Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > základní vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > základní vzdělávání > Deník divoké přírody

Deník divoké přírody

Praktický příspěvek
inspirace
Námět do výuky rozvíjející digitální gramotnost žáků ve výuce přírodopisu. Aktivita navazuje na předchozí výuku venku, při které žáci poznávají běžné živočichy přírody blízkého okolí školy. Na základě toho si zpracovávají karty živočichů do společného třídního deníku divoké přírody s využitím různých zdrojů informací a digitálních technologií.

Článek vznikl v rámci projektu Podpora práce učitelů (PPUČ). Projekt PPUČ, financovaný z Evropských strukturálních a investičních fondů, podporuje pedagogy mateřských a základních škol v jejich snaze rozvíjet čtenářskou, matematickou a digitální gramotnost dětí a žáků. Jeho realizaci zajišťuje Národní ústav pro vzdělávání.

Úvod:

V rámci aktivity žáci pracují s tištěnými a digitálními zdroji informací s cílem vytvořit vlastní přehlednou kartu živočicha, kterého venku pozorovali. Při zpracování karty využívají vhodných webových stránek, softwarů či aplikací. Vytvořenou kartu na závěr sdílí s učitelem a přispívají tím k tvorbě společného deníku divoké přírody.

Popis výukové aktivity:

  1. V úvodu aktivity se učitel zeptá žáků, které živočichy pozorovali na školní zahradě nebo v okolí školy.
  2. Žáci si jednotlivě nebo ve dvojicích vyberou živočicha, ke kterému zpracují vlastní „kartu živočicha“. Každý žák či dvojice si vyberou jiného živočicha, než mají ostatní žáci ve třídě.
  3. S využitím tištěných i online dostupných zdrojů žáci vyhledávají a samostatně vyhodnocují důležité informace o daném živočichovi. Zaměřují se přitom na relevantní informace týkající se vzhledu živočicha (barva, velikost), ekologických nároků (potrava, výskyt) a zajímavostí o něm. Pokud nemají vlastní fotografii živočicha, vyhledají fotografii živočicha na internetu (využívají především zdroje s otevřenou licencí, např. Wikimedia Commons).
  4. Žáci pomocí vhodně zvolených aplikací zpracují v přehledné podobě kartu živočicha. Ta obsahuje strukturované informace o živočichovi (název, vzhled, ekologie, zajímavosti) a fotografii živočicha s citací zdroje.
  5. V závěru žáci sdílí kartu živočicha s učitelem v připraveném adresáři na Disk Google, One Drive či jiném uložišti. Karta živočicha bude součástí třídou vytvářeného deníku divoké přírody.
Autor díla: žáci ZŠ Brigádníků

Doporučení:

Aktivitu je vhodné navázat na předchozí výuku venku, při které žáci fotografovali pozorované živočichy na školní zahradě či jinde v přírodě. Výuku tím bude možné propojit s přímým pozorováním živočichů a s výukou o přírodě v přírodě.

Při zpracování karty je možné žákům vytvořit šablonu karty živočicha, do které doplní vyhledané informace a fotografie. Toto řešení ale upozaďuje vlastní tvořivost žáků. Výhodou může být, že výsledné karty živočichů budou podobně zpracované pro potřeby společného deníku divoké přírody. Ten je možné tvořit i jako online knihu v Book Creator (webinář na téma Tvoříme výukové učebnice v Book Creator najdete ZDE).

Aktivitu je možné rozšířit i na rostliny a houby. Kromě toho se nabízí i využití v jiných předmětech (např. novodobé historické události, zeměpisné lokality).

Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
doc322 kBkarta Veverka
doc117 kBkarta Brhlík
doc127 kBkarta Sýkora
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek