Domů > Odborné články > Předškolní vzdělávání > Poznáváme vodní svět
Odborný článek

Poznáváme vodní svět

20. 6. 2006 Předškolní vzdělávání
Autor
Eva Chládková

Anotace

Charakteristika a cíle integrovaného bloku: Projekt je zaměřen na získávání poznatků týkajících se vody na Zemi ve všech jejích podobách. Děti se hrovou formou seznámí s vlastnostmi vody, s životem u vody v našich klimatických podmínkách, s koloběhem vody v přírodě. Společně si připomeneme význam čistoty vod pro život člověka.
Očekávané výstupy: Umět pojmenovat skupenství vody, rozlišovat různé podoby vody na Zemi, poznat nejznámější rostliny a živočichy žijící u vody a ve vodě, seznámit se s využitím vody k lodní dopravě a výrobě elektřiny. Voda v umění.
Časový rozsah: čtyři týdny
Věková skupina: 4 - 6 let

Charakteristika a cíle integrovaného bloku: Projekt je zaměřen na získávání poznatků týkajících se vody na Zemi ve všech jejích podobách. Děti se hrovou formou seznámí s vlastnostmi vody, s životem u vody v našich klimatických podmínkách, s koloběhem vody v přírodě. Společně si připomeneme význam čistoty vod pro život člověka.
Očekávané výstupy: Umět pojmenovat skupenství vody, rozlišovat různé podoby vody na Zemi, poznat nejznámější rostliny a živočichy žijící u vody a ve vodě, seznámit se s využitím vody k lodní dopravě a výrobě elektřiny. Voda v umění.
Časový rozsah: čtyři týdny
Věková skupina: 4 - 6 let


Plánované činnosti a příležitosti

1. týden

 • práce s mapou, atlasem, encyklopedií
  • rozlišování vodstva na Zemi na potoky, řeky, rybníky, jezera, moře a oceány
  • značení vodních ploch na mapách a globusu
  • prohlížení mapy, sledování toku jedné řeky od jejího pramene až k ústí do moře
  • komunitní kruh - jak vznikají vodopády
 • pokus
  • zkoumání skupenství vody (led, voda, pára)
  • zmrazení vody, odpaření vody
  • objevování vlastností vody
  • hra s vodou
  • přelévání vody, foukání do vody brčkem
 • prohlížení obrázků v dětské encyklopedii
  • koloběh vody v přírodě
  • vyjmenovávání různých podob deště (prší, mží, mrholí, krápe, leje; liják, lijavec, déšť...)
  • další podoby vody v přírodě (mlha, rosa)
  • obohacování slovní zásoby
  • pokus s květinou (dva květináče - jeden zaléváme, druhý ne)
 • poznatkové činnosti
  • síla vody
  • hydroelektrárny
  • ničivé vlny tsunami
  • vodní eroze a utváření krajiny
 • práce s pracovními listy
  • jak teče řeka
  • vlny v moři
 • nácvik písně Deštík
  • zeslabování a zesilování hlasu
  • doplňování zpěvu hrou na tělo
  • výběr vhodných dětských hudebních nástrojů
 • besedování
  • voda ve vodovodu, kde se bere
  • čističky odpadních vod, znečišťování vody
  • význam vody pro život
  • komunitní kruh K - k čemu nám slouží voda
 • vycházka k místnímu potoku
  • pomoc přírodě, čištění toku potoka
  • pozorování, jak teče voda
  • hladina potoka, život v něm

2. týden

 • hledání rozdílů
  • mezi potokem a rybníkem
  • jaké barvy najdeme v rybníce;
  • malování temperovými barvami, rybník
  • správné držení štětce, vedení štětce rukou, vlny a vlnky
 • tematické části
  Zvířata okolo vody
  • poznávání zvířat žijících ve vodě a u vody dle obrázků
  • přiřazování k tekoucí vodě (potok) a ke stojaté vodě (rybník)
  • skládání zvířátek z papíru dle slovního doprovodu, správné zarýhování (ryba, žába, labuť)
  Rostliny rostoucí ve vodě a u vody
  • ukázka na obrázcích
  • rozhovor
  • práce ve skupinách: mezi obrázky rostlin najít vodní rostlinu a popsat ji
 • vycházka k rybníku
  • pozorování života u vody
  • házení kamínků na hladinu
  • čeření hladiny větvičkou
  • hladina potůčku, rozdíly mezi nimi
  • sbírání kamínků, rákosí a vrbových proutků na koláž
 • vyrábíme rybníček
  • skupinová práce: na namalované čtvrtky lepíme kamínky, rákosí, vrbové proutky, zvířátka z papíru, prázdné ulity měkkýšů a jiné přírodniny
  • hotovou práci přetáhneme potravinovou fólií a vystavíme

3. týden
Téma: Moře

 • jaké je moře
  • jak moře vypadá
  • jak chutná mořská voda
  • pokus: smícháme vodu se solí a uděláme si tak mořskou vodu
  • proč je voda v moři slaná
  • jak moře prospívá našemu zdraví - mořská voda a vzduch
  • pracovní listy
  • mořské vlny
 • nejznámější mořští živočichové
  • prohlížení obrázků
  • pozorování živé želvičky v akváriu
  • četba příběhu z knížky Pohádky z mořské hlubiny
  • hry s mušličkami
  • procvičování citlivosti rukou
  • koordinace oko-ruka, rovnovážné cítění
  • rozvoj fantazie a smyslu pro tvary
  • sestavování obrázků z mušliček
 • hrajeme si na námořníky
  • stavění lodi z Polykarpovy stavebnice
  • střídání v roli kapitána
  • vytváření vln pomocí padáku
  • lodní doprava, lodě a parníky, co vozí
  • využití vodních plavidel pro sportovní účely
  • jaká další vodní plavidla známe
  • vykreslování a vystřihování lodiček z papíru
 • malujeme moře
  • malování modrou barvou na celou plochu papíru
  • vytváření vln pomocí větvičky namočené v bílé barvě
  • po zaschnutí dolepíme vystříhané lodičky
 • poslech skladby Vltava
  • seznámení s výrazovými prostředky hudby
  • pomocí šátků a padáku napodobujeme vlny a vlnky

4. týden
Téma: Koupání

 • četba a poslech příběhu
  • Jak se kluci neuměli spočítat (podle E. Petišky)
  • komunitní kruh - na co kluci při počítání zapomněli.
 • povídáme si o koupání a plavání:
  • učíme se plavat "nasucho", provádíme pohyby pažemi, snažíme se o správné provádění;
  • pohybová hra Na rybáře
 • na koupališti
  • dramatická hra Co by se stalo (kdybych neměl na koupališti plavky, když neumím plavat a spadnu do vody, když nemám ručník, peníze na pití, klobouček nebo kšiltovku, žádný krém...)
  • řešení modelových situací
  • vymýšlení příběhů; dramatizace některého příběhu
  • komunitní kruh - co bych měl mít s sebou, když jdu na koupaliště, nebo k vodě.
  • jdeme na koupaliště, pozorujeme a hodnotíme situace (Jsou stejné jako ty, o nichž jsme si povídali?)
  • bezpečné koupání
 • pokus
  • zkoušíme odhadnout rozdíly v hmotnosti různých předmětů (pírko, kostka - plast a dřevo, papírová lodička, autíčko...) a určit, zda bude či nebude plavat
  • vycházka k rybníku
  • pouštění lodiček z kůry
Evaluace

Evaluaci provádíme průběžně, sledujeme hlavně zájem dětí o nabízené činnosti, zapisujeme si poznámky k projektu, abychom je mohli využít při další práci. Hodnotíme úspěch jednotlivých činností, co se dařilo a co ne, co příště použít znovu, jaký přínos měly jednotlivé činnosti pro děti. Nezapomeneme ani na nové nápady.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Eva Chládková

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Předškolní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • má elementární poznatky o světě lidí, kultury, přírody i techniky, který dítě obklopuje, o jeho rozmanitostech a proměnách; orientuje se v řádu a dění v prostředí, ve kterém žije
 • Předškolní vzdělávání
 • Komunikativní kompetence
 • dokáže se vyjadřovat a sdělovat své prožitky, pocity a nálady různými prostředky (řečovými, výtvarnými, hudebními, dramatickými apod.)

Organizace řízení učební činnosti:

Frontální, Skupinová, Individuální

Organizace prostorová:

Školní třída, Vycházka do přírodního prostředí