Pozor! Jste na staveništi. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > základní vzdělávání - středně těžké mentální...

Zobrazit na úvodní stránce článků

Akce Soukromé základní školy Integrál

Informativní příspěvek
Autor Dana Vršecká

Soukromá základní škola se vzdělávacím programem Integrál, jehož koncepce je vhodná pro žáky se specifickými poruchami učení a chování, ale i s jinými lehčími poruchami individuálního vývoje, poskytuje vzdělání žákům 1. - 9. ročníku. Pro zlepšení atmosféry ve třídě škola uspořádala pro žáky 6. ročníku víkendový seznamovací výjezd, jehož cílem bylo rozvinout a prohloubit sociální vazby, pokusit se včlenit třídního učitele a nově příchozí žáky do třídy jako skupiny.

Neopomenutelnou a důležitou stránkou takovýchto výjezdů je změna prostředí, a tím i jednání a chování všech zúčastněných, čehož nelze dosáhnout v rámci vyučování. V letošním roce se v 6. třídě sešlo patnáct žáků, z nichž je pět nových. Problémy byly zaznamenány ve vzájemných vztazích. Z žáků s LMD a poruchami z toho vyplývajících je v této třídě devět potenciálně problémových. Třídní učitelka je ve škole nová, žáci ji neznali z předchozích let, a proto ji třída vnímala jako autoritu s odstupem.

Zjistili jsme velké množství výrazně negativních sociálních vazeb vůči hyperaktivním žákům, jeden z nich byl vnímán jako osamocený, bez přátelských vazeb. Žáci nedokázali diferencovat a ocenit pozitivní vlastnosti spolužáků, s nimiž nekamarádí (černobílé vnímání). Noví žáci měli problémy se začleněním do kolektivu. Akce se zúčastnilo třináct žáků. Důležitou součástí bylo seznamování s novou třídní učitelkou, a proto byly především užity techniky prohlubující sociální vazby. Skupina byla po celou dobu velice vstřícná, spontánní a spolupracovala s mimořádným zájmem. V rámci zátěžového programu došlo pouze k jedné krizové situaci, kterou se podařilo úspěšně zvládnout.

Díky výjezdu došlo k výrazné změně ve vnímání třídní učitelky, která se stala skutečnou součástí kolektivu, jako osoba pomáhající a podporující. Mezi žáky vznikla nová přátelství a černobílé vnímání bylo opomenuto. Žáci si začali všímat plasticity osobností spolužáků s důrazem na dobré vlastnosti, a to i u těch, se kterými neměli tolik přátelských vazeb. Významně se zlepšil postoj k hyperaktivním spolužákům. Žák, který byl před výjezdem vnímán jako osamocený, se poměrně dobře začlenil do kolektivu.

Po návratu proběhlo celkové zhodnocení se třídou v rámci třídnické hodiny a poté následně s rodiči dětí v rámci konzultačních hodin. V obou případech byla akce vnímána jako velmi přínosná a vydařená. Výchozí situaci (klima ve třídě) se podařilo posunout směrem k optimu. U jednoho z žáků došlo k pozitivním změnám ve vztazích pouze krátkodobě, opět se prosadily dlouhodobé znevýhodňující stereotypy. Většina žáků konstatovala, že se ve třídě cítí lépe. Všichni projevili přání konat více podobných akcí.

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám