Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > základní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > základní vzdělávání > Tvoříme animovaný film

Tvoříme animovaný film

Praktický příspěvek
příklad
blok hodin
Postup tvorby vlastního krátkého animovaného filmu, zkušenosti s realizací, žákovské práce.

Cíl výuky

Žáci vymyslí příběh krátkého animovaného filmu, vytvoří z papíru vlastní postavy, nafotí jednotlivé snímky, film sestříhají a uveřejní na internetu.

V rámci školního projektu DIGI nafotili žáci svůj portrét, natáčeli video, nahrávali rozhovor v cizím jazyce, vytvořili gifovou animaci a vlastní animovaný film.

Tvorba krátkého animovaného filmu byla naplánována na 4 vyučovací hodiny (jedna dvouhodinovka výtvarné výchovy, dvě hodiny digitální technologie). Žáci pracovali ve skupinách, které fungovaly po celou dobu projektu.

1. hodina + 2. hodina (VV)

Žáci byli nejdříve seznámeni s cílem této aktivity. Pro lepší představu si prohlédli příklad, jak by mohl vypadat výsledný animovaný film. Dále byli seznámeni s průběhem celé aktivity.

Žáci měli za úkol nejdříve v jednotlivých skupinách vymyslet krátký příběh svého animovaného filmu. Poté sepsali, v jakém prostředí se bude příběh odehrávat a jaké postavy se v něm budou vyskytovat.  Na papír velikosti A3 nakreslili pozadí a z tvrdšího papíru vystříhali postavičky. Postavičky byly složeny z několika částí tak, aby se s nimi mohlo hýbat (viz obrázek 1, postavička je složena ze 6 částí – hlava, tělo, 2 ruce, 2 nohy).

Vystřižené části postavičky bez pozadí
1. Vystřižené části postavičky bez pozadí

Vymyšlený příběh s popisem postav skupiny odevzdaly (v našem případě do výukového prostředí Moodle) a tento dílčí úkol byl ohodnocen (splněno x nesplněno). Učitelka výtvarné výchovy ohodnotila kvalitu zpracování postaviček a pozadí.

Přistoupili jsme k dílčímu hodnocení, protože dokončení filmu bylo plánováno u některých skupin až za 2 měsíce. Při takovýchto aktivitách máme zkušenosti, že žáci úkoly nedokončí a odkládají ho až do doby, kdy je nezbytně nutné – a to v lepším případě. Spíše dokončení úkolu odloží a pak ho zapomenou udělat.

3. hodina (DT)

Žáci obdrželi před touto hodinou návod, jak postupovat při snímání jednotlivých políček filmu. Tento návod si měli žáci samostatně prostudovat.

Na začátku hodiny si připravili fotoaparát na stativ a upevnili pozadí na polystyren tak, aby se pozadí vůči fotoaparátu nehýbalo (viz obrázek 2).

Upevnění stativu s fotoaparátem a animačních pomůcek
2. Upevnění stativu s fotoaparátem a animačních pomůcek

Poté nastavili postavičky do počátečního stavu a tento obraz vyfotili. Pak posunuli o kousek pohyblivé části postavičky nebo případně další objekty. Opět vyfotili. Na 1 vteřinu filmu potřebovali vyfotit 8 snímků, tzn. že na pětivteřinový film bylo třeba vyfotit alespoň 40 fotografií.

Pohybování s objekty - v tomto případě animace pohybu míče.
3. Pohybování s objekty – v tomto případě animace pohybu míče.

Během snímání je třeba si dát pozor, aby se pozadím nebo se stativem nehýbalo.

Jednotlivé fotografie pak žáci přehráli z fotoaparátu na síťový disk.

4. hodina (DT)

Žáci získali návod na sestříhání animovaného videa a měli za úkol si ho projít před samotnou hodinou.

Hotový animovaný film uložili ve formátu .wmv, .mpg nebo .avi a překopírovali na síťový disk.

Za hotový animovaný film mohla skupina získat maximálně 100 %. Úkol se hodnotil podle předem známých kritérií. Za jednotlivé aspekty práce bylo možno získat maximálně:

  • 40 % – film (bez titulků) má délku trvání více než 5 sekund
  • 20 % – film zachycuje smysluplný příběh
  • 20 % – film obsahuje zvukové efekty nebo hudbu
  • 10 % – ve filmu jsou použity minimálně úvodní a závěrečné titulky
  • 10 % – originalita zpracování

Reflexe

Tato aktivita byla naplánována na 4 vyučovací hodiny a ukázalo se, že časová dotace nestačila. Žáci tak využili předem určené hodiny pro dokončení této práce. Některé skupiny svou práci nestihly především kvůli nedostatečné domácí přípravě (členové skupin si neprostudovali předem poskytnuté materiály).

Náročnost celé aktivity a časový tlak vedl k tomu, že si žáci nemohli dovolit zahálet a byli nuceni spolupracovat. Došlo k přirozenému rozdělení rolí ve skupině jak během přípravy postaviček a pozadí, tak i během focení a stříhání filmu. Bohužel jsme nevyhradili čas a prostor na reflexi.

Finální videa nahráli žáci na síťový disk. Příště bude do této aktivity zahrnuto i nahrání videa na youtube.com.

Během této aktivity jsme se setkali s několika obtížemi, které komplikovaly hladký průběh.

Žáci si na určenou hodinu nepřinesli postavičky, které vytvořili na VV. Postavičky byly uloženy v pracovně výtvarné výchovy, kde si je žáci zapomínali postupně vyzvedávat. Příště budou hotové postavičky uloženy u učitele digitálních technologií, v jehož předmětu je realizováno snímání políček filmu.

Vzhledem k nedostatku času, který jsme si nechali na přípravu této aktivity, docházelo i k nedorozuměním mezi učiteli jednotlivých předmětů. Např. jsme předpokládali, že určité informace byly již žákům předány od jiných učitelů a docházelo tak ke komunikačním šumům mezi žáky a učiteli. Doporučujeme si vyhradit krátký čas a domluvit se na časovém harmonogramu, kdo a kdy žákům sdělí jaké informace, promyslet společné hodnocení.

V hodnocení celé aktivity se příště pokusíme o změnu. Pokusíme se nepřistupovat k dílčímu hodnocení postaviček, ale společně ohodnotit až výsledný film.

I přes mnoho nedostatků v přípravě této aktivity vytvořili žáci několik kvalitních animovaných filmů, které jsou v současnosti nahrány na youtube.com.

Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
doc169 kBPříloha – návod
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek