Odborný článek

Stavíme mosty 1

15. 9. 2016 Základní vzdělávání
Autor
Mgr. Petra Boháčková

Anotace

Článek popisuje projekt uskutečněný v rámci projektových dnů na ZŠ Dr. Beneše. Je zároveň součástí mezinárodního eTwinningového projektu Staviame mosty – Stavíme mosty, na kterém spolupracují žáci ze ZŠ a MŠ Drietoma a žáci ze ZŠ Dr. E. Beneše. Volně na něj navazuje článek Stavíme mosty 2.

Cíl

Žák/žákyně

 • pracuje podle návodu,
 • vyfotí fotografie mostů,
 • vytvoří fotografie mostů za použití aplikace 3D Camera,
 • vytvoří krátkou reportáž o vybraném mostu.

Na základní škole Dr. E. Beneše se v průběhu školního roku konají třikrát projektové dny. Jednotlivé projekty jsou vždy zastřešeny celoškolním tématem. V únoru byl tímto tématem průmysl. Sedmá třída se v tomto školním roce účastní eTwinningového projektu Staviame mosty – stavíme mosty. Proto jsme se rozhodli věnovat tento školní projekt problematice stavby mostů. Pojmenovali jsme ho Stavíme mosty 1.

První den

Tento den se žáci věnovali sběru materiálu pro další dny. Procházeli jsme postupně pražské mosty Čechův, Mánesův, Karlův a most Legií. Každý most žáci vyfotili za pomoci tabletů. Kromě normálních fotografií jsme také pracovali s aplikací 3D Camera. Tato aplikace umožňuje vytvářet 3D fotografie různými technikami. Jednou z nich je možnost vytvoření fotografií tzv. anaglyfů a druhá je možnost tvorby stereogramů. Žáci se velmi rychle naučili s aplikací pracovat. S fotografiemi jsme pak pracovali další den.

Druhý den

Den jsme začali vytvářením galerie z vyfocených fotografií. Zvolili jsme prostředí galerie.cz. Vytvořila jsem žákům přihlašovací údaje, domluvili jsme se žáky na složkách, které jsme vytvořili, a žáci pak sami do galerie vkládali fotografie. Pak jsme si fotografie prohlédli. K prohlížení prvního typu fotografií (anaglyfů) potřebujeme anaglyfické brýle (mají na levém oku červenou fólii a na pravém oku modrou) a k prohlížení stereogramů jsme využili Google cardboard. 

Dále jsme se věnovali tvorbě krátkých reportáží o jednotlivých mostech. Žáci si ve skupinkách vybrali, o kterém mostu chtějí tvořit reportáž. Vyhledali si informace o vybraném mostu, připravili si fotografie, které vyfotili předchozí den. Pak za pomoci tabletu a aplikace Green screen natáčeli krátké reportáže o vybraném mostu. Natočená videa jsme nahráli na youtube – ukázka práce jedné skupiny.

Třetí den

Tento den se žáci zabývali různými konstrukcemi mostů. Využili jsme stavebnice Veselé mosty, žáci se seznámili s různými konstrukcemi mostů. Stavebnice umožňuje postavit mosty zavěšené, z předpjaktého pásu, visuté a obloukové mosty. Skupiny si po domluvě vybraly z každé kategorie jeden model, ten sestavily, vyfotily a s krátkým popiskem vložily do složky v galerii. Před skončením projektu tak v galerii byly vloženy fotografie všech sestavených mostů. 

Na závěr žáci ještě vyplnili reflexi projektu. 

Časová a finanční náročnost

Projekt trval tři dny, vždy pět vyučovacích hodin. Finančně byl nenáročný, žáci platili pouze jízdné MHD.

Reflexe

Všechny stanovené cíle se podařilo splnit. V závěrečné reflexi žáci velmi oceňovali práci se stavebnicemi. Příliš se jim nedařilo natáčet reportáže o mostech – během natáčení zapomínali text, zakoktávali se a museli jednotlivé části často natáčet znovu. I toto v reflexi zmiňovali. Na projekt by se dalo dobře navázat v hodinách fyziky (zejména u témat síla a optika) a také v hodinách mediální výchovy. 

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Petra Boháčková

Hodnocení od recenzenta

Tým RVP.CZ
15. 9. 2016
Podle mne vhodně vybrané téma pro projektové dny. Jeho pojetí má bezesporu potenciál vyvolat u žáků zájem o danou problematiku a dává i dobrý základ pro jeho využití v dalších vzdělávacích oborech či dalších projektech. Může být inspirativním zdrojem i pro jiné školy.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence pracovní
 • používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, dodržuje vymezená pravidla, plní povinnosti a závazky, adaptuje se na změněné nebo nové pracovní podmínky
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k řešení problémů
 • vyhledá informace vhodné k řešení problému, nachází jejich shodné, podobné a odlišné znaky, využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení, nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné řešení problému

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Mediální výchova
 • tvorba mediálního sdělení