Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > gymnaziální vzdělávání > Debrujáři a výuka fyziky

Ikona teoreticky

Debrujáři a výuka fyziky

Ikona odbornost
Autor: Jaroslav Kusala
Anotace: Mladí debrujáři jsou skupinkami chlapců a děvčat ve věku 7 až 18 let, kteří mají aktivní zájem o vědu a techniku. Formou zábavných pokusů s jednoduchými pomůckami se snaží vlastníma rukama objevovat zákonitosti různých jevů.
Obor příspěvku:Fyzika
Klíčová slova: rozvoj osobnosti, debrujáři, debrujárské show, Asociace mladých debrujárů

Opravdu jste ještě neslyšeli o malých debrujárech? Jsou to skupiny chlapců a děvčat ve věku 7 až 18 let, kteří mají aktivní zájem o vědu a techniku. Formou zábavných pokusů s jednoduchými pomůckami se snaží vlastníma rukama objevovat zákonitosti různých jevů. Jednotlivé kluby jsou sdruženy v Asociaci malých debrujárů ČR (AMD), která vznikla už před patnácti lety (r. 1992). K hlavním cílům Asociace patří podpora rozvoje osobnosti dětí a mládeže, přispění k tvořivým aktivitám v oblasti vědy, techniky a ekologie, pořádání táborů a soutěží a v neposlední řadě navazování a udržování kontaktů s partnerskými organizacemi domácími i zahraničními. Webová stránka AMD má adresu www.debrujar.cz.

Debrujárské hnutí vzniklo v Kanadě a jeho název je odvozen z francouzských slov debrouillard, debrouiller (šikovný, obratný; objevovat, umět si poradit). Pro vědeckou práci debrujárů je typický způsob, jakým objevují zákonitosti přírody i dění kolem sebe. Základem je tvořivé experimentování prakticky se vším, co jim přijde do ruky. Pro své pokusy nepotřebují žádné složité aparatury a nákladné měřicí přístroje. Právě naopak - vystačí si s předměty a materiály, které najdou doma nebo je levně pořídí v prodejně kutilských potřeb. Při realizování nejrůznějších pokusů se debrujáři nejen pobaví, ale také nenásilně rozvíjejí svou zvídavost, schopnost důkladně pozorovat dění, učí se improvizovat a získávají manuální zručnost, bez které se skutečný výzkumník neobejde.

Abychom povzbudili zájem primánů a sekundánů o vlastní hledání vědeckých odpovědí (totéž platí pochopitelně i pro žáky šestých a sedmých tříd), umožnili jsme jim setkání s nestorem debrujárů, panem Vojtěchem Ondruškem. Každý ročník se při dvouhodinové Debrujárské show seznámil s mnoha pokusy, které měly bezprostřední vztah k učivu probíranému v hodinách fyziky. Všechny použité pomůcky byly běžně dostupné, jak to odpovídá základní debrujárské filozofii. A protože nešlo o klasickou vyučovací hodinu a demonstrátor doplňoval předvádění pokusů také zábavnými historkami či užitečnými radami, byla atmosféra v posluchárně příjemně uvolněná a tvůrčí. Přispěla k tomu i permanentní spolupráce demonstrátora s posluchači - některé pokusy prováděli sami, u jiných předem tipovali výsledek, jindy se naopak pokoušeli výsledek pokusu vysvětlit.

Pokusy se, vzhledem k věku posluchačů, týkaly zejména atmosférického tlaku, proudění kapalin a plynů, povrchového napětí, akustických jevů a elektrostatiky. Účast na přehlídce měla význam i pro vyučující fyziky. Některé pokusy patřily mezi všeobecně známé, provedení jiných se lišilo od běžného provedení (například použitými pomůckami nebo surovinami) a seznámili jsme se i s pokusy zcela neznámými a přitom velmi užitečnými. K nim patřilo i nenápadné pozorování reakcí žáků při prezentaci. V běžné vyučovací hodině bývá obvykle výsledkem pokusu vážně formulovaný vědecký závěr, vyjádřený případně nějakým vzorečkem. Tomu také jistý (třeba nepřiznaný) pocit vážné odpovědnosti jak ze strany učitele, tak i žáků. Při show žáci napjatě sledovali průběh pokusu, ale spontánně se také dohadovali o možném výsledku a upřímně se při produkci bavili.

Veškerá výuka by touto formou samozřejmě probíhat nemohla, ale jednou za čas si naši žáci určité uvolnění atmosféry, změnu tváře před tabulí a jinou pracovní metodu zaslouží. Debrujárské pokusy mohou být z tohoto hlediska velmi inspirující. Z mnoha předvedených pokusů vybíráme především ty, které by měl učitel žákům určitě předvést. Nevyžadují žádné zvláštní pomůcky a mohou si je připravit a předvést i sami žáci.

Kapaliny a plyny:

 • tenké prkénko zasunuté pod list novin se prudkým úderem přelomí (atmosférický tlak, setrvačnost vzduchu)
 • karteziánek z kapátka v PET lahvi (změna hustoty, Archimedův a Pascalův zákon)
 • přelévání vzduchu pod vodou z jedné do druhé kádinky (uvedeno sugestivní otázkou, co je v prázdné kádince)
 • jak dostat vařené vejce do láhve a jak ho z ní zase dostat ven (zahřátí a rozpínání vzduchu, podtlak, přetlak)
 • sklenice s vodou zakrytá pohlednicí a převrácená vzhůru dnem (atmosférický tlak)
 • sklenice s vodou převázaná gázou a převrácená vzhůru dnem (voda skrz gázu nevyteče - povrchové napětí)
 • pingpongový míček na niti vložený do proudu vody (snížení tlaku při zvýšení rychlosti proudění)
 • tornádo ve dvojici PET lahví (přeměna energie, kruhový pohyb, vír)
  Publikum debrujárské show se dobře bavilo
  1. Publikum debrujárské show se dobře bavilo

Elektřina:

 • otočně umístěný nabitý hřebínek (roztočení přiblížením souhlasně nebo nesouhlasně nabitého tělesa)
 • nabíjení nafukovacího balónku třením o suché vlasy (důkaz oddělení nábojů, přitahování a odpuzování)
 • "ovocný" zdroj napětí (měděná a železná elektroda, různé ovoce jako elektrolyt)
 • "lidská" elektřina (hliníková a měděná destička, člověk jako elektrolyt)
  Vařené vejce poslušně vklouzlo do láhve
  2. Vařené vejce poslušně vklouzlo do láhve

Jiné pokusy:

 • rozeznívání skleněných pohárků navlhčeným prstem (kmitání, výška zvuku)
 • píšťalka z roztočené krabičky se štěrbinou (kmitání, výška zvuku)
 • rozinky nebo tablety naftalínu ve vodě s CO2 (změna hustoty ponořených těles usazováním bublinek plynu)
 • vypuštění rakety na CO2 (plyn v raketě vznikne nasypáním jedlé sody do octa)
  Zázračná přeměna vody ve víno
  3. Zázračná přeměna vody ve víno
  Akustika skleněných pohárů
  4. Akustika skleněných pohárůAnotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 27. 06. 2007
Zobrazeno: 7959krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
KUSALA, Jaroslav . Debrujáři a výuka fyziky. Metodický portál: Články [online]. 27. 06. 2007, [cit. 2020-10-29]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/G/1458/DEBRUJARI-A-VYUKA-FYZIKY.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře RSS komentářů článku
1.Autor: RNDr. Božena RytířováVloženo: 12. 01. 2011 20:18
Jen bych chtěla poopravit chybičku v anotaci, správný název je Malí debrujáři, tento název má AMD ČR zaregistrovaný a mohou ho používat jen členové klubů Malých debrujárů. Pan Vojtěch Ondrušek je čestným presidentem, velmi ho osobně obdivuji, včetně jeho iniciativy předvádění Debrujárských show. Bohužel však nezvyšuje počet klubů a členů, protože to vše stojí na lidech, kteří by byli ochotní pracovat s dětmi a dělat jim vedoucí.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.