Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > základní vzdělávání - středně těžké mentální...

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > základní vzdělávání - středně těžké mentální... > Záznamový arch pro pedagogickou práci s dítětem...

Záznamový arch pro pedagogickou práci s dítětem v přípravné třídě základní školy

Teoretický příspěvek
odborný příspěvek
V příspěvku pedagogové naleznou diagnostický nástroj (záznamový arch) pro podporu a usnadnění individuální vzdělávací práce s dítětem, na níž je vzdělávání dětí v přípravných třídách založeno. S pomocí tohoto archu mohou spolehlivěji sledovat a hodnotit rozvojově a učební pokroky dítěte a dle tohoto zjištění připravovat pro dítě takový vzdělávací program, který přinese co nejlepší vzdělávací výsledky.

Protože vzdělávání dětí v přípravných třídách je založeno na individualizované práci a protože má zpravidla intervenční charakter, pedagog se neobejde bez diagnostických činností. Ty by měly pomoci k tomu, aby při vyrovnávání případných nedostatků v rozvoji a učení dítěte bylo plně využito jeho individuálního potenciálu, a vzdělávání dítěte v přípravné třídě tak bylo maximálně efektivní.

Diagnostické činnosti by měly být prováděny systematicky a pravidelně. Je třeba, aby u dítěte, které vstupuje do přípravné třídy, provedl pedagog vstupní diagnostiku, a zjistil tak jeho konkrétní vzdělávací potřeby. Dále je nutno, aby průběžně sledoval, zda a jak se dítě rozvíjí, a vyhodnocoval, jaké vzdělávací pokroky dělá. Jde o průběžnou diagnostiku, podle níž pak pedagog navrhuje a realizuje potřebná pedagogická opatření. Pedagog má za povinnost vypracovat na konci školního roku zprávu o průběhu školní přípravy dítěte v daném školním roce. Provádí tedy i diagnostiku výstupní, kde hodnotí, jakých výsledků bylo dosaženo.

V příloze je nabídnut záznamový arch jako vhodný nástroj k dokonalejšímu rozpoznání vzdělávacích potřeb dítěte v přípravné třídě a spolehlivějšímu sledování jeho individuálních vzdělávacích pokroků. Záznamový arch může sloužit jako pozorovací schéma (upozorňuje na to, čeho je třeba si všímat) a zároveň poskytuje po celou dobu docházky dítěte do přípravné třídy dobrý přehled o jeho rozvoji a učení. Záznamy slouží nejen jako okamžitá zpětná vazba, ale pedagog s jejich pomocí získá také podklady pro zpracování závěrečné zprávy o průběhu předškolní přípravy v daném roce. Pokud jsou záznamy dobře vedené, mohou být jedinečným prostředkem k relativně spolehlivému stanovení prognózy dalšího rozvoje a vzdělávání dítěte. Pedagog o ně může směle opřít svá pedagogická rozhodnutí či odborná doporučení.

Záznamový arch se týká hodnocení deseti základních dovedností, které jsou obecně považovány za zvláště důležité pro systematickou vzdělávací práci, pro osvojení trivia i pro uspokojivý život dítěte ve školním prostředí. Toto "desatero" představuje názorový konsensus učitelek mateřských škol, elementaristů základních škol a pedagogů z přípravných tříd.

Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
pdf81 kBPříloha - Záznamový arch
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek