Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > základní vzdělávání > Reflexe činnosti koordinátora jako východisko...

Ikona teoreticky

Reflexe činnosti koordinátora jako východisko pro přechod od analýzy k syntéze v procesu zavádění a ověřování ŠVP ZV

Ikona odbornost
Autor: Stanislava Nováková
Anotace: Reflexe některých kroků koordinátora školního vzdělávacího programu, které uskutečnil během dosud vykonané činnosti.
Obor příspěvku:Člověk a jeho svět
Klíčová slova: ŠVP, školní vzdělávací program, Koordinátor školního vzdělávacího programu, tvorba školního vzdělávacího programu
Příspěvek může být vzhledem k datu publikace zastaralý. V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.


Práce reflektuje některé kroky dosud vykonané činnosti koordinátora školního vzdělávacího programu. Předkládá postupy, které jsme upřednostnili v průběhu tvorby školního vzdělávacího programu. Zaznamenává přechod od analýzy klíčových kompetencí, očekávaných výstupů, učiva a průřezových témat k syntéze všech složek v souvislosti s hodnocením. Závěrečná práce shrnuje jednotlivé poznatky, je výchozím materiálem pro další činnost koordinátora.

Reflexe činnosti koordinátora jako východisko pro přechod od analýzy k syntéze v procesu zavádění a ověřování ŠVP ZV

Použitá literatura:
ČAPEK, K.: Hovory s T.G. Masarykem. Praha: Československý spisovatel, 1990. ISBN 80-202-0170-X.
FISHER, R.: Učíme děti myslet a učit se. Praha: Portál, 2004. ISBN 80-7178-966-6.
Kol. autorů: Klíčové kompetence v základním vzdělávání. Praha: VÚP v Praze, 2007. ISBN 978-80-87000-07-6.
KOŠŤÁLOVÁ, H. a kol.: Školní vzdělávací program krok za krokem. Praha: Verlag Dashöfer, 2006. ISBN 80- 86897-00-1.
MŠMT ČR., kol. autorů: Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. Praha: VÚP v Praze, 2005. ISBN 80-87000-02-1.
PASCH, M. - GARDNER, T. G. - LANGEROVÁ, G. M. - STRAKOVÁ, A. J. - MOODYOVÁ, CH. D.: Od vzdělávacího programu k vyučovací hodině. Praha: Portál, 1998. ISBN 80-7178-127-4.
PRŮCHA, J.: Moderní pedagogika. Praha: Portál, 2005. ISBN 80-7367-047-X.
PRŮCHA, J. - WALTEROVÁ, E. - MAREŠ, J.: Pedagogický slovník. Praha: Portál, 1995. ISBN 80-7178-029-4.
PRŮCHA, J. - WALTEROVÁ, E. - MAREŠ, J.: Pedagogický slovník. Praha: Portál, 2003. ISBN 80-7178-772-8.
SLAVÍK, J.: Hodnocení v současné škole. Praha: Portál, 1999. ISBN 80-7178-262-9.

Další zdroje:
Kritické listy - 20/2005
Kritické listy - 21/2006
Kritické listy - 25/2007
www.rvp.cz

Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
Odstranitpdf178 kBZávěrečná práce
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.
Nahlásit příspěvek
INFO
Publikován: 16. 09. 2008
Zobrazeno: 4897krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
NOVÁKOVÁ, Stanislava. Reflexe činnosti koordinátora jako východisko pro přechod od analýzy k syntéze v procesu zavádění a ověřování ŠVP ZV. Metodický portál: Články [online]. 16. 09. 2008, [cit. 2020-07-08]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/2615/REFLEXE-CINNOSTI-KOORDINATORA-JAKO-VYCHODISKO-PRO-PRECHOD-OD-ANALYZY-K-SYNTEZE-V-PROCESU-ZAVADENI-A-OVEROVANI-SVP-ZV.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.