlenek rovnosti pohlaví na všech vzdělávacích úrovních od konkrétní výuky až po právně platné vyhlášky a nařízení.

Realizátor projektu: Otevřená společnost

Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
 
INFO
Publikován: 18. 08. 2006
Zobrazeno: 4184krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
PRAHA, VÚP. Iniciativy ve vzdělávání - Gender ve škole. Metodický portál: Články [online]. 18. 08. 2006, [cit. 2018-04-25]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/775/INICIATIVY-VE-VZDELAVANI---GENDER-VE-SKOLE.html>. ISSN 1802-4785.
Doporučte materiál
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.