Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > základní vzdělávání > Člověk a svět práce > 1. stupeň > Člověk a svět práce > Konstrukční činnosti > 2. období > dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce,...

Zobrazit na úvodní stránce článků

Tvoříme vlastní květináč pomocí videonávodu

Článek se zaměřuje na tvorbu vlastního květináče prostřednictvím digitálních technologií v podobě videonávodu na internetovém serveru youtube.com. Podle tohoto návodu dokáží pracovat i žáci 1. stupně ZŠ, jelikož je video natočeno dvěma youtuberkami a hovoří k žákům jazykem, který jim je blízký.

Ročník: 3., 4., 5. ročník ZŠ

Rozsah vyučovací hodiny: 3–4 vyučovací hodiny

Pomůcky: internetové připojení, PC

k motivaci: rozstříhané lístečky s větami týkajícími se výsevu rostlinky

k tvorbě: květináč, páska, akrylová barva, štětce, lano (provázek), květina

Oborový cíl:

Žák pracuje podle videonávodu.

Žák řeší úkoly a situace i za použití digitální technologií.

Žák tvoří vlastní květináč.

Žák respektuje ochranu zdraví při práci s materiálem.

Žák dokáže vlastními slovy popsat pracovní postup vytvořeného květináče.

Úvod a motivace

V této části by bylo vhodné využít vlastních vypěstovaných květin (např. afrikánů), popř. si žáci na hodinu připraví květinku, kterou donesou z domova.

Učitel žáky vyzve k vzájemné diskuzi na téma „pracovní postup“. „Setkali jsme se někdy s nějakým pracovním postupem? Kdy? Kde? Už jste podle nějakého pracovali? aj.“

Následně žákům předloží rostříhané papírky s větami. Žáci se pokusí ve skupině seřadit pracovní postup týkající se výsevu rostlinek (správně seřazený postup jsem zařadila do přílohové části).

UKÁZKA LÍSTEČKŮ

Výsev rostlinky

Semínka si nejprve nasyp do dlaně a pak je rovnoměrně vysej do výsevníku (není nutno použít všechna semínka).

Poté řádně oros rozprašovačem, přiklop plastovým víkem a postav na parapet k oknu s dostatečným světlem.

Budu potřebovat:

  • 1 výsevník s poklopem (lze použít i krabičku od polárkového dortu)

  • zahradnický substrát 5 l

  • 1 pytlík semínek afrikánů

  • kousek prkénka na „uťapťání“

  • rozprašovač

Po výsevu plochu mírně „pocukruj“ substrátem a opět jemně urovnej prkýnkem.

Naplň výsevník do 2/3 substrátem.

Urovnej do roviny prkýnkem substrát.

Po vysazení rostlinky stále udržuj ve vlhkosti, až vzejdou, otevři ventilaci na víku a při výšce rostlinky okolo 0,5 cm sundej víka úplně a zalévej konvičkou.

Následně proběhne společná kontrola a diskuze. Na tomto jednoduchém postupu si žáci ujasní, jak je důležité, aby se nepřeskočil žádný krok při tvorbě, aby jednotlivé kroky na sebe navazovaly.

Učitel žákům vysvětlí, že se můžeme setkat s různými druhy pracovních postupů (recepty, tvoření, spuštění el. spotřebičů aj.) a i s různými formami těchto pracovních postupů (obrázky, text, videonávod).

Hlavní část

Žáci se pokusí pomocí videonávodu vytvořit vlastní květináč. Učitel žáky vyzve k tomu, aby si rozebrali tablety a zadali si tuto internetovou stránku: https://www.youtube.com/watch?v=zBdqg6txC-w.

Následně žákům vysvětlí, aby se pokusili tvořit samostatně s tím, že mohou video kdykoli pozastavit, popř. si ho přetočit nazpět. V případě, že by si byli hodně nejistí, mohou se obrátit na učitele.

Učitel hodinu vede jako kouč, sleduje žáky, jak pracují, zda si chodí pro materiály do skříňky, zda pracují dle jednotlivých kroků. 

Autor díla: Lucie Tůmová
Autor díla: Lucie Tůmová

Závěrečná část

Poté, co žáci dokončí svou tvorbu, se učitel žáků ptá, jak se jim tvořilo. Porovnávají výhodnost či nevýhodnost videonávodu. Baví se o tom, zda by sami dokázali podobné video vytvořit a tak dále.

Žáci také zhodnotí svá díla, zasadí do květináče květinu a mohou ji darovat rodičům (např. Den matek).

Reflexe:

Tuto hodinu ještě nemám se žáky vyzkoušenou, ale květináč jsem jako učitelka tvořila dle videonávodu sama, proto mě tento námět motivoval k sepsání tohoto článku.

Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
pdf74 kBVýsev rostlinky
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek