Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > základní vzdělávání - středně těžké mentální...

Zobrazit na úvodní stránce článků

Přípravné třídy v pojetí RVP

Teoretický příspěvek
odborný příspěvek
V příspěvku je vysvětleno, proč je třeba se zabývat otázkou přípravných tříd.

Téma přípravných tříd se v souvislosti s postupem školské reformy stává v současné době aktuálním. Hlavním důvodem je zákonná povinnost všech škol vytvořit si vlastní školní vzdělávací program. Od školního roku 2007/2008 by měly všechny základní školy vyučovat podle vlastních školních vzdělávacích programů. Školy, které počítají se zřizováním přípravných tříd, zařadí do svých ŠVP také vzdělávací obsah realizovaný v přípravné třídě.

Přípravné třídy jsou zřizovány pro děti se sociálním znevýhodněním. Jsou určeny k systematické přípravě těchto dětí na vstup do povinného vzdělávání v základní škole. Vzdělávací program, který děti absolvují v přípravné třídě, má sloužit k jejich snadnějšímu začlenění do vzdělávacího procesu, aby se tím předešlo případným neúspěšným začátkům ve školní docházce. Takovéto opatření má pro dítě podstatný význam, protože neúspěchy na počátku vzdělávací dráhy mohou nepříznivě ovlivnit další průběh vzdělávání a tím i jeho perspektivy v pracovním uplatnění i v dalším životě.

Připravenost dětí na vstup do ZŠ tradičně zajišťují mateřské školy. Děti, pro které jsou přípravné třídy zřizovány, však většinou mateřskou školu nenavštěvovaly. Pokud ano, pak většinou příliš krátkou dobu na to, aby byly na vstup do školy dostatečně připraveny a byly způsobilé jak po stránce kognitivní, tak i sociálně kulturní. Právě vhodně koncipovaný vzdělávací program má zajistit, aby vzdělávání dětí v přípravné třídě bylo efektivní a každému dítěti bylo umožněno získat včas dovednosti, které mu umožní dále se vzdělávat v běžných třídách základní školy.

Vzdělávání dětí v přípravných třídách má svá specifika daná propojením předškolního a základního vzdělávání i vzdělávaní dětí se speciálními potřebami. Program přípravné třídy je třeba vytvářet podle pravidel, která budou tomuto propojení odpovídat a která vyhoví také konkrétním potřebám škol, resp. pedagogů, kteří budou vzdělávací program přípravné třídy vytvářet a realizovat.

Jistě ne zcela zanedbatelná je i okolnost, že v letošním školním roce významně přibylo přípravných tříd. Podle statistiky ÚIV bylo ve školním roce 2004/2005 zřízeno 126 přípravných tříd, o rok později 123 a v roce 2006/2007 již 146. Nelze vyloučit, že tento trend bude pokračovat.

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek