• zvládnout základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci;
 • koordinovat lokomoci a další pohyby těla;
 • vyjadřovat samostatně a smysluplně myšlenky, nápady;
 • řešit problémy, úkoly a situace;
 • spolupracovat s ostatními;
 • uvědomovat si nebezpečí, se kterým se můžeme setkat, mít povědomí o tom, jak se prakticky chránit, vědět, jak se nebezpečí vyhnout, kam se obrátit v případě potřeby o pomoc;
 • vnímat, že svět má svůj řád, že je rozmanitý a pozoruhodný.
 • Časový rozsah: 2 dny
  Věková skupina: 3 - 7 let" /> Země, voda, vzduch a oheň

  Zobrazit na úvodní stránce článků

  Na začátek článku
  Titulka > Modul články > předškolní vzdělávání > Země, voda, vzduch a oheň

  Ikona prakticky

  Země, voda, vzduch a oheň

  Ikona inspiraceIkona kratkodobe
  Autor: Lidmila Vyhlasová
  Anotace: Charakteristika integrovaného bloku: Integrovaný blok navazuje na předchozí znalosti a poznatky z oblasti světa přírody. Autorka dovednosti dětí rozvíjí prostřednictvím praktických činností realizovaných na zahradě mateřské školy. Nabízené činnosti umožňují aktivní účast skupiny dětí, uspokojují jejich potřebu získávat nové zkušenosti objevováním.

  Očekávané výstupy:

  • zvládnout základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci;

  • koordinovat lokomoci a další pohyby těla;

  • vyjadřovat samostatně a smysluplně myšlenky, nápady;

  • řešit problémy, úkoly a situace;

  • spolupracovat s ostatními;

  • uvědomovat si nebezpečí, se kterým se můžeme setkat, mít povědomí o tom, jak se prakticky chránit, vědět, jak se nebezpečí vyhnout, kam se obrátit v případě potřeby o pomoc;

  • vnímat, že svět má svůj řád, že je rozmanitý a pozoruhodný.

  Časový rozsah: 2 dny

  Věková skupina: 3 - 7 let
  Podpora výuky jazyka:
  Klíčové kompetence:
  1. Předškolní vzdělávání » Kompetence k učení » soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a užívá při tom jednoduchých pojmů, znaků a symbolů
  Očekávaný výstup:

  Příspěvek nemá přiřazen žádný očekávaný výstup.

  Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
  Průřezová témata:

  Nejsou přiřazena žádná průřezová témata.

  Organizace řízení učební činnosti: Skupinová
  Organizace prostorová: Učebna v přírodě, Vycházka do přírodního prostředí
  Klíčová slova: voda, země, vzduch, oheň
  Příspěvek může být vzhledem k datu publikace zastaralý. V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.


  Charakteristika integrovaného bloku: Integrovaný blok navazuje na předchozí znalosti a poznatky z oblasti světa přírody. Autorka dovednosti dětí rozvíjí prostřednictvím praktických činností realizovaných na zahradě mateřské školy. Nabízené činnosti umožňují aktivní účast skupiny dětí, uspokojují jejich potřebu získávat nové zkušenosti objevováním.
  Očekávané výstupy:

  • zvládnout základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci;
  • koordinovat lokomoci a další pohyby těla;
  • vyjadřovat samostatně a smysluplně myšlenky, nápady;
  • řešit problémy, úkoly a situace;
  • spolupracovat s ostatními;
  • uvědomovat si nebezpečí, se kterým se můžeme setkat, mít povědomí o tom, jak se prakticky chránit, vědět, jak se nebezpečí vyhnout, kam se obrátit v případě potřeby o pomoc;
  • vnímat, že svět má svůj řád, že je rozmanitý a pozoruhodný.

  Časový rozsah: 2 dny
  Věková skupina: 3 - 7 let


  Autorka představuje pátou část integrovaného bloku „Země, voda, vzduch a oheň", která je určena k realizaci v přírodě (například na školní zahradě). Připravené činnosti děti dle zájmu plní po skupinách na předem připravených stanovištích. Cílem je vytvořit u dětí povědomí o přírodě a její ochraně, umět prakticky využít poznatků o světe, přírodě a o způsobu ochrany zdraví.

  Realizace na zahradě MŠ:

  • tělovýchovná chvilka (frontální vyučování) - zdravotně preventivní cviky, protahovací, vyrovnávací a dechové cviky;
  • procvičení lokomoce a dalších poloh a pohybů těla, cviky můžeme motivovat pohyby živočichů ze všech světadílů (opice, klokan atd.), děti stojí v kruhu vytvořeném z lana, kruh představuje planetu Zemi.

  Činnosti na zahradě MŠ:

  • země (půda):
   • rozhovor - význam půdy pro člověka (pěstování rostlin)
   • zasazení rostlin - jak se o rostliny musíme starat (např. zalévání, plení záhonku, hnojení)
   • druhy půdy - úrodná černá, jílovitá, červená s obsahem železa, prašná z cesty
   • experiment - suchá půda a mokrá půda, kterou lze rychleji přesít a proč, savost půdy
  • voda:
   • voda - chemická sloučenina vodíku a kyslíku, bez vody a vzduchu by nemohl existovat život na Zemi, za normální teploty a tlaku je to bezbarvá, čirá kapalina bez zápachu, v silnější vrstvě namodralá, v přírodě se vyskytuje ve třech skupenstvích: v pevném (led), v kapalném (voda) a v plynném (vodní pára)
   • ochrana vody, vodních zdrojů
   • skupenství vody - pevné (led), plynné (vodní pára) a kapalné (voda)
   • voda podle vlastností - měkká, tvrdá, mořská, destilovaná, užitková, minerální, napájecí, pitná, těžká
   • meteorologie - srážky dle skupenství - déšť, mrznoucí déšť, mrholení, mrznoucí mrholení, rosa, sníh, sněhové krupky, sněhová zrna, krupky, zmrzlý déšť, kroupy, ledové jehličky, jíní, námraza, ledovka
   • voda - pitná, povrchová a odpadní
   • voda tekoucí - pramen, potok, řeka, moře (oceán)
   • voda stojatá - rybník, jezero
   • využití vody - vodní elektrárny
   • experiment - síla vody, pozorování proudu vody v potoce, posílání lístků, zalévání záhonku kropicí konví nebo hadicí, kdy voda vytváří v záhonu koryta
  • vzduch:
   • vzduch - směs plynů tvořících plynný obal planety Země, tedy atmosféru, která sahá až do výše asi 1000 km, bez kyslíku v ovzduší by nemohl existovat život na Zemi, vzduch umožňuje koloběh vody v přírodě
   • kyslík - rostliny, znečisťování ovzduší
   • využití větru - větrné elektrárny, větrné mlýny
   • pohyb mraků, směr větru - pomocí nasliněného prstu děti zjišťují, z jakého směru vítr fouká
   • pohybová improvizace - „Na vítr", „Let ptáků"
   • výroba větrníku
  • oheň:
   • oheň - forma hoření, která vniká prostřednictvím hoření paliva, při hoření se uvolňuje teplo, vzniká svítivá záře a spotřebovává se kyslík
   • oheň - chrání před chladem (kamna, krb), osvětlení (pochodeň, louče, olejová a petrolejová lampa, svíce), v lese chrání před šelmami - zvířata mají z ohně strach, pomáhá při přípravě pokrmu, kouřové signály (indiáni), vypalování porostů, pomocí ohně lze zpracovávat a přeměňovat různé materiály (vypalování hlíny, tavení kovů) atd.
   • bezpečné rozdělávání ohně - ověření znalostí z oblasti požární ochrany (poznatky z realizace projektu „Hasiči v naší vesnici")
   • postup při nebezpečí požáru - vědět, jak se nebezpečí vyhnout, kam se v případě potřeby obrátit o pomoc
   • výtvarné ztvárnění ohně
  Anotované odkazy:
  Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
  Přiřazené DUM:
  Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
  Přiřazené aktivity:
  Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
  V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.
  Nahlásit příspěvek
  INFO
  Publikován: 21. 12. 2007
  Zobrazeno: 31233krát
  Hodnocení příspěvku
  Hodnocení týmu RVP:
  Hodnocení článku : 0

  Hodnocení uživatelů:
  Hodnocení článku :
  Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

  zatím nikdo Hodnocení článku : 5
  zatím nikdo Hodnocení článku : 4
  zatím nikdo Hodnocení článku : 3
  zatím nikdo Hodnocení článku : 2
  zatím nikdo Hodnocení článku : 1
  Jak citovat tento materiál
  VYHLASOVÁ, Lidmila. Země, voda, vzduch a oheň. Metodický portál: Články [online]. 21. 12. 2007, [cit. 2020-07-05]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/P/1771/ZEME-VODA-VZDUCH-A-OHEN.html>. ISSN 1802-4785.
  Licence Licence Creative Commons

  Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


  Komentáře
  Příspěvek nebyl zatím komentován.
  Vložit komentář:

  Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.