Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > základní vzdělávání > Tvoříme animovaný film

Ikona prakticky

Tvoříme animovaný film

Ikona prikladIkona blok
Autor: Milan Prikner
Anotace: Postup tvorby vlastního krátkého animovaného filmu, zkušenosti s realizací, žákovské práce.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
  1. Základní vzdělávání » Kompetence pracovní » používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, dodržuje vymezená pravidla, plní povinnosti a závazky, adaptuje se na změněné nebo nové pracovní podmínky
Očekávaný výstup:
  1. základní vzdělávání » Informační a komunikační technologie » 2. stupeň » Informační a komunikační technologie » Zpracování a využití informací » zpracuje a prezentuje na uživatelské úrovni informace v textové, grafické a multimediální formě
  2. základní vzdělávání » Umění a kultura » 2. stupeň » Výtvarná výchova » užívá prostředky pro zachycení jevů a procesů v proměnách a vztazích; k tvorbě užívá některé metody uplatňované v současném výtvarném umění a digitálních médiích – počítačová grafika, fotografie, video, animace
  3. základní vzdělávání » Člověk a svět práce » 2. stupeň » Člověk a svět práce » Využití digitálních technologií » ovládá základní funkce digitální techniky; diagnostikuje a odstraňuje základní problémy při provozu digitální techniky
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:
  1. Základní vzdělávání » Mediální výchova » tvorba mediálního sdělení
Organizace řízení učební činnosti: Skupinová
Organizace prostorová: Školní třída, Specializovaná učebna
Nutné pomůcky: digitální fotoaparát, stativ, polystyren, špendlíky, případně zdroj světla,
pomůcky pro vytvoření postaviček (papír A3, nůžky, výtvarné potřeby),
počítač pro finální zpracování filmu
Klíčová slova: video, práce ve skupinách, animovaný film, digitální fotografie

Cíl výuky:

Žáci vymyslí příběh krátkého animovaného filmu, vytvoří z papíru vlastní postavy, nafotí jednotlivé snímky, film sestříhají a uveřejní na internetu.

V rámci školního projektu DIGI nafotili žáci svůj portrét, natáčeli video, nahrávali rozhovor v cizím jazyce, vytvořili gifovou animaci a vlastní animovaný film.

Tvorba krátkého animovaného filmu byla naplánována na 4 vyučovací hodiny (jedna dvouhodinovka výtvarné výchovy, dvě hodiny digitální technologie). Žáci pracovali ve skupinách, které fungovaly po celou dobu projektu.

1. hodina + 2. hodina (VV)

Žáci byli nejdříve seznámeni s cílem této aktivity. Pro lepší představu si prohlédli příklad, jak by mohl vypadat výsledný animovaný film. Dále byli seznámeni s průběhem celé aktivity.

Žáci měli za úkol nejdříve v jednotlivých skupinách vymyslet krátký příběh svého animovaného filmu. Poté sepsali, v jakém prostředí se bude příběh odehrávat a jaké postavy se v něm budou vyskytovat.  Na papír velikosti A3 nakreslili pozadí a z tvrdšího papíru vystříhali postavičky. Postavičky byly složeny z několika částí tak, aby se s nimi mohlo hýbat (viz obrázek 1, postavička je složena ze 6 částí – hlava, tělo, 2 ruce, 2 nohy).

Vystřižené části postavičky bez pozadí
1. Vystřižené části postavičky bez pozadí

Vymyšlený příběh s popisem postav skupiny odevzdaly (v našem případě do výukového prostředí Moodle) a tento dílčí úkol byl ohodnocen (splněno x nesplněno). Učitelka výtvarné výchovy ohodnotila kvalitu zpracování postaviček a pozadí.

Přistoupili jsme k dílčímu hodnocení, protože dokončení filmu bylo plánováno u některých skupin až za 2 měsíce. Při takovýchto aktivitách máme zkušenosti, že žáci úkoly nedokončí a odkládají ho až do doby, kdy je nezbytně nutné – a to v lepším případě. Spíše dokončení úkolu odloží a pak ho zapomenou udělat.

3. hodina (DT)

Žáci obdrželi před touto hodinou návod, jak postupovat při snímání jednotlivých políček filmu. Tento návod si měli žáci samostatně prostudovat.

Na začátku hodiny si připravili fotoaparát na stativ a upevnili pozadí na polystyren tak, aby se pozadí vůči fotoaparátu nehýbalo (viz obrázek 2).

Upevnění stativu s fotoaparátem a animačních pomůcek
2. Upevnění stativu s fotoaparátem a animačních pomůcek

Poté nastavili postavičky do počátečního stavu a tento obraz vyfotili. Pak posunuli o kousek pohyblivé části postavičky nebo případně další objekty. Opět vyfotili. Na 1 vteřinu filmu potřebovali vyfotit 8 snímků, tzn. že na pětivteřinový film bylo třeba vyfotit alespoň 40 fotografií.

Pohybování s objekty - v tomto případě animace pohybu míče.
3. Pohybování s objekty – v tomto případě animace pohybu míče.

Během snímání je třeba si dát pozor, aby se pozadím nebo se stativem nehýbalo.

Jednotlivé fotografie pak žáci přehráli z fotoaparátu na síťový disk.

4. hodina (DT)

Žáci získali návod na sestříhání animovaného videa a měli za úkol si ho projít před samotnou hodinou.

Hotový animovaný film uložili ve formátu .wmv, .mpg nebo .avi a překopírovali na síťový disk.

Za hotový animovaný film mohla skupina získat maximálně 100 %. Úkol se hodnotil podle předem známých kritérií. Za jednotlivé aspekty práce bylo možno získat maximálně:

  • 40 % – film (bez titulků) má délku trvání více než 5 sekund
  • 20 % – film zachycuje smysluplný příběh
  • 20 % – film obsahuje zvukové efekty nebo hudbu
  • 10 % – ve filmu jsou použity minimálně úvodní a závěrečné titulky
  • 10 % – originalita zpracování

Reflexe:

Tato aktivita byla naplánována na 4 vyučovací hodiny a ukázalo se, že časová dotace nestačila. Žáci tak využili předem určené hodiny pro dokončení této práce. Některé skupiny svou práci nestihly především kvůli nedostatečné domácí přípravě (členové skupin si neprostudovali předem poskytnuté materiály).

Náročnost celé aktivity a časový tlak vedl k tomu, že si žáci nemohli dovolit zahálet a byli nuceni spolupracovat. Došlo k přirozenému rozdělení rolí ve skupině jak během přípravy postaviček a pozadí, tak i během focení a stříhání filmu. Bohužel jsme nevyhradili čas a prostor na reflexi.

Finální videa nahráli žáci na síťový disk. Příště bude do této aktivity zahrnuto i nahrání videa na youtube.com.

Během této aktivity jsme se setkali s několika obtížemi, které komplikovaly hladký průběh.

Žáci si na určenou hodinu nepřinesli postavičky, které vytvořili na VV. Postavičky byly uloženy v pracovně výtvarné výchovy, kde si je žáci zapomínali postupně vyzvedávat. Příště budou hotové postavičky uloženy u učitele digitálních technologií, v jehož předmětu je realizováno snímání políček filmu.

Vzhledem k nedostatku času, který jsme si nechali na přípravu této aktivity, docházelo i k nedorozuměním mezi učiteli jednotlivých předmětů. Např. jsme předpokládali, že určité informace byly již žákům předány od jiných učitelů a docházelo tak ke komunikačním šumům mezi žáky a učiteli. Doporučujeme si vyhradit krátký čas a domluvit se na časovém harmonogramu, kdo a kdy žákům sdělí jaké informace, promyslet společné hodnocení.

V hodnocení celé aktivity se příště pokusíme o změnu. Pokusíme se nepřistupovat k dílčímu hodnocení postaviček, ale společně ohodnotit až výsledný film.

I přes mnoho nedostatků v přípravě této aktivity vytvořili žáci několik kvalitních animovaných filmů, které jsou v současnosti nahrány na youtube.com.

Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
Odstranitdoc169 kBPříloha – návod
Anotované odkazy:
Návod na sestříhání animovaného filmuOnline přístupný tutoriál na střih animovaného filmu v prostředí programu Windows Movie Maker. Návod vytvořen pomocí programu Wink.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 24. 02. 2010
Zobrazeno: 28488krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 4

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 4.75
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

3 uživatelé Hodnocení článku : 5
1 uživatel Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
PRIKNER, Milan. Tvoříme animovaný film. Metodický portál: Články [online]. 24. 02. 2010, [cit. 2020-10-23]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/7467/TVORIME-ANIMOVANY-FILM.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře RSS komentářů článku
1.Autor: Hana PilařováVloženo: 24. 02. 2010 14:58
Díky za nápad a inspiraci :)
2.Autor: Petra ProcházkováVloženo: 24. 02. 2010 18:58
Moc pěkné. Díky za nápad.
3.Autor: Hana PilařováVloženo: 26. 04. 2010 13:09
Došla jsem se šesťáky od inspirace k realizaci. Výsledek je zde .. http://www.zsstraz.cz/index.php?a=486
4.Autor: Milan PriknerVloženo: 27. 04. 2010 19:44
Hanko: To je fajn, vidět, že to našlo nějakou odezvu. Líbí se mi ten film s tou vosou. Určitě sem ještě dám odkazy filmů, které budeme tvořit letos. Tentokrát jsem nechal volnější pole působnosti a děláme stop-motion animaci. např. jako http://www.youtube.com/watch?v=DKWdSCt4jGE Uvid íme. Jinak dík, za uveřejnění odkazu na tento článek na vašich stránkách. Petro: Doufám, že jste se také se svými žáky do toho pustila. :-)
5.Autor: Veronika PospíšilováVloženo: 13. 07. 2010 23:20
Můžete mi prosím doporučit nějaký program, ve kterém fotky do animovaného filmu nejsnáze poskládám? Jsou nějaké programy v češtině pro menší děti? Předem díky za odpověď
6.Autor: Milan PriknerVloženo: 12. 11. 2010 21:19
Veronice: Muzete urcite pouzit snadno dostupny Windows movie maker, ktery najdete v systemu windows, v picase lze take vytvaret filmy z fotek, lze tam nastavit i delku jednoho obrazku. Dalsi programy najdete po zadani napr. "film z fotek" do vyhledavace, ale to uz jste asi zkousela.
7.Autor: Miroslava SedlárováVloženo: 22. 11. 2010 18:58
Velmi mne to zaujalo a vyzkouším!!!
8.Autor: Jana KerhartováVloženo: 25. 01. 2011 16:15
V rámci posledních hodin keramiky, jsme s dětmi zkoušeli animaci z plastelíny a také měla docela úspěch. http://www.vytvarnavychov...nimace.php
9.Autor: Pavla PeroutkováVloženo: 09. 05. 2011 17:53
Jani, kdo vybral tu hudbu? Já jsem zase zkoušela pixilaci v praktické škole JUŠ. Takhle to dopadlo http://www.youtube.com/wa...eHVolBDJT8 akorát kvalita je mizerná, musím to znova vyexportovat.
10.Autor: Pavla PeroutkováVloženo: 16. 05. 2011 20:56

Jednoduchý program zdarma na poskládání fotek do animovaného filmu je také třeba Photo story http://www.slunecnice.cz/sw/microsoft-photo-story/. Ještě bych ráda doporučila používání  jednoduchého programu, díky kterému můžete fotit na dálku a fotky se ukládají rovnou do počítače a také se rovnou zobrazují na monitoru, takže můžete lépe odhalit chyby a průběh celé animace snáz kontrolovat. Navíc se nemusíte vůbec dotýkat spouště, takže zabráníte nechtěným posunům. Pro Nikona je to např. DIYPhotobits.com Camera Control, zdarma ke stažení http://www.diyphotobits.com/download-diyphotobitscom-camera-control/. Je to opravdu skvělá pomůcka.

11.Autor: Kateřina HausenblasováVloženo: 25. 05. 2011 19:23

Další výborný program pro animaci, který je zdrama a který funguje v propojení s jakoukoliv kamerou je MokneyJam http://www.giantscreamingrobotmonkeys.com/monkeyjam/download.html

Je skvělé, že můžete animovat a než spustíte spoušť vidíte na monitoru, co se odehrává pod hledáčkem. Tím se vyvarujete nechtěných rukou v záběru a podobně.

12.Autor: Pavla PeroutkováVloženo: 30. 05. 2011 10:28

Katko, MonkeyJam jsem vyzkoušela, je to fakt jednoduchý program a funguje výborně. Díky za tip! Nechtěným rukám sice úplně nezabránil, ale jinak bezva :-)

13.Autor: Martin PěničkaVloženo: 08. 01. 2012 12:30

To je skvělé. Vnukl mi nápad ohledně celoročního školního filmového projektu, který právě zpracovávám. Teď je ve fázi prezentaci, kterou připravuji. Proto jsem hledal, jestli na RVP něco takového není.

14.Autor: Natálie BothwellVloženo: 30. 01. 2019 15:43

Každý žák se ve svém životě s animací setkal minimálně jako divák. Mnozí z nich jsou produkty Pixaru a Disney Media posedlí. Vytvořit animaci přímo se studenty je skvělou cestou jak do tohoto zajímavého procesu nahlédnout. Práce s novými médii a technologiemi je skvělou formou výtvarné výchovy o to víc, že se v umělecké kultuře tyto prostředky kromě klasických médií objevují stále častěji. 

Myslím, že velice zajímavá by kromě kresebné animace byla práce i s jinými plošnými materiály nebo vytvoření 3D animace. 

Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.