Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > základní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Bingo

Praktický příspěvek
inspirace
uč.hodina
Hra bingo. Učitel zadává různé početní operace. Žáci v tabulce zaškrtnou správné číslo odpovídající výsledku. Pokud mají tři nebo čtyři čísla v jedné linii, mají bingo!
Příprava

Připravíme si tolik čtverců s 9 políčky, tj. 3 x 3 políčka a čtverců se 16, případně 25 políčky, tj. 4 x 4 políček nebo 5 x 5 políček, kolik máme žáků.

Vždy jeden ze čtverců si necháme a zapíšeme do něj čísla. Ve čtverci 3 x 3 budou čísla 1 - 9, ve čtverci 4 x 4 budou čísla 1 - 20 a ve čtverci 5 x 5 čísla 1 - 50, případně 1 - 100 (viz příloha).

Připravíme si početní příklady na sčítání, odčítání, násobení a dělení, případně příklady s řadovými operacemi tak, aby výsledky odpovídaly postupně všem číslům daného čtverce. Náročnost příkladů musí odpovídat znalostem žáků.

Popis činnosti

Čtverec 3 x 3: Žáci napíší do čtverečků čísla od 1 do 9. Učitel zadává početní úkoly tak, aby výsledky daly postupně všechna čísla od 1 do 9. Žáci vyškrtávají čísla ve svém čtverci podle výsledků. Kdo má první linii, tj. vyškrtaná čísla v jedné řadě nebo sloupci či diagonále, dostává odměnu. Bingo by měli mít všichni, pokud správně počítali, a dostanou odměnu (to, co máte obyčejně ve zvyku: malé jedničky, barevné puntíky, body, razítka nebo taky bonbony či oříšky).

Čtverec 4 x 4: Žáci napíší do čtverečků čísla od 1 do 20. Učitel zadává početní úkoly tak, aby výsledky daly postupně čísla, která má zapsaná ve svém čtverci, tj. libovolných šestnáct čísel od 1 do 20. Žáci vyškrtávají čísla ve svém čtverci podle výsledků. Kdo má první linii, tj. vyškrtaná čísla v jedné řadě, ve sloupci nebo v diagonále, dostává dílčí odměnu. Kdo má první bingo, tj. vyškrtaná všechna čísla ve svém čtverci a numericky shodná s čísly v učitelově čtverci, vyhrává a je odměněn.

Čtverec 5 x 5: Žáci napíší do čtverečků čísla od 1 do 100. Učitel zadává početní úkoly tak, aby výsledky daly postupně čísla, která má zapsaná ve svém čtverci, tj. libovolných dvacet pět čísel od 1 do 100. Žáci vyškrtávají čísla ve svém čtverci podle výsledků. Kdo má první linii, tj. vyškrtaná čísla v jedné řadě, v sloupci nebo v diagonále, dostává dílčí odměnu. Kdo má první bingo, tj. vyškrtaná všechna čísla ve svém čtverci a numericky shodná s čísly v učitelově čtverci, vyhrává a je odměněn.

Poznámky

Můžeme využít nejen jednoduché příklady na sčítání, odčítání, násobení a dělení, ale i řetězy příkladů. Pokud bychom aktivitu chtěli opakovat, můžeme zadat postupně každému žákovi úkol, aby vytvořil řady příkladů a pak hrál roli učitele, tj. toho, kdo zadává ostatním početní operace.

Obtížnost příkladů učitel přizpůsobí znalostem a schopnostem žáků. V anglickém jazyce lze pro sčítání použít „plus" nebo „and", výrazy pro ostatní operace se mohou na první pohled jevit jako obtížné, ale žáci je rychle pochopí a rychle si je osvojí. Čím obtížnější výraz, tím větší výzva pro ně.

Tabulky pro zápis binga si mohou udělat žáci sami nebo využít předloh, které jsou uvedené v příloze.

Upozornění - tuto aktivitu můžeme provádět jen v případě, že žáci mají osvojené početní operace již v rodném jazyce.

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek