Domů > Odborné články > Odborné vzdělávání > Zahajovací soustředění žáků 1.ročníku
Odborný článek

Zahajovací soustředění žáků 1.ročníku

25. 8. 2009 Odborné vzdělávání Spomocník
Autor
Mgr. Patrik Ingr

Anotace

Příklad dobré praxe je ukázkou, při níž se žáci I. ročníku seznamují v prvním týdnu výuky na střední škole nejen se svými novými spolužáky, třídními učiteli a učiteli odborného výcviku, ale zároveň probíhají školení a testy fyzické zdatnosti v příjemném prostředí rekreačního střediska Integrované střední školy automobilní v Podhradí nad Dyjí.

Kontext

Vzhledem k většímu počtu žáků je nutné rozdělit třídy 1.A, 1.B, 1.C, 1.D, 1.E, 1.F učebního oboru automechanik a třídu 1.G oboru mechanik jednostopých vozidel do tří skupin po dvou třídách.

Netradiční zahájení školního roku, které oddaluje studentům nástup do lavic, vytváří ojedinělou příležitost lépe a rychleji se seznámit mezi sebou. V kolektivu žáků se formují nové mezilidské vztahy a společné cíle založené na vzájemném respektu.

Východiska

Protože je program pobytu koncipován velmi rozmanitě, je nutné pro správný chod soustředění zabezpečit dozor ze strany třídních učitelů a učitelů odborného výcviku a sestavit vhodnou čtyřdenní náplň pobytu v Podhradí nad Dyjí.

Program soustředění

 • poznávání kolektivu
 • školení BOZP a PO
 • dotazníky pro zpracování pedagogické dokumentace
 • školní a dílenský řád
 • seznámení s historií školy
 • vstupní testy
 • tělovýchovná prověrka
 • výlety v okolí Vranovské přehrady a prohlídka hradu Bítov
 • sportovní akce
 • odborné přednášky
 • první pomoc

Cíle

 • seznámení žáků a vytvoření nového kolektivu u tříd I. ročníku učebního oboru automechanik a mechanik jednostopých vozidel
 • snaha o vytvoření pozitivního vztahu žáka ke škole
 • připravit studenty na nové prostředí střední školy
 • podrobné vysvětlení školního a dílenského řádu
 • vybavit žáky znalostmi a dovednostmi potřebnými k preventivní a aktivní péči o zdraví a bezpečnost
 • zajistit dostatečné sportovní vyžití a výlety do blízkého okolí Vranovské přehrady a hradu Bítov

Realizace

Odjezd na soustředění

Sraz žáků všech uvedených tříd v pondělí 3. září 2007 v 8,00 hodin na dvoře ISŠa Křižíkova 15. Rozdělení žáků do tříd a UVS, prohlídka autosalonu pod dozorem třídních učitelů a učitelů odborného výcviku. V 9,30 hodin nástup do autobusů a odjezd pod dozorem učitelů do Podhradí nad Dyjí.

Každý den probíhá podle přesného harmonogramu: 7,30 budíček a čas na osobní hygienu, 8,15 - 9,00 snídaně, potom následuje řada školení, testy nebo odborné přednášky, 13,30 - 14,30 oběd. V odpoledních hodinách pokračuje program s následujícím rozvrhem: 17,30 - 18,30 večeře, pak následuje buď sportovní vyžití, výlety nebo táborák. Večerka je stanovena na 21,30.

O hladové žaludky našich žáků a pedagogů se starají žáci třetího ročníku učebního oboru kuchař ze střední odborné školy na Charbulově pod vedením učitele odborného výcviku.

Návrat ze soustředění

Odjezd z Podhradí ve čtvrtek 6. září 2007 v 10,00 hodin. Příjezd na dvůr ISŠa, Křižíkova 15 asi v 11,30 - 12,00 hodin.

Podrobný program soustředění

Školení BOZP a PO

Žáci jsou během čtyřdenního pobytu pečlivě seznámeni a poučeni v oblasti bezpečnosti, ochrany zdraví a požární ochrany. Součástí školení je i podrobné vysvětlení školního a dílenského řádu třídními učiteli a učiteli odborného výcviku. Ještě než usednou do lavic, znají tak pravidla školy, která je budou doprovázet po celou dobu studia.

První pomoc

Pod vedením profesionálních záchranářů jsou žáci informováni o laické zdravotnické první pomoci. Učí se poskytnout první pomoc bez specializovaného vybavení, přivolání odborné zdravotnické první pomoci a péči o postiženého až do doby, kdy jej odborná zdravotnická první pomoc převezme. Případně také zkoušejí improvizovaný transport postiženého na místo, kde je dosažitelná odborná zdravotnická první pomoc.

Odborné přednášky

Dalším zajímavým bodem je pozvání odborníků z policejní školy v oblasti dopravy, drogové problematiky a speciální zásahové jednotky.

Vzhledem k tomu, že škola umožňuje získání řidičského oprávnění, jsou žáci I.ročníku preventivně vtaženi formou přednášek do aktuální situace v oblasti dopravy ( dopravní nehody, pravidla silničního provozu atd.) pod vedením odborníků.

Studenti jsou také informováni o drogové problematice v ČR a Evropě a závislostech na omamných a psychotropních látkách, které se vyskytují nejčastěji u osob od puberty až do 30 let.

Součástí přednášek je beseda se zaměstnankyní organizace Spondea o zneužívání dětí a mladistvých.

Posledním bodem je názorná ukázka speciální zásahové jednotky ( zadržení řidiče pod vlivem alkoholu či návykových látek, prohlídka výzbroje policie ČR).

Dotazníky

Studenti během pobytu vyplňují dva dotazníky. První z nich je anonymní a je k zjištění, jaký názor na toto netradiční zahájení mají žáci. V druhém dotazníku (viz. příloha) odpovídají žáci na otázky týkající se především, zdali jsou členy různých sportovních klubů či jednot, uvádějí své koníčky nebo jestli mají zájem o výuku na různých specializovaných sportovištích a o jiné organizační formy - kurzy: - lyžařský kurz

 • sportovně - turistický kurz
 • sportovní dny
 • mimoškolní aktivita

Škola poskytuje i různé odborné exkurze do zahraničí, především do Francie, Rakouska, Německa a Anglie.

Tělovýchovná prověrka

Pod dohledem učitelů tělesné výchovy žáci absolvují testy tělesné zdatnosti - motorické testy.

 • Celostní motorický test

Základní poloha: leh na zádech

1. poloha: stoj spatný

Požadavek - vzpřímený trup, napjatá kolena, paty u sebe

2. poloha: leh na břiše

Požadavek - hrudník se dotýká podložky

3. poloha: stoj spatný

Požadavek - vzpřímený trup, napjatá kolena, paty u sebe

4. poloha: leh na zádech

Požadavek - lopatky u sebe, paty se dotýkají podložky

Tento pohybový cyklus opakují studenti co nejrychleji se snahou o dosažení maximálního počtu provedení v čase 2 minuty. Způsob přechodu z jedné do druhé polohy si uchazeč volí libovolně.

 • Sed - leh

Z lehu opakovaně sed po dobu 60 sekund, hodnotí se celkový počet.

 • Kliky

Hodnotí se celkový počet

 • Člunkový běh

Na vzdálenost 4 x 10 metrů provádí žáci rychlostní test. Hodnotí se čas.

Studenti si tak mohou ověřit úroveň tělesné zdatnosti a svalové nerovnováhy. Vždy se začátkem nového školního roku opět vykonávají testy a mohou si tak v průběhu studia kontrolovat svojí fyzickou zdatnost.

V návaznosti na motorické testy podstupují v improvizovaných podmínkách rekreačního střediska vytrvalostní běh, sprint na 60 metrů, hody granátem a vrh koulí. Atraktivním zpestřením jsou základy horolezectví (lanové překážky, uzlování) a střelba se vzduchovky.

Pro žáky je připravena řada sportovních her ( fotbal, nohejbal, volejbal ). Formou turnajů a soutěží mezi jednotlivými třídami upevňují svůj kolektiv.

Výlety

Nedílnou součástí soustředění jsou výlety do blízkého okolí Vranovské přehrady a hradu Bítov. Procházkami v malebném údolí řeky Dyje a zdejší krásnou přírodou si žáci zpestřují tento pro ně netradiční začátek školního roku.

Výsledky uskutečněného příkladu dobré praxe, shrnutí, zhodnocení

Pedagogičtí pracovníci se shodují, že tento způsob zahájení školního roku má velký význam pro vznik nových mezilidských vztahů mezi žáky a je více času na všechny povinné i užitečné informace. I většina žáků hodnotí soustředění v Podhradí za velmi pozitivní akci, která má pro ně velký význam.


Odkazy na kontaktní osoby

Integrovaná škola automobilní

Křižíkova 15

602 00 Brno

tel.: 532 043 042

fax: 532 043 042

Mgr. Patrik Ingr,

učitel tělesné výchovy a základů biologie a ekologie

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Patrik Ingr

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Vaše hodnocení

Ohodnoťte hvězdičkami:

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová

Organizace prostorová:

Učebna v přírodě, Školní třída

Nutné pomůcky:

Školní pomůcky ( sešit, psací potřeby). Stopky, pásmo, lana, sportovní míče, vrhačské náčiní ( koule, granát), vzduchovky